Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Irena Fleissnerová

fleissnerova@11zsmost.cz

 

Vážení rodiče,

jsme si vědomi toho, že žádná škola není imunní proti výskytu násilí, vandalismu, šikaně…. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším, či jakýkoli jiný projev nežádoucího chování hned v počátku a účinně takové bezpráví, či chování zastavit. Důležitou součástí této naší snahy je spolupráce nás pedagogů s Vámi, rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, nebo se na půdě naší školy dějí věci neslučitelné s bezpečným prostředím, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Činnosti školního metodika prevence:

-tvorba celoročního Minimálního preventivního programu (dále jen MPP)

-spoluúčast v problematice prevence na tvorbě výroční zprávy o činnosti školy

-koordinace průběžného plnění MPP

-organizace Dne prevence

-koordinace adaptačních kurzů (6. ročníky – přechod na druhý stupeň)

-spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a odbornými pracovišti (PPP, Dyáda, MěP, K-Centrum apod.)

-práce s třídními kolektivy ve spolupráci s třídními učiteli

-individuální pohovory s žáky

-účast na výchovných komisích

-jednání s rodiči včetně pořízení písemného záznamu

-tvorba individuálního výchovného plánu (IVyP)

-aktivity pro třídní kolektivy – nabídka pro pedagogy

-dotazníková šetření a jejich vyhodnocování

-hodnocení individuálních MPP pedagogů

-schránka důvěry a elektronická schránka důvěry (aplikace Nenech to být – NNTB)

-koncepce předmětu Zdravý životní styl (korespondence s MPP)

-informace z oblasti prevence pro pedagogy včetně poznatků z praxe

-publikace informací o prevenci na webových stránkách školy

-vedení evidence učebních pomůcek s tématikou prevence (DVD, letáky, brožury)

Den prevence 2024

Starší baví mladší

Třída v pohodě = adaptační kurz

Den prevence 2023

Plníme MPP


Starší články:


19.06.2024
Zahradní slavnost 2024
Dne 18.6. 2024 se v 15.45 otevřela naše škola široké veřejnosti. V areálu probíhala tradiční Zahradní slavnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné prostory školy, které byly vyzdobeny keramikou a výtvarnými pracemi. Občerstvit se mohli u stánků s nápoji, ovocem, pečivem. Bylo možné zakoupit odl…
17.06.2024
4.B v galerii Art Point-Zeměpis budoucnosti
Paní Klára Jandáková DiS. z dětské galerie Art Point v Městské knihovně nás pozvala na workshop Zeměpis budoucnosti. Projekt probíhá v rámci České republiky na základních školách. Cílem workshopu je hravým způsobem podpořit zájem nejmladší generace o veřejný prostor a iniciovat snění o místech a pro…
11.06.2024
14. Celé Česko čte dětem
Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k celostátnímu projektu, který organizuje společnost Celé Česko čte dětem. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 31. května v Divadle Bolka Polívky v Brně s heslem "Ať radost ze společného čtení ožije". Projekt potrvá do pátku 7.6. Na naší škole si připomene…
10.06.2024
Úniková hra blackout
V pátek 7. 6. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili únikové hry MISE BLACKOUT. Během 1. hodiny se třídy přesunuly do okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Hru  nabízí společnost Vršanská uhelná a je zaměřená na následky totálního výpadku elektrické energie . Žáci byli rozděleni do sk…
05.06.2024
Environmentální kurz Mukařov 2024 - aktualizováno
Pondělí - příjezd, ubytování, hry v areálu, procházka po okolí, večerní kvíz. Úterý - Šesťáci a sedmáci vyrazili do okolí Mukařova a plnili úkoly. Výsledkem jsou koláže, které vytvořili podle zadání. Za nejhezčí práci dostali odměnu. Batikovali jsme trička. Odpoledne jsme sportovali v areálu. Večer…
Zobrazit všechny novinky