Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 13.4. - 14.4. 2023 v době od 14.00 - 17.00 hodin.Více informací najdete zde.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU :

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly v letošním školním roce odklad školní docházky.

Mimořádné případy (nemoc, pobyt v zahraničí, stěhování ap.) lze vyřešit individuálně s vedením školy.

Zápis probíhá v pavilonu A. Projdete areálem školy od hlavního vstupu dozadu po chodníku pod pergolou k pavilonu A. Cesta bude označena šipkami.

Zákonný zástupce přinese vytištěnou, doplněnou a podepsanou přihlášku k zápisu, popř. žádost o odklad školní docházky (při elektronické rezervaci přes aplikaci zápisy on-line). Pokud zákonný zástupce neregistroval své dítě prostřednictvím aplikace, potřebné dokumenty vyplní až ve škole. Je potřebné přinést s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (OP zákonného zástupce). Děti plní zadané úkoly, při kterých zjišťujeme správnou výslovnost, porozumění, jemnou motoriku a další dovednosti dítěte. Všechny prostory zápisu budou označeny.

Ano, k zápisu se musí dostavit zákonní zástupci všech dětí, které do konce srpna dovrší 6 let a je potřebné, aby přišli i zákonní zástupci dětí po odkladu školní docházky.

Dle zákona nemusí u zápisu být dítě přítomno, ale pro naši další práci je potřebné, abychom mohli s dětmi krátce pracovat. Je možné, že můžeme upozornit na důležité skutečnosti, které mohou dítěti nástup do školy zjednodušit. Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky a máte již potřebné dokumenty k podání žádosti, není přítomnost dítěte u zápisu potřebná.

U zápisu získáte všechny informace, popř. formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky. O odklad školní docházky můžete také požádat při registraci dítěte v aplikaci Zápisy on-line. Žádost o odklad školní docházky najdete také pod tímto článkem. 

Ano, podle školského zákona může. Citace z § 36, odstavce 3 zákona:

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.“

Počkejte, až se uzdraví. Domluvte se s vedením školy na náhradním termínu.

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili a ověřili si, zda odklad splnil svůj účel a získali případně nové informace. Je nutné, abyste škole dali na vědomí, že chcete nastoupit do 1.třídy právě na naši školu.

Provozní řád školní družiny

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke stravování

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o zařazení do přípravné třídy

Kritéria přijímání děti do prvních tříd

Desatero pro rodiče (dokument MŠMT ČR)

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak probíhal den otevřených dveří v minulých letech? 


23.03.2023
Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce
Do okresního kola olympiády postoupila v kategorii I.A Adéla Staňková a v II.A Alena Paulovičová. Druhé místo a  pomyslná stříbrná medaile patřila Adéle Staňkové. Alena Paulovičová obsadila krásnou 13. pozici.Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. (Pe)
22.03.2023
Matematický klokan
Na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan. Zúčastnilo se 184 žáků z prvního stupně a 181 žáků z druhého stupně. Děkujeme všem za snahu řešit neobvyklé matematické úlohy.   Výsledky v jednotlivých kategoriích.  Kategorie Cvrček 2. a 3. třídy  místo Filip Panc  63 bodů  m…
15.03.2023
Putování za sluníčkem
Putování za sluníčkem – tak se jmenovala akce, kterou jsme zorganizovali pro děti z mosteckých MŠ předškolního věku a jejich rodiče, aby měli možnost prohlédnout si prostory naší školy a vyzkoušet si některé činnosti, které je budou čekat po nástupu do školy. Děti pracovaly na počítači, s interaktiv…
15.03.2023
Koncert pěveckých sborů
Ve dnech 30.3. - 2.4. uvítáme dětský pěvecký sbor Mavrica ze Slovinska. Sbory uspořádají společný koncert, na který Vás srdečně zveme 31.3. 2023 od 17:00 hodin v přesunutém Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Vstupné dobrovolné.
15.03.2023
Beseda s Městskou policií v Mostě
V rámci plnění Minimálního preventivního programu se žáci 2. ročníků zúčastnili besedy s paní Švábovou z Městské policie v Mostě na téma bezpečné chování na ulici. Toto téma jim není neznámé a ochotně se tak zapojovali do diskuse. Zajímavým způsobem se seznámili i s dalšími nebezpečnými situacemi a …
Zobrazit všechny novinky