Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Nové háro

NOVÉ HÁRO

 

Nové háro založila v roce 2017 Markétka Zagrapanová z Lužic u Mostu. Vedly ji k tomu konkrétní důvody – především osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů, i touha pomáhat ostatním lidem a ulehčit jim alespoň trochu náročný boj s nemocí.

 

     Během léčby poznala, jaké to je nemít vlasy. Na oddělení motolské nemocnice potkala několik dalších dívek, se kterými ji právě tohle spojovalo. Již na první pohled vypadaly nemocně a cítily se jiné… Markétka od nich při rozhovoru zjistila, že paruku nemají jen z toho důvodu, že pro ně byla příliš drahá nebo jim ta z umělých vlasů vůbec neseděla…V tu chvíli se rozhodla, že takto nemocným dětem bude pomáhat a udělá všechno pro to, aby paruku pro ně zařídila. Tak vzniknul nápad na spolek Nové háro, který nakonec s podporou rodiny a přátel založila, a jako jeho hlavní úkol stanovila pomoc onkologicky nemocným dětem a mladým dospělým se zprostředkováním paruk z pravých vlasů.

     A proto, že věděla, jak moc jí holá hlava vadila, jak špatně snášela zvědavé pohledy okolí, jak moc se díky tomu cítila jiná, založila Nové háro. Neziskový spolek, který pomáhá dětem v onkologické léčbě cítit se co možná „nejnormálněji“. 

 

https://noveharo.cz/at-to-neni-tabu/

https://eshop.noveharo.cz/

https://noveharo.cz/daruj-haro/

     V letošním školním roce jsme začali spolupracovat se spolkem NOVÉ HÁRO, jehož hlavním posláním je pomoc onkologicky nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů. Neméně důležitým posláním je šíření povědomí o dětské onkologii. Žáci a zaměstnanci školy přispěli v prosinci 2018 Novému háru částkou 8000 Kč, částka byla zaslána na transparentní účet. V další spolupráci se budeme věnovat osvětě, besedám o dětských onkologických onemocněních. Ve škole je též možnost zakoupení předmětů na podporu spolku (trička, batohy, tašky) – pavilon E- učebna přírodopisu. Naši výtvarníci připravují pro spolek keramiku.

Proč je důležité mít povědomí o dětské onkologii?

Povědomí nejen o nemoci samotné, ale také o tom, jak ovlivňuje děti, kterým zasáhla do života, je velmi důležité hned z několika důvodů.

  1. Rozpoznání varovných příznaků: Znalost varovných příznaků dětských nádorů zvyšuje šanci na včasný záchyt onkologického onemocnění. Včasné podchycení je přitom klíčové – pokud se nemoc podaří diagnostikovat včas, šance na uzdravení je několikanásobně vyšší.
  1. Správné chování k nemocným: Ti, kteří o dětské onkologii mají bližší informace, dovedou s nemocnými dětmi snadněji komunikovat a lépe se do nich vcítit. Častým problémem, který pramení z nedostatečné informovanosti, je totiž špatné chování směrem k malým pacientům. Týká se to především kamarádů a spolužáků, kteří nevědí, co se s jejich vrstevníkem děje. Od toho se odvíjí, že si nejsou úplně jisti, jak se k němu mají chovat. To má nežádoucí účinky na pacientovu psychickou pohodu a bohužel to mnohokrát ztěžuje celou léčbu. Vyléčené děti navíc mají mnohdy problém se znovu plně zapojit do kolektivu, protože spolužáci se jim smějí, že nemají vlasy nebo mají dokonce obavy, že je nádorové onemocnění nakažlivé.

 

Kr


Starší články:


09.04.2024
Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce
26.3. se konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu zde úspěšně zastupovala Adéla Staňková z 8.B a získala krásné 4. místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme (Pe)
08.04.2024
Volba členů školské rady
Vážení zákonní zástupci, vážení pedagogičtí pracovníci, v týdnu od 8. do 12. dubna 2024 proběhne volba členů Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy a z řad pedagogických pracovníků školy. Bližší informace naleznete na úřední desce - Volba členů školské rady. Blažej Grznár, ře…
08.04.2024
Korálek a Zahrada písní
V neděli 7.4. 2024 se členové sboru Korálek sešli v 11.00 před školou. Všech 27 zpěváků přišlo v dobré náladě, byli připraveni reprezentovat naši školu. Cesta autobusem nám příjemně ubíhala a kolem 12.30 jsme z něj vystupovali u kulturního domu Zahrada v Praze. Byli jsme velmi příjemně uvítáni a uv…
03.04.2024
Veřejná zakázka - výmalba prostorů školy
Vážení dodavatelé, byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku služeb - výmalba části prostorů naší základní školy (učebny, společné prostory). Bližší informace k vyhlášené veřejné zakázce jsou k dispozici na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/695225. Blažej Grznár, ředitel školy
26.03.2024
Organizace zápisu do 1. tříd pro šk. r. 2024-2025
Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků, zápis do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2024-2025 proběhne kombinací elektronické a prezenční formy. Pro účely podání elektronické přihlášky Vašeho dítěte k zápisu do první třídy jsme pro Vás připravili jednoduchou aplikaci Zápisy Online,…
Zobrazit všechny novinky