Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Workshop Zeměpis budoucnosti v dětské galerii Art Point

Paní Klára Jandáková DiS. z dětské galerie Art Point v Městské knihovně nás pozvala ve čtvrtek 13.6. 2024 na workshop Zeměpis budoucnosti. Projekt probíhá v rámci České republiky na základních školách. Cílem workshopu je hravým způsobem podpořit zájem nejmladší generace o veřejný prostor a iniciovat snění o místech a prostředí, ve kterých by si děti přály jednou žít. Workshopem nás provedla edukátorka a kulturní manažerka Mgr. et Mgr. Lucie Vobořilová Štůlová a studenti Adam a Mária z Akademie výtvarných umění v Praze. Nejprve jsme se vzájemně představili, seznámili jsme se s pojmem urbanista, co je náplní jeho povolání. Zahráli jsme si hru a zjistili, že spoustu věcí máme s někým společných. Porovnávali jsme prostředí, které upravili urbanisté s prostředím původním. Ukázali jsme si prostředí zrekultivované, s kterým máme na Mostecku zkušenosti. Prohlédli jsme si naše přinesené fotografie míst, které máme rádi. Každý vyprávěl, proč toto veřejné místo má rád. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli žít v budoucnosti, pak jsme si tužkou navrhovali dům, v kterém bychom v budoucnosti chtěli žít. Navržený dům nebo jeho část jsme ztvárnili prostorově na šestihranné dřevěné desky, využili jsme barev, přírodnin, odpadových materiálů, odřezků, špejlí apod. O domech jsme si nakonec vyprávěli, popisovali jsme je. Studenti nám je nafotili v aplikaci, kde s nimi můžeme dál pracovat, vkládat je do obrázků apod. Těšíme se, že si výtvory spojíme do jednoho velkého města budoucnosti a vystavíme ve venkovním areálu naší školy. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR. 4.B, Dana Langová

Workshop Zeměpis budoucnosti


Starší články:


28.06.2024
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 1. 9. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.06.2024
Prázdniny jsou tady ...
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, dnešním dnem byl dovršen další rok vzdělávání žáků naší školy. Žáci obdrželi vysvědčení, na kterých je jejich celoroční práce stvrzena. Nyní žákům nastává čas na zasloužený odpočinek a prostor pro načerpání energie na školní rok nový. Děkujeme Vám z…
27.06.2024
Školní olympiáda 2024
Den před vysvědčením proběhla tradiční školní olympiáda. Děti z 1. stupně soutěžily na stanovištích. Žáci 2. stupně soutěžili v kolektivních sportech. Počasí se povedlo, akce byla úspěšná. Všichni jsme si parádně zasportovali. Vítězové obdrželi tradiční nanuky. Výsledky můžete vidět na fotografii. V…
26.06.2024
Exkurze do Krušných hor
V úterý 25.6. jsme se vydali do Krušných hor. Z Bohosudova jsme vyjeli nejstarší lanovou dráhou na Komáří vížku. Zde jsme shlédli pohled na České Středohoří. Za výstupní stanicí jsme viděli šachetní pinku. Z Komáří vížky jsme se vydali do prohlídkové štoly Starý Martin. Zde jsme absolvovali úžasnou …
24.06.2024
Školní výlet do Karlových Varů
21. 6. 2024 jsme se vydali na dlouho plánovaný školní výlet. Už v únoru jsme na třídnických hodinách dostali možnost celý výlet vymyslet, zvolili jsme tedy cestu vlakem do  nádherného města Karlovy Vary, které nás zaujalo svou zajímavou historií a zároveň jsme toužili vybít svůj temperament v Laser …
Zobrazit všechny novinky