Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

739 245 378, 476 703 463

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Ladislava Junková

junkova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Švikruhová

svikruhova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít:

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Po dohodě s rodiči přinese:

- podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/ v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Vyzvedávání žáků v novém režimu:

Děti si můžete vyzvednout v předem dohodnutém čase (formulář, který jste vyplnili nebo aktuální lístek, telefonát)

12.30,  13.00,  13.30,  15,00, 15.20,  15.40 a 16.00. Po 16. hodině žáka přivedeme na zazvonění.  Nezapomeňte, v pátek máme do 16.00!

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Ahoj školo - rozlučková diskotéka

24.06.2022 - Rozloučení se školním rokem se letos opravdu povedlo. Světe div se, tančila i většina chlapců :-)! Vyhlásili jsme i dámskou volenku a pěkně si zařádili. … Celý článek

Den otců

17.06.2022 - Po Dni matek a rodiny jsme si připomněli i Den otců. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak děti přemýšlejí o tom, co má tatínek rád, kde pracuje a podobně. Snad měli tatínkové z přáníček a osobních listů radost.… Celý článek

FIT TEST II.

10.06.2022 - Tradiční klání ukázalo, že děti potřebují více pohybu. Mnohé ze během školního roku ve svých výkonech zhoršilo. Je to pro nás jeden z cílů v příštím školním roce - zaměřit se více na pohybové dovednosti.… Celý článek

Prohlídka Městského divadla v Mostě

09.06.2022 - V měsíci červnu jsme ve spolupráci s rodiči podnikli výpravu do Městského divadla a prohlédli si zákulisí. Pódium, kulisy, krejčovnu, sklad kostýmů, technické zázemí točny i vysoké lávky nad jevištěm... Bylo to velmi poučné odpoledne. Děkujeme panu Herzinovi a panu Dostálovi za ochotu a trpělivost.… Celý článek

Den dětí

03.06.2022 - Tradiční, velmi úspěšná akce, na které děti soutěží, vydělávají vlastní družinovou měnu a pak ji dle vlastního uvážení mohou utratit ve stánku. No ráj :-).… Celý článek

Naučná stezka Šibeník

30.05.2022 - Během jara si všechna oddělení ŠD prošla naučnou stezku na Šibeníku, zaměřenou na stromy a především druhy ptáků, které se zde vyskytují. Některé z dětí překvapily svými znalostmi. Měli jsme možnost spatřit nejen některé ze zobrazených ptáků naživo, ale viděli jsme i jiná zvířata, zajíce, veverku... Děti si zopakovaly druhy stro… Celý článek

Den rodiny

15.05.2022 - V rámci našeho letošního plánu jsme si připomněli také den rodiny. Prohlíželi jsme rodinné fotografie , mimochodem, spousta dětí žádné papírové fotografie doma nemá, malovali rodokmen, znázorňovali svou rodinu v podobě zvířat a jejich vlastností ( starší bráchové byli např. často hadi nebo lenochodi.:-) ). Cílem bylo uvědomit si… Celý článek

Svátek matek

08.05.2022 - Jako každý rok, ani letos jsme nemohli opomenout Svátek matek, už jen proto, že se letos zaměřujeme na rodinu. Děti vyráběly dárečky pro své maminky a s nadšením také vyplňovaly pracovní listy celé zaměřené na maminku. Přály bychom vám být u toho, když nahlas přemýšlely, co napíší. :-)… Celý článek

Vv - Zvířecí rodiny

02.05.2022 - V letošním roce se zaměřujeme mimo jiné na mezilidské vztahy, rodinu... A to se odrazilo i v tématu výtvarných prací.… Celý článek

Zdravé vaření ve školní kuchyňce

01.05.2022 - S rozvolněním covidových opatření jsme začali po dlouhé době s většími akcemi. A tak jsem si zkusili, jací jsme kuchaři a jak se vůbec v kuchyni pracuje. Děti byly překvapené, jak dobré byly ovocné saláty a špízy a vajíčková pomazánka. Do kuchyňky se určitě vrátíme!… Celý článek

1 2 3 4

29.06.2022
Výtvarné práce v červnu
Během června jsme nakreslili a namalovali takováto výtvarná díla ...
27.06.2022
Exkurze do Karlových Varů
V pondělí 27.6. navštívili žáci třídy 4.B a 8.A lázeňské město Karlovy Vary. Cílem exkurze byla návštěva kolonády a zrekonstruovaného Vřídla, vyhlídka Diana a návštěva Motýlího domu. Dětem se exkurze líbila. No, Nv
27.06.2022
Výsledky "zvláštního zápisu" - Lex Ukrajina
Vážení rodiče, výsledky "zvláštního zápisu" do prvních tříd dle Lex Ukrajina jsou zveřejněny na úřední desce školy (u hlavního vstupu do areálu školy) a také na elektronické úřední desce. Blažej Grznár, ředitel školy
24.06.2022
Školní výlet do Bíliny - Kyselky
Dne 24.6. se vypravili žáci 7.A a 8.B vlakem na školní výlet do Bíliny Kyselky. Původní plán pokořit Bořeň jsme pod vlivem nepříznivého počasí pozměnili a vydali se do areálu minigolfu. Tam žáci změřili své schopnosti při hraní minigolfu, někteří si zahráli pink - ponk. Velmi ochotné pracovnice zapů…
23.06.2022
World of fake
20. 6. se třída 8.B a 7.A zúčastnila edukativní inscenace v ZUŠ F. L. Gassmanna. Inscenaci připravil divadelní spolek Šprajc. Pořad měl objasnit principy šíření dezinformací a upozornit na důležitost ověřování informací. (FL)
Zobrazit všechny novinky