Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Události

PTA- Vánoční zvyky – akce s rodiči

18.12.2022 - V úterý odpoledne proběhla moc pěkná akce s dětmi za přítomnosti rodičů. Děti rodičům zazpívaly a odříkaly básničky s vánoční tématikou. Nachystaly rodičům překvapení – pohoštění. V pondělí napekly  perníčky. Rozsvítili jsme si tři adventní svíčky. Pouštěli jsme koledy. Četli si o vánočních zvycích a tradicích. Rodiče mezi sebo… Celý článek

Čteme dětem

17.10.2021 - První vyučovací hodinu nás navštívila paní učitelka z MŠ Mgr. Jana Drnecová. Byla pozvána v týdnu "Celé Česko čte dětem", ale bohužel nemohla přijít z důvodu nemoci. Četla dětem z knihy MYŠ BLÁŽA (autorka-Jarmila Léblová, ilustrace Vendula Hegerová). Kniha velmi poutavá, veselá a dost poučná. Určená je pro předškoláky. Měla pro… Celý článek

Celé Česko čte dětem

08.10.2021 - V týdnu od 4. 10 2021 - 8. 10. 2021 se celé Česko věnovalo čtení knih. Také naši nejmenší nezůstali pozadu, i když ještě číst neumí, a podpořili tento celonárodní projekt. Třídu navštívilo množství zajímavých lidí, kteří nikdy nepřišli s prázdnou, ale s knížkou, ze které přečetli dětem ukázku a povídali si s nimi o knihách, o dů… Celý článek


09.02.2023
Kybersvět
V úterý 7. 2. navštívila třídu 4.A Bc. Lucie Švábová, která s dětmi hovořila o Kybersvětě a jeho nebezpečí. Povídání bylo doplněno zajímavou prezentací a v jeho průběhu měly děti možnost sdělovat vlastní zkušenosti. V závěru hodiny dostaly děti do žákovské knížky razítko s policejní tématikou. Tato …
08.02.2023
Pomozte včelkám trefit domů
Dobrý den vám všem, velké DĚKUJI patří především Vám, kteří jste se aktivně přihlásili do soutěže „Pomozte včelkám najít cestu domů“ Česna, která děti nabarvila, pomalovala jsou naprosto úžasná. Proto se vedení našich společností rozhodlo uskutečnit výstavu, kde by veřejnost mohla hlasovat o nej…
31.01.2023
Výtvarné práce v lednu
Jak vypadá výzdoba školy na začátku roku? ....
31.01.2023
JE NÁM PATNÁCT – trestní odpovědnost mladistvých
V rámci plnění preventivního plánu školy absolvovala třída 9. B besedu s Mgr. Kateřinou Svobodovou, z Probační a mediační služby v Mostě. Žáky seznámila s posláním této služby, která spočívá ve zprostředkování prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Dále se žáci dozvěděli o pro…
29.01.2023
Projektové dny – ve znamení Holocaustu
Žáci devátých ročníků absolvovali v průběhu tří dnů putování historickými souvislostmi, které se týkaly problematiky holocaustu. Žáci 9. A, 9. C se 25. 1. seznámili s pojmy: holocaust, antisemitismus, genocida, šoa, ghetto.. Pracovali s prezentací, která je celým dnem provázela. Do map zakreslovali…
Zobrazit všechny novinky