Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Vítání prvňáčků

3. září 2018 se  na naší 11. základní škole konalo tradiční vítání prvňáčků. Pro prvňáky to byl přelomový den, který přinesl zásadní změnu do jejich životů. Nastalo jim období povinností, ale také seznámení s novými kamarády a získávání nových informací, prožitků ....

U správního pavilonu čekaly na prvňáčky před osmou hodinou paní učitelky Mgr. Pavla Novotná a Mgr. Jana Šerá. Během chvíle byly obklopeny malými žáčky, které v tento den do školy doprovodili jejich nejbližší, rodiče, prarodiče, známí ....

Samotné slavnostní přijetí probíhalo v amfiteátru školy, kde se úvodního slova ujal ředitel školy Ing. Blažej Grznár, který všem přítomným představil paní učitelky malých žáčků, popřál prvňáčkům šťastný a bezproblémový vstup do školního života, a poté předal „hudební slovo“ pěveckému sboru Perlička pod vedením Mgr. Libuše Kulíškové.

Po doznění posledního tónu písně The lion sleeps tonight se v prostoru amfiteátru shromáždili žáci devátých tříd, aby se ujali prvňáků a předali jim květinu. Tyto chvíle byly plné smíchu, radosti, dojetí a také několika slz na tvářích rodičů i dětí. Poté paní učitelky odvedly žáčky i s doprovodem do krásně vyzdobených tříd, v nichž si popovídali o tom, co je čeká v tomto školním roce.

Přejeme všem prvňáčkům jen to nejlepší na jejich celoživotní cestě za vzděláním.

(kov, naj)

Vítání prvňáků 2018


Starší články:


15.05.2019
Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"
Dne 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Most předávání cen výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“. Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě. Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vede…
11.05.2019
Mladý zdravotník
Žáci devátých ročníků se 6. května zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“. Při soutěži si ověřovali své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Ošetřovali otevřenou zlomeninu končetiny, vyzkoušeli si i další obvazovou techniku, tlakový obvaz při tepenné krvácení, resuscitovali a poskytovali prv…
10.05.2019
Vyhlášení ředitelského volna v době voleb
Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (volby do Evropského parlamentu) na den 24. 5. 2019 ředitelské vol…
08.05.2019
Den prevence
Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence. Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně. Všechny třídy absolvovaly program r…
06.05.2019
Korálek zpíval v Praze
Pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě obdržel pozvání mostecké senátorky Aleny Dernerové. Zvolila sbor jako kulturního reprezentanta města Most a pozvala jej, aby zazpíval v rámci  koncertů pod názvem Kulturní léto v senátu. Příprava vystoupení byla náročná, jednalo se o hodinový program ve Valdštejnské zahr…
Zobrazit všechny novinky