Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. Zuzana Klatovská

klatovska@11zsmost.cz

476 701 546, 731 545 411

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, metodické a informační týkající se žáků a pedagogických pracovníků napříč všemi třídami školy. Výchovný poradce je v úzké spolupráci s metodikem školní prevence.

Přehled konkrétních činností a kompetencí :

- řešení aktuálních situací a problémů žáků ve škole, které jsou učebního charakteru

- práce s žáky s výukovými problémy

- individuální pohovory s rodiči

- spolupráce s poradenskými pracovišti - PPP, SVP.

- spolupráce s pedagogickými pracovníky školy (asistent pedagoga, třídní učitel, netřídní učitel) a vedením školy

- zajištění doplnění osobních záznamů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami třídními učiteli, vznést opodstatněné podněty k návrhu na zařazení žáků do speciálních škol

- sledování účinnosti podpůrných opatření

- konzultace ke školním dotazníkům pro ŠPZ

- metodická pomoc pedagogům při sestavení IVP, PLPP při 1. stupni podpory

- metodická pomoc při zajištění personální podpory PSPP, PI

- sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich pedagogické pracovníky

- zajištění vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných (informační systém školy, složky žáků)

- katalogizace údajů žáků s PO

- průběžné vyhodnocení plánů PO, IVP, kontrola vypracování závěrečných hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v IVP v příslušném školním roce

- kontrola platnosti podpůrných opatření

- konzultace pro žáky, rodiče, učitele (po předchozí domluvě)

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Petra Kastlová

kastlova@11zsmost.cz

476 703 463

 

Přehled konkrétních činností a kompetencí:

· Práce v projektu NENECH TO BÝT

· Evidence neomluvených hodin, postoupení přestupkové komisi

· Práce se systémem včasné intervence (SVI)

· Účast na setkáních výchovných poradců

. Práce s žáky s výukovými problémy

. Sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich pedagogické pracovníky

. Konzultace pro žáky, rodiče, pedag. pracovníky školy

. Metodická pomoc pedagogům při sestavení IVP, PLPP

. Řešení aktuálních situací a problémů žáků ve škole, které jsou učebního charakteru

 

Pro žáky 7. – 9. roč.:

1. Spolupráce s poradenskými pracovišti – ÚP, OSPODem Most, Policií ČR, Městskou policií ...

2. Práce se žáky s problémy s docházkou.

3. Řešení aktuálních situací a problémů ve škole – řešení a projednávání kázeňských a výchovných problémů žáků.

4. Sledování účinnosti výchovných opatření.

5. Konzultace školních dotazníků pro ŠPZ.

6. Průběžné vyhodnocení plánů PO, IVP.

7. Vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných.

8. Poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, popřípadě s rodiči žáků.

9. Kontrola platnosti podpůrných opatření.


Starší články:


19.06.2024
Zahradní slavnost 2024
Dne 18.6. 2024 se v 15.45 otevřela naše škola široké veřejnosti. V areálu probíhala tradiční Zahradní slavnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné prostory školy, které byly vyzdobeny keramikou a výtvarnými pracemi. Občerstvit se mohli u stánků s nápoji, ovocem, pečivem. Bylo možné zakoupit odl…
17.06.2024
4.B v galerii Art Point-Zeměpis budoucnosti
Paní Klára Jandáková DiS. z dětské galerie Art Point v Městské knihovně nás pozvala na workshop Zeměpis budoucnosti. Projekt probíhá v rámci České republiky na základních školách. Cílem workshopu je hravým způsobem podpořit zájem nejmladší generace o veřejný prostor a iniciovat snění o místech a pro…
11.06.2024
14. Celé Česko čte dětem
Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k celostátnímu projektu, který organizuje společnost Celé Česko čte dětem. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 31. května v Divadle Bolka Polívky v Brně s heslem "Ať radost ze společného čtení ožije". Projekt potrvá do pátku 7.6. Na naší škole si připomene…
10.06.2024
Úniková hra blackout
V pátek 7. 6. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili únikové hry MISE BLACKOUT. Během 1. hodiny se třídy přesunuly do okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Hru  nabízí společnost Vršanská uhelná a je zaměřená na následky totálního výpadku elektrické energie . Žáci byli rozděleni do sk…
05.06.2024
Environmentální kurz Mukařov 2024 - aktualizováno
Pondělí - příjezd, ubytování, hry v areálu, procházka po okolí, večerní kvíz. Úterý - Šesťáci a sedmáci vyrazili do okolí Mukařova a plnili úkoly. Výsledkem jsou koláže, které vytvořili podle zadání. Za nejhezčí práci dostali odměnu. Batikovali jsme trička. Odpoledne jsme sportovali v areálu. Večer…
Zobrazit všechny novinky