Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2024 v době od 14.00 - 17.00 hodin. K zápisu se budete moci elektronicky objednat od prvního dubna 2024 (bližší informace zde).

Letáček pro rodiče

 

Dne 21. 3. 2024 od 15,30 do 17,30 se koná „Putování za sluníčkem“. Je to akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, aby si mohli prohlédnout prostory školy, vyzkoušet si různé aktivity a zjistit vše, co je před zápisem zajímá.

Další pozvánka na tuto akci bude zveřejněna v aktualitách a v mateřských školách.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU :

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly v letošním školním roce odklad školní docházky.

Mimořádné případy (nemoc, pobyt v zahraničí, stěhování ap.) lze vyřešit individuálně s vedením školy.

Zápis probíhá v pavilonu A. Projdete areálem školy od hlavního vstupu dozadu po chodníku pod pergolou k pavilonu A. Cesta bude označena šipkami.

Zákonný zástupce přinese vytištěnou, doplněnou a podepsanou přihlášku k zápisu, popř. žádost o odklad školní docházky (při elektronické rezervaci přes aplikaci zápisy on-line). Pokud zákonný zástupce neregistroval své dítě prostřednictvím aplikace, potřebné dokumenty vyplní až ve škole. Je potřebné přinést s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (OP zákonného zástupce). Děti plní zadané úkoly, při kterých zjišťujeme správnou výslovnost, porozumění, jemnou motoriku a další dovednosti dítěte. Všechny prostory zápisu budou označeny.

Ano, k zápisu se musí dostavit zákonní zástupci všech dětí, které do konce srpna dovrší 6 let a je potřebné, aby přišli i zákonní zástupci dětí po odkladu školní docházky.

Dle zákona nemusí u zápisu být dítě přítomno, ale pro naši další práci je potřebné, abychom mohli s dětmi krátce pracovat. Je možné, že můžeme upozornit na důležité skutečnosti, které mohou dítěti nástup do školy zjednodušit. Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky a máte již potřebné dokumenty k podání žádosti, není přítomnost dítěte u zápisu potřebná.

U zápisu získáte všechny informace, popř. formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky. O odklad školní docházky můžete také požádat při registraci dítěte v aplikaci Zápisy on-line. Žádost o odklad školní docházky najdete také pod tímto článkem. 

Ano, podle školského zákona může. Citace z § 36, odstavce 3 zákona:

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.“

Počkejte, až se uzdraví. Domluvte se s vedením školy na náhradním termínu.

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili a ověřili si, zda odklad splnil svůj účel a získali případně nové informace. Je nutné, abyste škole dali na vědomí, že chcete nastoupit do 1.třídy právě na naši školu.

Provozní řád školní družiny

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke stravování

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o zařazení do přípravné třídy

Kritéria přijímání děti do prvních tříd

Desatero pro rodiče (dokument MŠMT ČR)

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak probíhal den otevřených dveří v minulých letech? 


Starší články:


19.06.2024
Zahradní slavnost 2024
Dne 18.6. 2024 se v 15.45 otevřela naše škola široké veřejnosti. V areálu probíhala tradiční Zahradní slavnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné prostory školy, které byly vyzdobeny keramikou a výtvarnými pracemi. Občerstvit se mohli u stánků s nápoji, ovocem, pečivem. Bylo možné zakoupit odl…
17.06.2024
4.B v galerii Art Point-Zeměpis budoucnosti
Paní Klára Jandáková DiS. z dětské galerie Art Point v Městské knihovně nás pozvala na workshop Zeměpis budoucnosti. Projekt probíhá v rámci České republiky na základních školách. Cílem workshopu je hravým způsobem podpořit zájem nejmladší generace o veřejný prostor a iniciovat snění o místech a pro…
11.06.2024
14. Celé Česko čte dětem
Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k celostátnímu projektu, který organizuje společnost Celé Česko čte dětem. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 31. května v Divadle Bolka Polívky v Brně s heslem "Ať radost ze společného čtení ožije". Projekt potrvá do pátku 7.6. Na naší škole si připomene…
10.06.2024
Úniková hra blackout
V pátek 7. 6. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili únikové hry MISE BLACKOUT. Během 1. hodiny se třídy přesunuly do okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Hru  nabízí společnost Vršanská uhelná a je zaměřená na následky totálního výpadku elektrické energie . Žáci byli rozděleni do sk…
05.06.2024
Environmentální kurz Mukařov 2024 - aktualizováno
Pondělí - příjezd, ubytování, hry v areálu, procházka po okolí, večerní kvíz. Úterý - Šesťáci a sedmáci vyrazili do okolí Mukařova a plnili úkoly. Výsledkem jsou koláže, které vytvořili podle zadání. Za nejhezčí práci dostali odměnu. Batikovali jsme trička. Odpoledne jsme sportovali v areálu. Večer…
Zobrazit všechny novinky