Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

2.B

Třídní učitel

Mgr. Pavla Novotná

novotna@11zsmost.cz

Umístění učebny:

pavilon A1


Sportovní den 2019

27.06.2019 - Předposlední školní den proběhl ve sportovním duchu olympiády. Třídy plnily disciplíny, soutěžily a dodržovaly nastavená pravidla. My jsme soutěžili za stát Ukrajina. Naše oděvy byly modrožluté. Vyrobili jsme si čelenky a vlajku. Sice jsme se na žádném místě neumístili, ale sportování jsme si užili a vynaložili jsme všechny síly… Celý článek

3D bludiště Osek 2019

25.06.2019 - 25.6. jsme se vláčkem vydali do města Osek. Navštívili jsme 3D bludiště. Výlet se nám vydařil.… Celý článek

Zahradní slavnost 2019

11.06.2019 - 11. 6. 2019 se ve škole konala Zahradní slavnost. V areálu školy mohli rodiče vidět naše výrobky, výtvarné práce a vystoupení, která si třídy připravily. Naše třída si pro diváky připravila vystoupení na píseň Josefa Melena Né, pětku né. Vystoupení jsme si moc užili a moc se nám povedlo. … Celý článek

POOD 2019 - vyhodnocení výtvarné soutěže

15.05.2019 - 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Mostu předávání cen ve výtvarné soutěži na téma „Požární ochrana očima dětí“.   Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě.  Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vedení dobrovolných hasičů a pan… Celý článek

Tonda Obal 2019

15.05.2019 - 14. května jsme měli možnost dovědět se mnoho nového o třídění odpadů. Do miniaturních popelnic jsme odhazovali odpadky a pak zjišťovali, jestli jsme použili tu správnou popelnici. Získali jsme informace i o tom, kam se odpad odváží a co se s ním potom děje.… Celý článek

Čarodějnické učení 2019

30.04.2019 - V úterý se naše třída proměnila v čarodějnickou třídu plnou čarodějů a čarodějnic. Malí čarodějové a čarodějnice okusili čarodějnické učení. Den začal povídáním o tradici vzniku pálení čarodějnic a pokračoval výrobou čarodějnické hůlky, pohádkou o Malé čarodějnici, písní Saxana a tancem s koštětem. Protože čaroděj nebo čarodějni… Celý článek

Den Země 2019

26.04.2019 - V pátek 26.4. jsme oslavili Den Země. Ve třídě jsme si popovídali o tom, jak bychom měli přírodu chránit, jak bychom se o naši Zemi měli starat. V 9 hodin jsme se přemístili na vrch Šibeník, kde pro nás 5. ročníky připravily 20 stanovišť, která jsme museli proběhnout a splnit připravené úkoly.  V družstvech, která jsme vytvořili… Celý článek

Polytechnické vzdělávání 2019

06.04.2019 - Na začátku dubna jsme navštívili Středisko volného času, kde jsme si zahráli na malé stavitele a stavitele věží. Podle návodu jsme z kostek Lega vytvořili půdorys domu a postavili věž. Získali jsme mnoho informací o práci architektů a stavbyvedoucích. … Celý článek

Výstava Lidice březen 2019

29.03.2019 - V březnu jsme navštívili výstavu výtvarných prací Lidice v ZUŠ Moskevská. Výstavou nás provedla paní ředitelka ZUŠ. Dostali jsme několik úkolů při prohlížení obrázků. Např. najít, kolik let je autorům, zjistit téma výstavy... Výstavu jsme si moc užili. … Celý článek

Březnový týden čtení 2019

06.03.2019 - Týden od 4. - 8. března je na naší škole projektovým týdnem rozvoje čtenářské gramotnosti. Během tohoto týdne se naše třída seznamuje s některými básněmi Jiřího Žáčka z knihy Bajky a nebajky. Žáci poslouchají přednes básní, tvoří rýmy, hledají rýmy, vysvětlují některé verše, ilustrují. Ve středu jsme měli pohádkový den. Navštívi… Celý článek

1 2 3

14.10.2019
Po Evropě s úsměvem
Dne 14.10. 2019 se někteří žáci 9.B zúčastnili soutěže: Po Evropě s úsměvem. V rámci soutěže procházeli jednotlivými třídami. V každé třídě byl prezentován určitý stát Evropy (např. Dánsko, Itálie, Irsko, Portugalsko, Lucembursko, Rakousko, ...) a žáci zde plnili různé úkoly. Odpovídali na otázky, l…
14.10.2019
Zábavné dopoledne pro čtvrťáky
V minulém týdnu uspořádali žáci 8. B. „Zábavné dopoledne na Šibeníku“ pro své mladší spolužáky ze čtvrtých tříd. Akce v rámci MPP měla podpořit pozitivní vztahy žáků ve škole napříč ročníky. Osmáci na trase dlouhé cca 2 km připravili několik stanovišť, na kterých plnili čtvrťáci zajímavé vědomostní,…
14.10.2019
Prezentace zástupců středních škol
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhne Prezentace zástupců SŠ našeho regionu. Akce je určena rodičům a žákům 9. ale také 8. ročníků ve školní jídelně od 16 - 17 hodin.
10.10.2019
Za TGM do Lán
Jako každoročně se i letos žáci 9. ročníků, v rámci dějepisné výuky, vydali do Muzea TGM v Lánech. Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. Stavba, která byla určená k uskladňování zrní = špýcha…
09.10.2019
Vzdělávací veletrh pro pedagogy
Druhý ročník vzdělávacího veletrhu proběhl minulý týden v Litoměřicích v areálu „Výstaviště Zahrada Čech“. Veletrh určený především pro pedagogické pracovníky představil velké množství novinek hlavně z oblasti moderních informačních technologií, které se objevují na trhu. Učitelé tak mohli zhlédnout…
Zobrazit všechny novinky