Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

22.06.2021
Projekt – Úspěšnost pro každého žáka
Projekt probíhal ve spolupráci tříd 1. B, 2. B a 3. B spolu s paní ředitelkou ZUŠ Mgr. Romanou Pavlíčkovou. Každá třída absolvovala dva projektové dny zaměřené na architektonické stavby města Mostu. Děti tvořily výtvarné práce zaměřené na architekturu.  Cílem bylo přiblížit žákům přesunuté památky z…
17.06.2021
Přerušení provozu školní družiny a jídelny
Vážení rodiče, dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, je v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2021 do 30. 8. 2021) přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.   Blažej Grznár, ředitel školy
17.06.2021
České středohoří-nespočet krás, jedno jméno
Tropickou středu 16.6. si vybrali žáci tříd 5.B a 7.C k exkurzi do Lesoparku Osmička v Lovosicích. Již cestou autobusem se seznamovali s krásami Českého středohoří, o jehož dominantách se dočetli na informačních panelech umístěných v lesoparku. Po relaxaci na hřišti a venkovní posilovně a prohlídce …
14.06.2021
Přerušení dodávky elektrické energie - středa 16. 6. 2021
Ve středu 16. 6. 2021 od 8:00 do 14:00 hod. bude do budov školy přerušena dodávka elektrické energie. Z tohoto důvodu budou žáci absolvovat vzdělávací aktivity mimo budovy a areál školy. Jednotlivé třídní kolektivy (resp. zákonní zástupci) byly o organizačních detailech tohoto dne informovány třídní…
10.06.2021
Násobík - meziškolní kolo
Meziškolního kola soutěže násobík se 10.6. 2021 zúčastnilo družstvo žáků 5. ročníku ve složení Nela Harisová, Ester Volfová a Pavlína Gálová, které se probojovalo do semifinále. V soutěži jednotlivců získala 3. místo Nela Harisová z 5.B, které srdečně blahopřejeme.  (Ve)
Zobrazit všechny novinky