Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Vítání prvňáčků

3. září 2018 se  na naší 11. základní škole konalo tradiční vítání prvňáčků. Pro prvňáky to byl přelomový den, který přinesl zásadní změnu do jejich životů. Nastalo jim období povinností, ale také seznámení s novými kamarády a získávání nových informací, prožitků ....

U správního pavilonu čekaly na prvňáčky před osmou hodinou paní učitelky Mgr. Pavla Novotná a Mgr. Jana Šerá. Během chvíle byly obklopeny malými žáčky, které v tento den do školy doprovodili jejich nejbližší, rodiče, prarodiče, známí ....

Samotné slavnostní přijetí probíhalo v amfiteátru školy, kde se úvodního slova ujal ředitel školy Ing. Blažej Grznár, který všem přítomným představil paní učitelky malých žáčků, popřál prvňáčkům šťastný a bezproblémový vstup do školního života, a poté předal „hudební slovo“ pěveckému sboru Perlička pod vedením Mgr. Libuše Kulíškové.

Po doznění posledního tónu písně The lion sleeps tonight se v prostoru amfiteátru shromáždili žáci devátých tříd, aby se ujali prvňáků a předali jim květinu. Tyto chvíle byly plné smíchu, radosti, dojetí a také několika slz na tvářích rodičů i dětí. Poté paní učitelky odvedly žáčky i s doprovodem do krásně vyzdobených tříd, v nichž si popovídali o tom, co je čeká v tomto školním roce.

Přejeme všem prvňáčkům jen to nejlepší na jejich celoživotní cestě za vzděláním.

(kov, naj)

Vítání prvňáků 2018


Starší články:


06.12.2018
Quizlet
„Kdybys místo mobilu a počítače seděl nad učebnicí, tak jsi geniální.“  V každé rodině věta podobného duchu určitě zazněla. Pokrok ovšem nelze zastavit a moderní technologie nám pomáhají každý den.  Současná generace si už svůj život bez mobilu neumí představit. Potkat mladého člověka na ulici s kni…
05.12.2018
Přišel čert a Mikuláš, přinesl nám zimní čas
Do školy přišel Mikuláš a ve třídách rozdával nadílku hodným dětem. Akce se 9.A povedla a všem dětem se líbila. Děti obdržely oplatky, ovoce či bonbony.
03.12.2018
Exkurze do Techmania science center Plzeň
V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se …
29.11.2018
Aliens Save the Planet
Ve čtvrtek 22.11. měli žáci šestého až osmého ročníku možnost zhlédnout anglické divadelní představení Aliens Save the Planet. Mezi hlavní pozitiva bezpochybně patřilo vtáhnutí žáků do děje. Měli tak možnost nebýt jen pasivními konzumenty, ale aktivními tvůrci celého příběhu. Mimozemšťané jsou zde …
28.11.2018
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pátek 23. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se 14 žáků osmých a devátých tříd. Žáci měli možnost porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější řešitelé – Jan Černý z 9.A a Rostislav Lacek z 8.B. Blahopřejeme a přej…
Zobrazit všechny novinky