Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 13.4. - 14.4. 2023 v době od 14.00 - 17.00 hodin. Více informací najdete zde.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU :

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věku 6 let a dětí, které měly v letošním školním roce odklad školní docházky.

Mimořádné případy (nemoc, pobyt v zahraničí, stěhování ap.) lze vyřešit individuálně s vedením školy.

Zápis probíhá v pavilonu A. Projdete areálem školy od hlavního vstupu dozadu po chodníku pod pergolou k pavilonu A. Cesta bude označena šipkami.

Zákonný zástupce přinese vytištěnou, doplněnou a podepsanou přihlášku k zápisu, popř. žádost o odklad školní docházky (při elektronické rezervaci přes aplikaci zápisy on-line). Pokud zákonný zástupce neregistroval své dítě prostřednictvím aplikace, potřebné dokumenty vyplní až ve škole. Je potřebné přinést s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (OP zákonného zástupce). Děti plní zadané úkoly, při kterých zjišťujeme správnou výslovnost, porozumění, jemnou motoriku a další dovednosti dítěte. Všechny prostory zápisu budou označeny.

Ano, k zápisu se musí dostavit zákonní zástupci všech dětí, které do konce srpna dovrší 6 let a je potřebné, aby přišli i zákonní zástupci dětí po odkladu školní docházky.

Dle zákona nemusí u zápisu být dítě přítomno, ale pro naši další práci je potřebné, abychom mohli s dětmi krátce pracovat. Je možné, že můžeme upozornit na důležité skutečnosti, které mohou dítěti nástup do školy zjednodušit. Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky a máte již potřebné dokumenty k podání žádosti, není přítomnost dítěte u zápisu potřebná.

U zápisu získáte všechny informace, popř. formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky. O odklad školní docházky můžete také požádat při registraci dítěte v aplikaci Zápisy on-line. Žádost o odklad školní docházky najdete také pod tímto článkem. 

Ano, podle školského zákona může. Citace z § 36, odstavce 3 zákona:

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.“

Počkejte, až se uzdraví. Domluvte se s vedením školy na náhradním termínu.

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili a ověřili si, zda odklad splnil svůj účel a získali případně nové informace. Je nutné, abyste škole dali na vědomí, že chcete nastoupit do 1.třídy právě na naši školu.

Provozní řád školní družiny

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke stravování

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o zařazení do přípravné třídy

Kritéria přijímání děti do prvních tříd

Desatero pro rodiče (dokument MŠMT ČR)

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak probíhal den otevřených dveří v minulých letech? 


Starší články:


27.11.2023
Bobřík informatiky
Žádný školní rok si už neumíme představit bez informatické soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže je odpovídat na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Mezi úspěšné řešitele v kategorii Mini patří Ester Choltová se…
27.11.2023
Vánoční jarmark
Přijďte k nám strávit předvánoční čas… 14.12.2023    16–18 hodin Akce je charitativní, výtěžek z prodeje bude věnován na Nové háro, které můžete podpořit zakoupením merchendisingu a šperků patronky Lucie Bílé nákupem vánočních maličkostí, které vyrobili naši žáci vyrobením vánočního dárku…
26.11.2023
Pěvecký sbor Korálek vystoupil se svým vánočním programem
V sobotu dne 25. 11. 2023 pěvecký sbor Korálek předvedl svůj vánoční program. Odpoledne byl Korálek pozván na akci Adventní setkání do Kavárny v Duchu. Od 14.00 zpíval nové nacvičené vánoční skladby, koledy, české, latinské i anglické písně. V 15.00 se sbor přesunul do Želenic, kde se zúčastnil rozs…
16.11.2023
Stávka - pondělí 27. 11. 2023
Vážení rodiče, milí žáci, oznamuji Vám, že z důvodu zapojení se zaměstnanců Základní školy, Most, Obránců míru 2944, p. o. do stávky vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů bude v pondělí dne 27. 11. 2023 škola zcela uzavřena (nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina ani…
13.11.2023
Krajské kolo WocaBee
Krajské kolo WocaBee jazykového šampionátu proběhlo 6.-10. 11.2023. V konkurenci 21 kolektivů jazykových skupin z Ústeckého kraje získali žáci 7.B NjA 4. místo. Od bronzové medaile je dělilo jen pár bodů. Nejlepší hráčkou byla Eliška Bártová. Srdečně všem blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za repreze…
Zobrazit všechny novinky