Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

1.C

Třídní učitel

Mgr. Lenka Koudelová

koudelova@11zsmost.cz

Umístění učebny:

pavilon B2


Týdenní plán 23. 4. - 28. 4. 2018

22.04.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Čtení neslabičné předložky se slovem Čtení s porozuměním, správné dýchání při čtení, práce s textem Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava Hranice slov Dělení slov na slabiky a určování jejich délky Psaní držení těla a náčiní při psaní přepis a opis v… Celý článek

Týdenní plán 16. 4. - 20. 4. 2018

15.04.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Upevňování techniky čtení (, . ?) Čtení s porozuměním, práce s textem Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava Řazení slov ve větě Doplňování vhodných písmen do slov Psaní držení těla a náčiní při psaní nácvik K a r přepis a opis vět, diktát slov Ma… Celý článek

Týdenní plán 9. 4. - 13. 4. 2018

08.04.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Upevňování techniky čtení (, . ?) Čtení s porozuměním, práce s textem Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava Pořadí slov ve větě Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy Psaní držení těla a náčiní při psaní přepis a opis vět, diktát slov Matematika… Celý článek

Týdenní plán 3. 4. - 6. 4. 2018

02.04.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Čtení ď, ť, ň Upevňování techniky čtení (, . ?) Čtení s porozuměním, práce s textem Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava Psaní držení těla a náčiní při psaní přepis slov a vět, diktát slov Matematika Sčítání, odčítaní do 20 bez přechodu desítky … Celý článek

Prevence MP - nebezpečí v domácnosti

26.03.2018 - Děti si povídaly o bezpečném chování v domácnosti. … Celý článek

Týdenní plán 26. 3. - 28. 3. 2018

25.03.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Čtení skupiny bě, pě, vě Upevňování techniky čtení (, . ?) Slovní rébusy, křížovky Čtení s porozuměním, práce s textem Psaní držení těla a náčiní při psaní přepis vět, diktát slov Matematika Sčítání, odčítaní do 20 bez přechodu desítky Psaní 5´ (sč… Celý článek

Exkurze na Lesné - Velikonoční tradice

20.03.2018 - … Celý článek

Týdenní plán 19. 3. - 23. 3. 2018

18.03.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Čtení skupiny dě, tě, ně a ď, ť, ň Upevňování techniky čtení (, . ?) Slovní rébusy, křížovky Čtení s porozuměním, práce s textem Psaní držení těla a náčiní při psaní  nácvik I, D a k přepis vět, diktát slov Matematika Sčítání, odčítaní do 20 bez pře… Celý článek

Týdenní plán 12. 3. - 16. 3. 2018

11.03.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Čtení skupiny di, ti, ni, dě, tě, ně Upevňování techniky čtení Čtení s porozuměním, práce s textem Určování hranice slov, doplňování správných písmen do slov Čtenářská dílna – Duhové pohádky Psaní  držení těla a náčiní při psaní nácvik T a I přepis vět, d… Celý článek

Týdenní plán 26. 2. - 2. 3. 2018

25.02.2018 - Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova) Rozlišování tvarů písmene G, F (velké x malé, tiskací x psací) Slovní zásoba (slova začínající g, f) Upevňování techniky čtení Čtení s porozuměním, práce s textem Určování hranice slov, doplňování správných písmen do slov Čtenářská dílna – Duhové pohádky Ps… Celý článek

1 2 3 4

23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky