Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

1.A

třídní učitelka

Mgr. Kateřina Kováčová

kovacova@11zsmost.cz

Umístění učebny:

pavilon A5


Den bláznivých účesů

04.10.2019 - Dnešní den byl ve znamení bláznivých účesů. Do třídy přišla Uršula, která ráda straší na cimbuří a naučila nás novou báseň, strašit a čarovat. Poté jsme absolvovali první lekci strašení a vyzkoušeli strašidelné houkání v praxi. Celou školou se rozléhalo naše: "UUUUUUUUUU..... ÚÚÚÚÚÚÚÚ....." :o)… Celý článek

Písmeno U a matematika s dřívky

03.10.2019 - Dnes jsme poznávali nové písmeno. Naším úkolem bylo přemístit obrázky začínající na "U" do šnečí ulity. Seznámili jsme se novými slovy a plnili pokyny začínající na "U" :o) Poté jsme v hodině matematiky pracovali s dřívky a skládali různorodé obrazce a vymýšleli k nim příběhy. … Celý článek

Modelujeme a poznáváme písmena

02.10.2019 - Písmena, která se učíme, poznáváme všemi smysly. Nejprve jsme známá písmena tvořili z modelíny a poté jsme si zavázali oči a písmena poznávali hmatem.… Celý článek

Foukáme bubliny

26.09.2019 - Učíme se písmeno B. Přinesli jsme si do školy bublifuky a vyrazili na hřiště foukat bubliny.… Celý článek

Hudební výchova

24.09.2019 - Při nacvičování tance k písni "Maličká su" jsme si užili spoustu legrace :o)… Celý článek

Divadlo Víti Marčíka

24.09.2019 - Dne 24. 9. 2019 jsme zhlédli loutkovou pohádku "O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE" v podání výborného vypravěče Víti Marčíka. Pohádka byla velmi poučná a dlouho jsme pak ve třídě diskutovali o tom, jakou moc má odpuštění.… Celý článek

Pracujeme ve skupinách

20.09.2019 - Dnes si děti poprvé vyzkoušely práci ve skupinách, která se jim moc líbila :o)… Celý článek

Matematika v 1.A

19.09.2019 - … Celý článek


14.10.2019
Po Evropě s úsměvem
Dne 14.10. 2019 se někteří žáci 9.B zúčastnili soutěže: Po Evropě s úsměvem. V rámci soutěže procházeli jednotlivými třídami. V každé třídě byl prezentován určitý stát Evropy (např. Dánsko, Itálie, Irsko, Portugalsko, Lucembursko, Rakousko, ...) a žáci zde plnili různé úkoly. Odpovídali na otázky, l…
14.10.2019
Zábavné dopoledne pro čtvrťáky
V minulém týdnu uspořádali žáci 8. B. „Zábavné dopoledne na Šibeníku“ pro své mladší spolužáky ze čtvrtých tříd. Akce v rámci MPP měla podpořit pozitivní vztahy žáků ve škole napříč ročníky. Osmáci na trase dlouhé cca 2 km připravili několik stanovišť, na kterých plnili čtvrťáci zajímavé vědomostní,…
14.10.2019
Prezentace zástupců středních škol
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhne Prezentace zástupců SŠ našeho regionu. Akce je určena rodičům a žákům 9. ale také 8. ročníků ve školní jídelně od 16 - 17 hodin.
10.10.2019
Za TGM do Lán
Jako každoročně se i letos žáci 9. ročníků, v rámci dějepisné výuky, vydali do Muzea TGM v Lánech. Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. Stavba, která byla určená k uskladňování zrní = špýcha…
09.10.2019
Vzdělávací veletrh pro pedagogy
Druhý ročník vzdělávacího veletrhu proběhl minulý týden v Litoměřicích v areálu „Výstaviště Zahrada Čech“. Veletrh určený především pro pedagogické pracovníky představil velké množství novinek hlavně z oblasti moderních informačních technologií, které se objevují na trhu. Učitelé tak mohli zhlédnout…
Zobrazit všechny novinky