Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít:

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Po dohodě s rodiči přinese:

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: 1111

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


BESIP - výtvarné práce

09.03.2020 - V měsíci únoru jsme se zaměřili na pravidla silničního provozu a bezpečnost. Témata jsme vybírali tak, aby se bezprostředně týkala dětí. Tedy chodců, cyklistů, spolujezdců. Samotným obrázkům předcházelo pásmo besed právě s touto tematikou. Děti prokázaly dobré znalosti, které zúročily právě při samotné výtvarně-dopravní práci. S… Celý článek

Malá technická univerzita

05.03.2020 - V letošním školním roce se paní vychovatelky Denisa Mrnková a Petra Willertová zúčastnily školení akreditovaného MŠMT v rámci projektu Malá technická univerzita. Patronem projektu je firma ČEZ, která věnovala naší družině rozsáhlou stavebnici. Po Vánocích se s ní začaly děti seznamovat a měla velký úspěch. Stavebnice žákům pos… Celý článek

Karneval

21.02.2020 - Při letošním karnevalu jsme se opravdu pobavili! Děti tančily s velkou chutí, masky byly rozmanité, některé velmi originální a propracované. Například takový SALÁT. :-)… Celý článek

Netradiční olympiáda

14.02.2020 - Další z řady akcí zaměřených na letošní olympijské hry byla netradiční olympiáda v tělocvičně. Pět disciplín - hod oštěpem, hod diskem, basketbal, překážkový běh a florbal - bylo pojato trochu jinak. Nic to však neubralo na soutěživosti dětí. Odměnu si pak zasloužily všechny, protože NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!… Celý článek

Prevence v ŠD - záškoláctví a chování ve škole

30.01.2020 - Další beseda z pásma zaměřeného na prevenci patologických jevů, které připravuje p. vychovatelka Willertová, byla zaměřena na záškoláctví a chování ve škole. Děti toto téma zajímalo a dokázaly samy najít příklady nevhodného chování, které během pobytu ve škole zažily. … Celý článek

Beseda - Olympijské hry

24.01.2020 - V pátek jsme zahájili pásmo aktivit směřujících ke sportovní události roku - letní OLYMPIÁDĚ. Děti se dozvěděly něco o historii her, symbolech, sportech a naladily se na své vlastní sportovní výkony v příštích týdnech a měsících.… Celý článek

Africká kultura

17.01.2020 - Toto lednové odpoledne bylo pro děti velmi zajímavé a zábavné. Nejprve se dozvěděly o tom, jak je to v Kongu se školou - že se platí, ve třídě je i přes sto žáků, kteří nosí uniformy a jsou rádi, že do školy mohou chodit. Následovaly informace o přírodě, vesnicích, městech.. A pak už přišla na řadu hudba a tanec. Zapojili se s n… Celý článek

Vánoční posezení, tradice a nadílka

19.12.2019 - Stejně jako každý rok jsme se i letos sešli, abychom si povídali o Vánocích a vyzkoušeli některé tradice. Také jsme si povídali o tom, jak probíhají oslavy vánočních svátků v jiných zemích. Děti ale stejně nejvíc zajímalo, jestli to Ježíšek stihne a přijde včas i do jejich oddělení. A ten nezklamal a všem nadělil spoustu nových … Celý článek

Návštěva vánočních trhů

16.12.2019 - Během adventu všechna oddělení naší družiny navštívila vánoční trhy. Nasáli jsme atmosféru, někteří nakoupili dobroty a drobné dárečky a všichni odcházeli spokojeni.… Celý článek

Bublinář

13.12.2019 - Vánoční překvapení vyvolalo velkou radost. Děti křičely nadšením, až jsme je musely krotit:-).Kouzelné bubliny nám zpříjemnily pátek třináctého.… Celý článek

1 2 3

13.08.2020
Informace pro prvňáčky
Vážení rodiče, slavnostní zahájení školní docházky Vašich dětí na naši školu se uskuteční 1. 9. 2020 v 8 hodin v prostorách školy. V případě nutnosti hygienických či jiných opatření Vás budeme informovat nejpozději 31.8.2020 zde na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Těšíme se n…
30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
Zobrazit všechny novinky