Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Přípravná třída A

třídní učitelka

Šárka Kodetová

kodetova@11zsmost.cz

asistent pedagoga

Jarmila Obstová

Umístění učebny:

pavilon S


Čteme dětem

17.10.2021 - První vyučovací hodinu nás navštívila paní učitelka z MŠ Mgr. Jana Drnecová. Byla pozvána v týdnu "Celé Česko čte dětem", ale bohužel nemohla přijít z důvodu nemoci. Četla dětem z knihy MYŠ BLÁŽA (autorka-Jarmila Léblová, ilustrace Vendula Hegerová). Kniha velmi poutavá, veselá a dost poučná. Určená je pro předškoláky. Měla pro… Celý článek

Celé Česko čte dětem

08.10.2021 - V týdnu od 4. 10 2021 - 8. 10. 2021 se celé Česko věnovalo čtení knih. Také naši nejmenší nezůstali pozadu, i když ještě číst neumí, a podpořili tento celonárodní projekt. Třídu navštívilo množství zajímavých lidí, kteří nikdy nepřišli s prázdnou, ale s knížkou, ze které přečetli dětem ukázku a povídali si s nimi o knihách, o dů… Celý článek


23.11.2022
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky je soutěž, ve které žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Naše škola se do této akce zapojuje každoročně a tento rok nebyl výjimkou. V kategorii Mini určené pro žáky 4. a 5. roční…
23.11.2022
Vzpomínka na ŠvP a přírodovědný kurz
Milé děti, sherif nám poslal video ze ŠVP.  Zdravíme všechny kovboje a přejeme jim úspěšný školní rok! Krásné dny plné tance a zábavy. Za celý tým Bezva party Adéla Video Zde: 
22.11.2022
Putování za sluníčkem
Pro předškoláky a jejich rodiče připravujeme každoročně den otevřených dveří pod názvem „Putování za sluníčkem“, při kterém si mohou děti i rodiče prohlédnout prostory školy, děti si vyzkouší s paní učitelkami různé aktivity, seznámí se s tělocvičnou a v případě pěkného počasí si budou moci opéct šp…
22.11.2022
Architektura města Mostu
V naší škole jsou žáci rozvíjeni nejen po stránce hudební, ale i po stránce výtvarné. Žáci s rozšířenou výukou výtvarné výchovy absolvují v rámci výuky od 6. ročníku vytváření z hlíny v keramické dílně, podílejí se významnou měrou na výzdobě školy, prohlubují své dovednosti ve výtvarných kurzech mim…
18.11.2022
Školní kolekce oblečení
Vážení příznivci naší školy, ve spolupráci se společností Schools United jsme v minulosti nechali vytvořit originální volnočasovou kolekci oblečení s motivy naší školy. Vzhledem k zájmu, který v minulém roce o uvedené výrobky byl, a také proto, že naši školu navštěvují i noví žáci, jsme se rozhod…
Zobrazit všechny novinky