Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy
25.03.2017
Přípravná třída
Vážení rodiče, pro školní rok 2017-18 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Chceme tak vyhovět zvýšenému zájmu rodičů o tento typ přípravy dětí na školní docházku a pomoci dětem - rozvíjením sociálně kulturních a hygienických návyků, jazykové úrovně, komunikace, rozvojem grafomotoriky a správné výslo…
25.03.2017
Zápis do prvních tříd 2017
„Výchova dítěte by měla být uskutečňována skrze umění.“ Platón 11. ZŠ je školou s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy Vážení rodiče, dejte přednost rozvoji talentu svého dítěte a plnému rozvoji jeho osobnosti Snažíme se vychovávat naše žáky na základě zvolených vzdělávacích program…
25.03.2017
Spolupráce s hlasovou poradkyní Alenou Tichou
V pátek 17. března se Korálku dostalo té cti, že naší dvouhodinovou zkoušku navštívila uznávaná hlasová poradkyně a hudební pedagožka PaedDr. Alena Tichá Ph.D. Předala tak našim zpěvákům, ale i sbormistrům a učitelům hudební výchovy mnoho cenných rad a praktických návodů jak tvořit tón, správně ho n…
25.03.2017
Korálek na soutěži ve Skutči
Dne 18. března se pěvecký sbor Korálek zúčastnil národní soutěže pěveckých sborů, která je součástí tradičního festivalu s názvem Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Tito dva skvělí hudebníci a skladatelé totiž se Skutčí spojili své životní osudy. Po ranní, přes 200 km dlouhé jízdě autobusem směr V…
19.03.2017
Starší kamarád
16. března se 8. B zúčastnila projektu Starší kamarád mostecké ZUŠ Moskevská 13, v jehož rámci se žáci zapojili do grafického workshopu pod vedením lektorky paní Evy Svobodové. Při práci vládla příjemná uvolněná atmosféra, grafiky se všem velice pěkně dařily. Za naše výtvarníky děkujeme. -hvl-
Zobrazit všechny novinky