Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

1.A

třídní učitelka

Mgr. Kateřina Paulovičová

paulovicova@11zsmost.cz

Umístění učebny:

pavilon A3


Vánoce

22.12.2021 - Poslední školní den v tomto roce jsme si ve třídě udělali vánoční. Vyráběli jsme svícen z jablka, zazpívali koledy, naučili jsme se vánoční básničku, pochutnali si na cukroví a rozdali si dárečky. Svícny se nám moc povedly. Menší karambol nastal při odnášení svícnů domů, kdy začaly svíčky padat. Doufám, že šikovné ruce maminek a… Celý článek

Vystoupení Kamínku

16.12.2021 - Poprvé náš sbor Kamínek zpíval na Vánočních trzích na 1. náměstí. Sbor vedla Mgr. Barbora Kameníková a na klavír doprovázel Jiří Pešek. Vystoupení bylo krásné. Přihlížející zpívali koledy a s radostí tleskali. Těšíme se na další vystoupení :-)… Celý článek

Mikuláš

03.12.2021 - Na pátek jsme se všichni těšili! Žáci se proměnili v andělíčky, čertíky nebo čertice. Každou hodinu jsme netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Když děti uslyšely cinkání řetězu, napětí houstlo. Naštěstí jsme vše zvládli v klidu. Mikuláše jsme potěšili zpěvem několika písní a čertíka jsme obměkčili básničkou. And… Celý článek

Den stromů

22.10.2021 - V pátek jsme se zaměřili na přírodu kolem nás, zejména na naše stromy. Vyběhli jsme ze třídy do areálu naší školy a pojmenovávali jsme stromy. Rozlišovali jsme je na listnaté a jehličnaté. Zkoumali jsme jejich listy/jehličí, plody a vyjmenovávali jsme části stromu. Zastavili jsme se i u našeho národního stromu - lípy, kterou jsm… Celý článek

Celé Česko čte dětem

15.10.2021 - V rámci projektu Celé Česko čte dětem k nám do třídy přišli žáci 5.C a četli nám pohádku O pyšné košilce. Děti zaujatě poslouchaly a zároveň sledovaly pohádku na plátně. Po skončení pohádky si s nadšením vybarvily obrázek k pohádce. Slíbili jsme žákům 5.C, že na konci školního roku jim také přijdeme něco přečíst, abychom předved… Celý článek


18.01.2022
Energie - budoucnost lidstva
Dne 14.1. 2022 proběhla na škole interaktivní beseda se žáky devátých ročníků na téma Energie - budoucnost lidstva. Během dvou vyučovacích hodin jim odborníci představili globální pohled na energetické potřeby současného světa i jednotlivé typy zdrojů tak, aby si sami vytvořili názor na jejich využí…
12.01.2022
Školní kolo dějepisné olympíády
Do 51. ročníku dějepisné olympiády se letos zapojilo 14 žáků 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního kola znělo: „Šlechta v proměnách času“. Školní kolo proběhlo 10.1. 2022. Do okresního kola postupují: Tomáš Novák 8.C Jakub Pitner 8.A Všem soutěžícím náleží pochvala a těm nejúspěšnějším gra…
10.01.2022
Školní kolekce oblečení
Vážení příznivci naší školy, v minulém roce jsme si ve spolupráci se společností Schools United nechali vytvořit originální volnočasovou kolekci oblečení s motivy naší školy. Vzhledem k zájmu, který v minulém roce o uvedené výrobky byl, a také proto, že naši školu navštěvují i noví žáci, rozhodli…
22.12.2021
Vánoční čas
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, jménem pracovníků školy Vám děkuji za spolupráci v uplynulém roce 2021. Přeji Vám přijemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2022. Blažej Grznár, ředitel školy
21.12.2021
Děti dětem
V rámci výuky Zdravého životního stylu přišly děti ze třídy 6. C s nápadem uspořádat vánoční sbírku hraček pro děti z Dětského domova v Mostě. K dětem ze 6. C se připojili i žáci třídy 8.B. Dárky byly předány 20. 12. Všem „ježíškům“ děkujeme a věříme, že dárečky udělají radost. Fl + Kr
Zobrazit všechny novinky