Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy
29.06.2016
Provoz školní družiny
Po projednání se zřizovatelem je provoz ŠD v době letních prázdnin přerušen. Provoz začíná 1. 9. 2016 v 6.00 hodin.
28.06.2016
Šesté třídy navštívily Hřensko
Žáci šestých tříd v pondělí 27.6. navštívili Hřensko. Z Děčína se do Hřenska přesunuli parníkem. Navštívili soutěsky ve Hřensku, prošli se nádhernou přírodou národního parku České Švýcarsko. Exkurze se vydařila. No
27.06.2016
Úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži
Ivana Ondráčková z 5.B (učitel Vv Mgr. Daniel Havel) získala 2. místo v celostátní soutěži s mezinárodní účastí KAREL IV. očima dětí ve 2. kategorii v oboru malba. Cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohly zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také výje…
27.06.2016
Zahradní slavnost
21. 6. se v areálu naší školy uskutečnila tradiční Zahradní slavnost. Třídy si na tuto akci připravily taneční, pěvecké nebo dokonce divadelní představení, které dopoledne předvedly žákům naší školy při generální zkoušce, odpoledne pak vystoupily před rodiči a hosty. V celém areálu školy byly vystav…
23.06.2016
Bezpečně do školy
Nejčastějšími účastníky silničního provozu jsou děti při své každodenní cestě do školy. V rámci projektu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, jehož cílem je vštípit dětem návyk na správné chování při přecházení vozovky, si ve středu 22. 6.2016 žáci 1. -4. ročníků vyzkoušely používání bezpečnostních reflexivních návle…
Zobrazit všechny novinky