Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy
25.04.2017
Soustředění Korálku s hlasovou poradkyní Alenou Tichou
V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnilo soustředění pěveckého sboru Korálek, které vedla uznávaná hlasová poradkyně a hudební pedagožka PaedDr. Alena Tichá Ph.Dr. Paní Alena Tichá s našimi zpěváky pracovala již v březnu (nyní tedy navázala na základy, které dětem před měsícem předala). Hlavním cílem …
24.04.2017
Dětská scéna Louny
V sobotu 22. dubna se konala krajská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje, na níž naši školu reprezentoval žák Jan Černý ze 7.A. V jeho kategorii soutěžilo 22 dětí, většina z nich několik let navštěvuje dramatické kroužky nebo hraje divadlo. V této silné konkurenci Honza získal čestné uznán…
24.04.2017
Korálek zazpíval na velikonočních trzích
Dne 11. dubna 2017 vystoupili žáci z pěveckého sboru Korálek na Velikonočním jarmarku, který se konal na 1. náměstí v Mostě. I přes velmi chladné počasí odvedli naši zpěváci výborný výkon, za který sklidili potlesk, jak od návštěvníků jarmarku, tak od přihlížejících stánkařů.
19.04.2017
Kyberšikana
Naši žáci, stejně jako mnozí další této generace, tráví mnoho času v dosahu sociálních sítí. Komunikace přes tyto sítě je trendovou součástí jejich života a také i potenciálním prostorem k jistému zneužití. Virtuální prostředí ovlivňuje a často řídí názory dětí, jejich postoje a hodnoty. Proto je …
12.04.2017
Seznam přijatých žáků pro školní rok 2017/2018
Schůzka rodičů budoucích prvňáků proběhne ve školní jídelně dne 6. 6. 2017 od 16. 00. Na této schůzce budou sděleny bližší informace o školní docházce, o zařazení dětí do tříd, podrobnosti o školních pomůckách, o školní družině a školním stravování. 154/2017        144/2017        93/201…
Zobrazit všechny novinky