Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

739 245 378, 476 703 463

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Ladislava Junková

junkova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Jarmila Obstová

obstova@11zsmost.cz

Bc. Vlastimila Zahrádková

zahradkova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny 

Po – Čt: 6.00 – 8.00/9.00, 11.40 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.40 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, by po dohodě s rodiči mělo mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Žák si přinese 

- podepsané tepláky (prosím, nedávejte jiné věci, např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů s doprovodem v časech 12.30, 13.00 a 13.30, dále pak 15.00, 15.20, 15.40 a 16.00. V pondělí a středu po 16.00 na zazvonění. Rodiče čekají u brány, kam žáky dovedou p. vychovatelky nebo služba. V zápisovém lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, sdělte, prosím, tuto informaci na lístku. Pokud mají žáci vyučování do 12.35, odchází ve 13.30, pokud do 13.25, odchází výjimečně ve 14.00. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti a s osobami, které nejsou uvedeny v zápisovém lístku nebo samotné, pokud jinak mají odchod s doprovodem.

Stravování

Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny. Označený jménem (na visačce) ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce (v době oběda ručí za čip děti).

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně. Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně: 1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září 2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna 3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

(platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500,- Kč)

Způsob platby a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy b) vkladem na běžný účet základní školy Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu: 6338491/0100, konstantní symbol: ---, variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Družinový slavíček

23.02.2024 - Po úvodním tvrzení, že děti žádné písničky neznají se rozkoukaly a na páteční odpoledne se řádně připravily. Porota to vůbec neměla lehké a možnost hlasovat měli i diváci. Ještě že ty legové kostičky máme!:-)… Celý článek

Návštěva zverimexu

21.02.2024 - Které dítě, a často i dospělého, by nepotěšila návštěva zverimexu. Zvířátka vzbuzovala v dětech nadšení, možná si půjdou i nějaké koupit.… Celý článek

Stavíme ZOO z lega

20.02.2024 - Letošní téma ZOO je pro děti velmi atraktivní. Proto se snažíme o co nejvíc činností zaměřených právě na zvířata. Stavění ZOO se setkalo s velkým úsopěchem.… Celý článek

Karneval

16.02.2024 - Každoročně se děti připraví velice pečlivě na tento den ( a my děkujeme maminkám a tatínkům za přípravu kostýmů ) a s velkou chutí si ho také užijí. Samotnému reji masek předchází promenáda ve školní jídelně. Pak už nic nebrání příjemné zábavě a tanci. … Celý článek

Opičí dráha

09.02.2024 - Další sportovní událostí bylo klání na opičí dráze. Některé děti opravdu překvapily svou rychlostí a mrštností. Vítězové všech kategorií mezi ně samozřejmě patřili. … Celý článek

Děti baví děti - den s MŠ

26.01.2024 - Velmi úspěšná byla dvě lednová odpoledne, kdy se naše děti potkaly s těmi z okolních mateřských školek. Všechna oddělení pečlivě a dlouho nacvičovala svá vystoupení a sklidila zasloužený potlesk. Také děti z mateřinek si připravily básničky, písničky i taneční program a všichni se skvěle bavili. S pedagožkami ze školek jsme se s… Celý článek

Kouzelník ve školní družině

17.01.2024 - Kouzelník Waldini si děti získal hned prvním kouzlem. Jeho čarování, do kterého hojně zapojil i děti, bylo doprovázeno obrovským pokřikem a potleskem. Také zvířátka z balónků měli velký úspěch.… Celý článek

Advent a vánoční nadílka

22.12.2023 - Vánoční zvyky, příběh narození Ježíška, návštěva vánočních trhů i samotná nadílka. To vše nás provázelo poslední měsíc a děti to velmi bavilo. Přejeme všem klidné Vánoce plné pohody a mnoho zdraví v novém roce!… Celý článek

Zimní tvoření

20.12.2023 - Zima, ač nehýří mnoha barvami jako její předchůdce, nabízí spoustu možností výtvarného vyjádření. Mráz, sníh, led, stejně tak potom vánoční motivy. A že se děti opravdu snažily!… Celý článek

Andělský taneček

08.12.2023 - Další akcí v době adventu je taneční odpoledne v maskách Mikuláše. čerta a anděla. I letos mělo plno dětí pěkné kostýmy.… Celý článek

1 2 3

04.03.2024
Nabídka volného pracovního místa
Hledáme nové spolupracovníky na pozici učitele na 2. stupni ZŠ a asistenta pedagoga - bližší detaily. Vedení školy
28.02.2024
Přerušení činnosti školní družiny v době jarních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době jarních prázdnin (tj. od 4. do 8. 3. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.02.2024
Putování za sluníčkem
Vážení rodiče, dne 21. 3. od 15,30 do 17,30 pro Vás i Vaše budoucí prvňáčky připravujeme „Putování za sluníčkem“. Budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy, učebny i celý areál, seznámit se s paní učitelkami a vychovatelkami, které budou Vaše děti provázet při výuce, pokud bude Vaše dít…
28.02.2024
Výtvarné práce v únoru
V měsíci únoru jsme vytvořili tato výtvarná díla ...
23.02.2024
Recitační soutěž 2024
Ve čtvrtek 22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 60 soutěžících a nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Poděkování a gratulace patří všem, kteří se zúčastnili, překonali svou trému a potěšili svým výkonem publikum. I. kategorie: 1. místo Anežka Pětíková (2.C) 2. mí…
Zobrazit všechny novinky