Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy
18.05.2017
Zdravý životní styl
V rámci výuky Zdravého životního stylu měli žáci sedmých tříd možnost pobesedovat s vedoucí naší školní jídelny, s p. Vytlačilovou. Paní Vytlačilová dětem vysvětlila, že stravování ve školní jídelně podléhá spoustě směrnic a nařízení a ty se bohužel často neslučují s chutěmi dětí. Děti se dozvěděly…
17.05.2017
Koncertní výjezd Korálku do Holandska
Na pozvání přátel z partnerského města Meppel se Korálek, dětský pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě, vydal ve dnech 11. - 15. května právě do tohoto města ležícího na severu Holandska. Členy sboru čekal náročný koncertní program - absolvovali během těchto dní pět koncertů. Vydali se ale také za různými tam…
12.05.2017
Den prevence 2017
Dne 11. 5. 2017 proběhl druhý ročník Dne prevence, tentokrát určený žákům II. stupně. Tento den byl součástí plnění Minimálního preventivního plánu naší školy. Žáci si připomněli obsahový význam slova prevence, zavzpomínali na loňský projektový den. A co bylo náplní tohoto dne? 6. ročníky - dopra…
08.05.2017
Den Země 2017
Dne 4. 5. 2017 jsme si připomněli Den Země.
03.05.2017
Mladý zdravotník
Oblastní kolo soutěže Družstev mladých zdravotníků ČČK se konal v Mostě dne 2. května na Šibeníku. Naše škola vyslala družstvo složené z žáků třídy 9.A, kteří bojovali o co nejlepší umístění. I přes velice nepříznivé počasí dokázali své znalosti a dovednosti v široké oblasti první pomoci a umístili…
Zobrazit všechny novinky