Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

739 245 378, 476 703 463

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Ladislava Junková

junkova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Švikruhová

svikruhova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny 

Po – Čt: 6.00 – 8.00/9.00, 11.40 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.40 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, by po dohodě s rodiči mělo mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Žák si přinese 

- podepsané tepláky (prosím, nedávejte jiné věci, např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů s doprovodem v časech 12.30, 13.00 a 13.30, dále pak 15.00, 15.20, 15.40 a 16.00. V pondělí a středu po 16.00 na zazvonění. Rodiče čekají u brány, kam žáky dovedou p. vychovatelky nebo služba. V zápisovém lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, sdělte, prosím, tuto informaci na lístku. Pokud mají žáci vyučování do 12.35, odchází ve 13.30, pokud do 13.25, odchází výjimečně ve 14.00. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti a s osobami, které nejsou uvedeny v zápisovém lístku nebo samotné, pokud jinak mají odchod s doprovodem.

Stravování

Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny. Označený jménem (na visačce) ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce (v době oběda ručí za čip děti).

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně. Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně: 1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září 2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna 3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

(platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500,- Kč)

Způsob platby a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy b) vkladem na běžný účet základní školy Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu: 6338491/0100, konstantní symbol: ---, variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Opičí dráha

20.01.2023 - Děti s radostí protáhly svá těla a zazávodily si v paralelní opičí dráze. A některé výkony byly pozoruhodné. Děti byly tak rychlé, že se ani nedaly pořádně vyfotit. :-)… Celý článek

Křeslo pro hosta - rybář

17.01.2023 - Ještě před začátkem pořádné rybářské sezóny jsme přivítali rybáře. Dětem se líbilo poutavé povídání a mnoho praktických ukázek a nadchly se pro rybaření ( už jen proto, že každý dostal na závěr samolepku :-) ).Doufejme, že některým to nadšení vydrží a budou mít novou, skvělou zálibu.… Celý článek

Vánoční nadílka

09.01.2023 - I letos, pro některé možná překvapivě, naši družinu Jěžíšek nevynechal. A protože je moudrý, věděl, že dárečky musí nadělit dříve, dokud jsou děti ve škole. Nadílka byla bohatá a každý si našel to své.… Celý článek

Zimní tvoření

20.12.2022 - Zimní tvoření bylo inspirované počasím, Mikulášskou tradicí i tématem Vánoc. Ne všechno jsme ale mohli ukázat, protože bychom zkazili vánoční překvapení :-).… Celý článek

Adventní stezka

12.12.2022 - Připomenutí významu adventu a Vánoc i seznámení s novými tradicemi, to byl cíl naší Adventní stezky. … Celý článek

vv - Vesmír

10.12.2022 - V rámci našeho celoročního tématu jsme vytvořili vesmírné obrázky. Myslím, že se nad míru povedly, co říkáte?… Celý článek

Čertovská diskotéka

09.12.2022 - Kromě návštěvy samotného Mikuláše a jeho družiny jsme tento svátek oslavili tancem. Mnoho dětí přišlo v kostýmu čerta, anděla a dokonce jsme měli Mikuláše. Dobře jsme se pobavili!… Celý článek

Mikulášská besídka se studentkami SPgŠ

02.12.2022 - Protože jsme již mnoho let cvičnou školou pro studentky Střední pedagogické školy, v rámci praxe pro nás každoročně připravují besídku s divadlem, písničkami a nadílkou od Mikuláše. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti si představení užily a nechyběla ani malá sladkost na závěr. Dobrá zpráva je, že si nikoho neodnesli čerti!… Celý článek

Florbalové odpoledne

18.11.2022 - Sportu není nikdy dost! A tak jsme věnovali jedno sportovní odpoledne florbalu. Menší děti si zkoušely práci s hokejkou a techniku, starší sehrály zápas. Ti mladší jim pak zdatně fandily. … Celý článek

Dýňování

10.11.2022 - Snažili jsme se přistupovat k dýním trochu odlišně, než jak to tradičně bývá. Dýně jsme měli opravdové, háčkované i různě výtvarně zpracované. Myslím, že se opravdu povedly.… Celý článek

1 2

08.02.2023
Pomozte včelkám trefit domů
Dobrý den vám všem, velké DĚKUJI patří především Vám, kteří jste se aktivně přihlásili do soutěže „Pomozte včelkám najít cestu domů“ Česna, která děti nabarvila, pomalovala jsou naprosto úžasná. Proto se vedení našich společností rozhodlo uskutečnit výstavu, kde by veřejnost mohla hlasovat o nej…
31.01.2023
Výtvarné práce v lednu
Jak vypadá výzdoba školy na začátku roku? ....
31.01.2023
JE NÁM PATNÁCT – trestní odpovědnost mladistvých
V rámci plnění preventivního plánu školy absolvovala třída 9. B besedu s Mgr. Kateřinou Svobodovou, z Probační a mediační služby v Mostě. Žáky seznámila s posláním této služby, která spočívá ve zprostředkování prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Dále se žáci dozvěděli o pro…
29.01.2023
Projektové dny – ve znamení Holocaustu
Žáci devátých ročníků absolvovali v průběhu tří dnů putování historickými souvislostmi, které se týkaly problematiky holocaustu. Žáci 9. A, 9. C se 25. 1. seznámili s pojmy: holocaust, antisemitismus, genocida, šoa, ghetto.. Pracovali s prezentací, která je celým dnem provázela. Do map zakreslovali…
27.01.2023
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době pololetních prázdnin (tj. 3. února 2023) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
Zobrazit všechny novinky