Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít:

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Po dohodě s rodiči přinese:

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Celé Česko čte dětem - beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

08.11.2019 - Již podruhé jsme na půdě naší školy přivítali spisovatele Jana Opatřila. Jeho knihy o kapříkovi Metlíkovi si děti oblíbily. A již podruhé mělo jeho autorské čtení velký úspěch. Děti kupovaly knihy, záložky a ozdobné placky.… Celý článek

Halloweenský kvíz

05.11.2019 - V úterý jsme si povídali o podzimních zvycích u nás i jeden ve světě a nemohli jsme tedy vynechat ani Halloween. Paní vychovatelka Denisa děti podrobně seznámila s tím, jak celý svátek probíhá a poté si je vyzkoušela, jestli dobře poslouchaly. Odměnou byl halloweenský diplom.… Celý článek

Výšlap na Ressl

24.10.2019 - Navzdory datumu, který zdánlivě už příliš nenahrává výletům, jsme vyrazili na Ressl. A nešli jsme s prázdnou! Děti měly batůžky plné krmení pro kachny a také pro nutrie. Ty jsou na Resslu opravdu veliké a krotké, ani nájezd několika desítek nadšeně pokřikujících dětí je nevyplašil.:-)Troufám si říci, že tolik mrkve za jeden den … Celý článek

Klub zábavné logiky a deskových her

24.10.2019 - Je nás devět a scházíme se od září každé úterý od 15.00 do 16.30. Zábavnou formou procvičujeme a rozvíjíme své logické myšlení. Klub je zřízen v rámci školní družiny a určen pro žáky druhých a třetích tříd. V klubu se věnujeme logickým hádankám, hlavolamům či rébusům, dále se bavíme u deskových her, jako jsou například Monopoly… Celý článek

Kdo to ví, odpoví!

17.10.2019 - Své vědomosti si žáci prověřili v soutěži družstev. V kategoriích DĚJINY, SPORT, KULTURA, ZEMĚPIS A PŘÍRODA si mohla jednotlivá družstva vybrat podle náročnosti otázku za jeden až šest bodů. Někteří se nedrželi při zdi a vyplatilo se to. Vítězné družstvo získalo čtyřicet bodů a sladkou odměnu.… Celý článek

Křeslo pro hosta - pan ředitel

15.10.2019 - Tentokrát jsme v křesle pro hosta přivítali pana ředitele. Jeho povídání o své profesi bylo zajímavé, neméně zajímavé byly i otázky dětí. Například jestli má pan ředitel sestřenici! :-)… Celý článek

FIT TEST 1.část

20.09.2019 - FIT TEST se stal v naší školní družině tradicí. Na začátku a konci každého školního roku prověříme schopnosti našich školáků a zaznamenáme mnohdy velká zlepšení. Letos musíme zapracovat na skákání přes švihadlo, mnohým to opravdu moc nešlo.… Celý článek

Seznamovací plyšáková diskotéka

13.09.2019 - Přestože jsme se sešli v pátek třináctého, dobře jsme se pobavili. Viděli jsme nejen spoustu plyšáků, ale také mnoho zajímavých tanečních kreací.:-)… Celý článek

Celé Česko čte dětem I.

11.09.2019 - Letošní první společnou akcí naší školní družiny byla beseda v rámci akce Celé Česko čte dětem. Paní vychovatelka Voglová dětem představila knížky, které ráda čítala svým dětem. Některé děti znaly, s některými se právě seznámily. A někteří dokonce znali jména autorů i ilustrátorů! … Celý článek


14.11.2019
Exkurze na Pražský hrad
Dne 7.11. a 13.11. vyjeli na Pražský hrad žáci 4. A, 5. B, 4. B a 4. C. Pod starými zámeckými schody se nás ujala průvodkyně, která nás prováděla přes všechna čtyři nádvoří, interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří a Zlatou uličkou. Poutavě nás seznámila s historií…
12.11.2019
Zahájení bruslařské sezóny
V pondělí 11.11. v 11:00 hod. byla 11.ZŠ přítomna na zahájení bruslařské sezony na veřejném kluzišti před Magistrátem města Most. Akce se zúčastnili žáci 5.A a užili si na ledě celou hodinu. Děkujeme (St)
12.11.2019
Vánoční koncert Korálku
Lístky na koncert jsou k dispozici v pokladně Městského divadla v Mostě. Koncert se koná 13. 12. 2019 od 18.00. 
11.11.2019
Dějepisná olympiáda
Do 49. ročníku dějepisné olympiády se letos zapojili žáci 9. tříd. Tematické zaměření letošního kola: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Školní kolo proběhlo 11. 11. 2019. Nejlépe si vedli tito žáci: 1. místo – B. Zápotocká 9. B 2. místo – L. Převrátilová 9. B 3. místo – V. Maršoun 9. A …
07.11.2019
Školní PéBéčko
Realizace: září – listopad 2019 Účastníci projektu: 5. - 9. ročníky  V letošním školním roce se naši žáci zapojí do dlouhodobého projektu pod názvem „ Školní PÉBÉČKO“. Cílem projektu je zvyšování technických znalostí a dovedností žáků, rozvíjení zájmu o polytechnické vzdělávání a technické obory…
Zobrazit všechny novinky