Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

739 245 378, 476 703 463

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Ladislava Junková

junkova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny 

Po – Čt: 6.00 – 8.00/9.00, 11.40 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.40 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, by po dohodě s rodiči mělo mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Žák si přinese 

- podepsané tepláky (prosím, nedávejte jiné věci, např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů s doprovodem v časech 12.30, 13.00 a 13.30, dále pak 15.00, 15.20, 15.40 a 16.00. V pondělí a středu po 16.00 na zazvonění. Rodiče čekají u brány, kam žáky dovedou p. vychovatelky nebo služba. V zápisovém lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, sdělte, prosím, tuto informaci na lístku. Pokud mají žáci vyučování do 12.35, odchází ve 13.30, pokud do 13.25, odchází výjimečně ve 14.00. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti a s osobami, které nejsou uvedeny v zápisovém lístku nebo samotné, pokud jinak mají odchod s doprovodem.

Stravování

Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny. Označený jménem (na visačce) ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce (v době oběda ručí za čip děti).

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně. Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně: 1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září 2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna 3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

(platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500,- Kč)

Způsob platby a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy b) vkladem na běžný účet základní školy Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu: 6338491/0100, konstantní symbol: ---, variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Orientace v našem městě

01.06.2023 - Jak dobře znáte město Most? Dokázali byste dojít ze školy na poštu, do nemocnice....? Na tyto otázky většina dětí odpovídala záporně. Snažily jsme se tedy zlepšit jejich orientaci ve městě. Učily se znát jednotlivé budovy a určovat směry, kterými by se měly vydat. přidaly jsem trochu historie a byla z toho zajímavá procházka.… Celý článek

Projekt sýkorník

27.05.2023 - Již druhým rokem celá škola s napětím sledovala přes webkameru rodinku sýkorek. S dětmi jsme vytvořily tabulku vyzdobenou sýkorčími motivy a zapisovaly vývoj. Díky tomu už víme, že od snůšky do vylíhnutí je tom přesně čtrnáct dní, do vzlétnutí z hnízda pak dvacet jedna dní. Tolik dní neustálého krmení. Letos se rodičům povedlo v… Celý článek

Den dětí

25.05.2023 - Jako každý rok jsme i letos slavili den dětí družinovou poutí. Děti soutěžily, vyhrály speciální peníze a za ně si pak mohly koupit nejrůznější dobroty, hračky, sponky, notýsky a další. Slavili jsme trochu napřed, abychom využili přítomnosti studentek SPgŠ. … Celý článek

Výšlap do městského útulku v Rudolicích

23.05.2023 - Další velkou akcí byl výšlap do Rudolic za opuštěnými pejsky a kočičkami. Děti nasbíraly obrovské množství krmení a dobrot, za což děkujeme rodičům! … Celý článek

Den s koloběžkou

19.05.2023 - Organizačně velice náročná akce se nakonec opravdu vydařila. Děti byly nadšené a nutno říci, že i moc hodné. plnily úkoly na svých koloběžkách a odpoledne se jim líbilo. … Celý článek

Den matek

15.05.2023 - Příprava na Den matek u nás jako každý rok proběhla svědomitě. Děti s chutí vyráběly dárečky a těšily se, až je předají.… Celý článek

Rej čarodejnic

28.04.2023 - … Celý článek

Dokončení hmyzích domků

26.04.2023 - Jak jsme slíbili, tak jsme udělali. Koupili jsme pletivo, domky znovu naplnili a s pomocí našeho dlouhodobého spolupracovníka v nejrůznějších činnostech domky dokončili. Někdy je zkrátka mužská ruka nepostradatelná.… Celý článek

Tanec je také pohyb

21.04.2023 - Odborníci i média neustále zdůrazňují nutnost poskytnout dětem více příležitostí k pohybu, upevňovat jejich vztah k fyzické činnosti. Naše další akce nabídla dětem trochu jiný pohled na věc a nutno říci, že valnou většinu to opravdu bavilo. I kluky! Pod vedením p. vychovatelky Denisy se děti nejdříve zahřály, pak se naučily krát… Celý článek

Den Země

20.04.2023 - Jako každý rok si naše družina připomíná Den Země. Opakujeme s dětmi známe skutečnosti a přinášíme i nové znalosti o tom, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Každoročně se zaměřujeme především na třídění odpadu, letos jsme ještě využily prázdné hmyzí domky a rozhodly se je připravit pro naše malé hmyzí kamarády. Nesti… Celý článek

1 2 3 4

02.06.2023
Výzdoba školy - květen
Takto vypadají chodby a nástěnky ve třídách ...
26.05.2023
Sázení letniček
Naše třída, která je zapojena do projektu “Most k přírodě”, se dne 24.5. zúčastnila výsadby letniček u divadla, jelikož získala patronát nad touto lokalitou. Ve spolupráci s technickými službami jsme měli možnost podílet se na úpravě zelených ploch ve středu našeho města. V průběhu dopoledne jsme si…
26.05.2023
Návštěva družiny v útulku
Více než stovka žáků navštívila se školní družinou 23.5. 2023 Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích. Nepřišli s prázdnou, díky rodičům mohli ošetřovatelům předat opravdu velké množství krmiva, mlsek, hraček a dalších pomůcek pro pejsky a kočičky. Výšlap se vydařil, spokojenost panovala na všech …
23.05.2023
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, dne 6. 6. 2023 od 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích žáků 1.tříd a dětí přípravné třídy. Sdělíme vám všechny potřebné informace k nástupu Vašeho dítěte do školy, o školním stravování, školní družině a zodpovíme Vaše případné dotazy. Vaše účast na této schůzce je velmi potřebná…
23.05.2023
Násobík
V týdnu od 17. - 21. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže "Násobík". Do soutěže se zapojili žáci 4. a 5. ročníků. 3 žákyně s nejvyšším počtem vypočítaných příkladů na násobení Tereza Vinklárková (5.A), Viktorie Göhlerová (5.B) a Linda Jílková (5.B) postoupily do okresního kola, které se ko…
Zobrazit všechny novinky