Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

739 245 378, 476 703 463

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Ladislava Junková

junkova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Jarmila Obstová

obstova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny 

Po – Čt: 6.00 – 8.00/9.00, 11.40 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.40 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, by po dohodě s rodiči mělo mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Žák si přinese 

- podepsané tepláky (prosím, nedávejte jiné věci, např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů s doprovodem v časech 12.30, 13.00 a 13.30, dále pak 15.00, 15.20, 15.40 a 16.00. V pondělí a středu po 16.00 na zazvonění. Rodiče čekají u brány, kam žáky dovedou p. vychovatelky nebo služba. V zápisovém lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, sdělte, prosím, tuto informaci na lístku. Pokud mají žáci vyučování do 12.35, odchází ve 13.30, pokud do 13.25, odchází výjimečně ve 14.00. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti a s osobami, které nejsou uvedeny v zápisovém lístku nebo samotné, pokud jinak mají odchod s doprovodem.

Stravování

Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny. Označený jménem (na visačce) ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce (v době oběda ručí za čip děti).

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně. Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně: 1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září 2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna 3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

(platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500,- Kč)

Způsob platby a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy b) vkladem na běžný účet základní školy Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu: 6338491/0100, konstantní symbol: ---, variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Štafetové odpoledne

03.11.2023 - A zase chvíli sport. Tentokrát jsme připravily pro děti štafetové klání. Družstva složená ze zástupců všech tříd bojovala jako lvi. … Celý článek

Dýňování

02.11.2023 - Symbolů podzimu je mnoho, my si vybrali pro společné téma dýni. Každé oddělení se úkolu zhostilo po svém a výzdoba je na světě.… Celý článek

Dušičkový kvíz

02.11.2023 - V podzimním čase jsme si připomněli tradice jak české, tak světové. Vysvětlili jsme si dušičkovou tradici a vyzkoušeli znalosti o Halooweenu.… Celý článek

Celé Česko čte dětem

21.10.2023 - Vztah ke čtení a ke knihám se snažíme rozvíjet nepřetržitě. V tomto týdnu to však bylo o něco intenzivnější a děti představovaly své knihy a věnovaly se hlavně básním o zvířátkách.… Celý článek

Beseda s Městskou policií

18.10.2023 - Prevence je nedílnou součástí družinových aktivit. A to jak v rámci osobní bezpečnosti tak šikany a dalších negativních jevů. Tentokrát bylo vydařené odpoledne věnováno prevenci ublížení dítěti a identifikaci pachatele. Některé originální odpovědi dětí všechny opravdu rozesmály.:-)… Celý článek

Barevný den v ŠD

16.10.2023 - Během října proběhl v každém oddělení Barevný den. Děti si samy zvolily barvu a v daný den sladily své oblečení. Na barvu navázaly i další odpolední činnosti.… Celý článek

Vv - ZOO

10.10.2023 - Další část chodby zdobí dětské práce na stejné téma - ZOO. Některé práce se opravdu vydařily.… Celý článek

Zvířátková tabla

05.10.2023 - Nejenom vlajkou se prezentují jednotlivá oddělení ŠD. Připomeňme si, že letošní téma je Zoo, tudíž nám chodbu zdobí tabla Koal, Slůňat, Hadů, Surikat, Opiček a Žiraf. A myslím, že to stojí za podívání.… Celý článek

FIT TEST 1.část

22.09.2023 - Naše tradiční akce prověřuje fyzickou kondici dětí. Letos jsme akci zahájili přehlídkou vlajek jednotlivých oddělení. Naše letošní téma je ZOO a tak máme Koaly, Slůňata, Hady, Surikaty, Opičky a Žirafy. Ještě nás čekají tabla, které budete mít také možnost vidět v naší galerii. Ve sportovním klání děti skákaly, házely, ohýbaly… Celý článek

Ukázková hodina Tanečního studia Kamily Hlaváčikové

21.09.2023 - Dnes se děti rozpohybovaly pod profesionálním vedením Kamily Hlaváčikové a jejích pomocnic. Dostaly pěkně do těla, ale byly spokojené. Udělaly si představu o tom, jak taková hodina ve studiu vypadá. V případě zájmu se mohou děti přihlásit, tanečníci je každé pondělí vyzvedávají v 15.40 ze školní družiny a odvedou do studia. Ta… Celý článek

1 2

27.11.2023
Bobřík informatiky
Žádný školní rok si už neumíme představit bez informatické soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže je odpovídat na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Mezi úspěšné řešitele v kategorii Mini patří Ester Choltová se…
27.11.2023
Vánoční jarmark
Přijďte k nám strávit předvánoční čas… 14.12.2023    16–18 hodin Akce je charitativní, výtěžek z prodeje bude věnován na Nové háro, které můžete podpořit zakoupením merchendisingu a šperků patronky Lucie Bílé nákupem vánočních maličkostí, které vyrobili naši žáci vyrobením vánočního dárku…
26.11.2023
Pěvecký sbor Korálek vystoupil se svým vánočním programem
V sobotu dne 25. 11. 2023 pěvecký sbor Korálek předvedl svůj vánoční program. Odpoledne byl Korálek pozván na akci Adventní setkání do Kavárny v Duchu. Od 14.00 zpíval nové nacvičené vánoční skladby, koledy, české, latinské i anglické písně. V 15.00 se sbor přesunul do Želenic, kde se zúčastnil rozs…
16.11.2023
Stávka - pondělí 27. 11. 2023
Vážení rodiče, milí žáci, oznamuji Vám, že z důvodu zapojení se zaměstnanců Základní školy, Most, Obránců míru 2944, p. o. do stávky vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů bude v pondělí dne 27. 11. 2023 škola zcela uzavřena (nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina ani…
13.11.2023
Krajské kolo WocaBee
Krajské kolo WocaBee jazykového šampionátu proběhlo 6.-10. 11.2023. V konkurenci 21 kolektivů jazykových skupin z Ústeckého kraje získali žáci 7.B NjA 4. místo. Od bronzové medaile je dělilo jen pár bodů. Nejlepší hráčkou byla Eliška Bártová. Srdečně všem blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za repreze…
Zobrazit všechny novinky