Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Přípravná třída

třídní učitelka

Šárka Kodetová

kodetova@11zsmost.cz

asistent pedagoga

Jarmila Obstová

Umístění učebny:

pavilon S


Čteme dětem

17.10.2021 - První vyučovací hodinu nás navštívila paní učitelka z MŠ Mgr. Jana Drnecová. Byla pozvána v týdnu "Celé Česko čte dětem", ale bohužel nemohla přijít z důvodu nemoci. Četla dětem z knihy MYŠ BLÁŽA (autorka-Jarmila Léblová, ilustrace Vendula Hegerová). Kniha velmi poutavá, veselá a dost poučná. Určená je pro předškoláky. Měla pro… Celý článek

Celé Česko čte dětem

08.10.2021 - V týdnu od 4. 10 2021 - 8. 10. 2021 se celé Česko věnovalo čtení knih. Také naši nejmenší nezůstali pozadu, i když ještě číst neumí, a podpořili tento celonárodní projekt. Třídu navštívilo množství zajímavých lidí, kteří nikdy nepřišli s prázdnou, ale s knížkou, ze které přečetli dětem ukázku a povídali si s nimi o knihách, o dů… Celý článek


27.06.2022
Výsledky "zvláštního zápisu - Lex Ukrajina
Vážení rodiče, výsledky "zvláštního zápisu" do prvních tříd dle Lex Ukrajina jsou zveřejněny na úřední desce školy (u hlavního vstupu do areálu školy) a také na elektronické úřední desce. Blažej Grznár, ředitel školy
24.06.2022
Školní výlet do Bíliny - Kyselky
Dne 24.6. se vypravili žáci 7.A a 8.B vlakem na školní výlet do Bíliny Kyselky. Původní plán pokořit Bořeň jsme pod vlivem nepříznivého počasí pozměnili a vydali se do areálu minigolfu. Tam žáci změřili své schopnosti při hraní minigolfu, někteří si zahráli pink - ponk. Velmi ochotné pracovnice zapů…
23.06.2022
World of fake
20. 6. se třída 8.B a 7.A zúčastnila edukativní inscenace v ZUŠ F. L. Gassmanna. Inscenaci připravil divadelní spolek Šprajc. Pořad měl objasnit principy šíření dezinformací a upozornit na důležitost ověřování informací. (FL)
21.06.2022
Plavba lodí Porta Bohemica
Jednou z exkurzí byl i výlet lodí po řece Labi překrásným Labským údolím. Exkurze začala dopoledne na Dřevěné vyhlídce u Café Zámeček, odkud je krásný výhled na dominantu města Lovosice Lovoš a na řeku Labe. Cesta lodí krásnou přírodou začala v přístavišti v parku Osmička a trvala dvě hodiny.   Vše…
20.06.2022
Přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 31. 8. 2022) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
Zobrazit všechny novinky