Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

739 245 378, 476 703 463

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Ladislava Junková

junkova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Jarmila Obstová

obstova@11zsmost.cz

Bc. Vlastimila Zahrádková

zahradkova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny                                                                                              

Po – Čt:                               6.00 – 8.00/9.00, 11.40 - 16.30 hodin
Pá:                                        6.00 - 9.00, 11.40 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, by po dohodě s rodiči mělo mít
- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Žák si přinese podepsané tepláky (prosím, nedávejte jiné věci, např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin.  Po obědě děti odchází domů s doprovodem v časech 12.30, 13.00 a 13.30, dále pak 15.00, 15.20, 15.40 a 16.00. V pondělí a středu po 16.00 na zazvonění. Rodiče čekají u brány, kam žáky dovedou p. vychovatelky nebo služba. V zápisovém lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, sdělte, prosím, tuto informaci na lístku. Pokud mají žáci vyučování do 12.35, odchází ve 13.30, pokud do 13.25, odchází výjimečně ve 14.00. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti a s osobami, které nejsou uvedeny v zápisovém lístku nebo samotné, pokud jinak mají odchod s doprovodem.

Stravování

 Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny. Označený jménem (na visačce) ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce (v době oběda ručí za čip děti).

Placení školného

Školné činí 200 Kč měsíčně.
Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:
1. platba září –  prosinec                   800Kč nejpozději do 15. září
2. platba leden – březen                   600 Kč nejpozději do 15. ledna
3. platba duben – červen                  600 Kč nejpozději do 15. dubna

(platbu lze provést rovněž za celé období, tj.  leden  –  červen  1200 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 2000,- Kč)

Způsob platby
a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
b) vkladem na běžný účet základní školy
Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu: 6338491/0100, konstantní symbol: ---, variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Ahoj školo!

26.06.2024 - Poslední, rozlučkovou akcí tohoto školního roku byla diskotéka. Tančilo se a také soutěžilo, a to s velkým zápalem! Přejeme všem krásné léto a těšíme se ve zdraví na shledanou v září!… Celý článek

Navrhujeme olympijskou medaili

21.06.2024 - Po besedě o olympijských hrách i po samotném olympijském klání se děti vrhly do tvůrčí činnosti a zkusily se stát návrhářem medailí pro OH v Paříži. Některé exempláře jsou opravdu zdařilé. Práci svých spolužáků si mohou žáci prohlédnout na výstavě ŠD v pavilonu S.… Celý článek

FIT TEST 2.část

14.06.2024 - Naší tradicí je tato pohybová soutěž, kde děti zjišťují, jak jsou na tom v porovnání se spolužáky a zda se během školního roku zlepšily nebo naopak. Oceněni byli výherci jednotlivých kategorií i děti, které udělaly největší pokrok.… Celý článek

Den otců

13.06.2024 - Stejně jako v květnu maminkám jsme přáli i tatínkům třetí neděli v červnu. A děti opět vyráběly s chutí. … Celý článek

Družinový výšlap

11.06.2024 - Družinový výšlap do Vtelna se sice v průběhu díky komplikacím pozměnil na výšlap na Benedikt, ale vzhledem k pěknému prostředí, prolézačkám, kachním mláďatům a hlavně vodním atrakcím si děti uchovaly dobrou náladu a domů odcházely unavené, ale spokojené. … Celý článek

Celé Česko čte dětem II.

07.06.2024 - Pěkná tradice se stala z celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. V prvním červnovém týdnu jsme se zaměřili především na básně a pohádky o zvířátkách, následovaly i doplňující činnosti, například výroba záložek. Při povídání o knihách a čtení některé děti bohužel přiznaly, že jim doma nikdo nečte, některé dokonce nemají ani je… Celý článek

Olympiáda

07.06.2024 - V pátek nastoupila sportovní družstva jednotlivých oddělení se svojí vlajkou na školní hřiště. Přivítali běžce - zástupce jednotlivých oddělení - nesoucí pochodeň s olympijským ohněm, který byl zapálen. Zavlála olympijská vlajka, zazněla hymna a olympijský slib. Děti sportovaly opravdu s velkým nasazením v disciplínách skok do … Celý článek

Den dětí

04.06.2024 - Družinová pouť u příležitosti Dne dětí sklidila, jako vždy, kladné ohlasy. Děti plnily úkoly, dostávaly naše vlastní družinové bankovky a pak je s chutí utrácely ve stánku.… Celý článek

Návštěva výstavy naší školy

22.05.2024 - Některá oddělení se vydala na výstavu prací našich žáků v prostorách magistrátu. Děti nejvíc potěšilo, že mezi výkresy našly i svoje práce. … Celý článek

Zvířátková stezka

22.05.2024 - Další z činností motivovanou letošním tématem byla Zvířátková nebo-li ZOO stezka. Děti odpovídaly na otázky a plnily zadané úkoly.… Celý článek

1 2 3 4 5

28.06.2024
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 1. 9. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.06.2024
Prázdniny jsou tady ...
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, dnešním dnem byl dovršen další rok vzdělávání žáků naší školy. Žáci obdrželi vysvědčení, na kterých je jejich celoroční práce stvrzena. Nyní žákům nastává čas na zasloužený odpočinek a prostor pro načerpání energie na školní rok nový. Děkujeme Vám z…
27.06.2024
Školní olympiáda 2024
Den před vysvědčením proběhla tradiční školní olympiáda. Děti z 1. stupně soutěžily na stanovištích. Žáci 2. stupně soutěžili v kolektivních sportech. Počasí se povedlo, akce byla úspěšná. Všichni jsme si parádně zasportovali. Vítězové obdrželi tradiční nanuky. Výsledky můžete vidět na fotografii. V…
26.06.2024
Exkurze do Krušných hor
V úterý 25.6. jsme se vydali do Krušných hor. Z Bohosudova jsme vyjeli nejstarší lanovou dráhou na Komáří vížku. Zde jsme shlédli pohled na České Středohoří. Za výstupní stanicí jsme viděli šachetní pinku. Z Komáří vížky jsme se vydali do prohlídkové štoly Starý Martin. Zde jsme absolvovali úžasnou …
24.06.2024
Školní výlet do Karlových Varů
21. 6. 2024 jsme se vydali na dlouho plánovaný školní výlet. Už v únoru jsme na třídnických hodinách dostali možnost celý výlet vymyslet, zvolili jsme tedy cestu vlakem do  nádherného města Karlovy Vary, které nás zaujalo svou zajímavou historií a zároveň jsme toužili vybít svůj temperament v Laser …
Zobrazit všechny novinky