Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Nové háro

NOVÉ HÁRO

 

Nové háro založila v roce 2017 Markétka Zagrapanová z Lužic u Mostu. Vedly ji k tomu konkrétní důvody – především osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů, i touha pomáhat ostatním lidem a ulehčit jim alespoň trochu náročný boj s nemocí.

 

     Během léčby poznala, jaké to je nemít vlasy. Na oddělení motolské nemocnice potkala několik dalších dívek, se kterými ji právě tohle spojovalo. Již na první pohled vypadaly nemocně a cítily se jiné… Markétka od nich při rozhovoru zjistila, že paruku nemají jen z toho důvodu, že pro ně byla příliš drahá nebo jim ta z umělých vlasů vůbec neseděla…V tu chvíli se rozhodla, že takto nemocným dětem bude pomáhat a udělá všechno pro to, aby paruku pro ně zařídila. Tak vzniknul nápad na spolek Nové háro, který nakonec s podporou rodiny a přátel založila, a jako jeho hlavní úkol stanovila pomoc onkologicky nemocným dětem a mladým dospělým se zprostředkováním paruk z pravých vlasů.

     A proto, že věděla, jak moc jí holá hlava vadila, jak špatně snášela zvědavé pohledy okolí, jak moc se díky tomu cítila jiná, založila Nové háro. Neziskový spolek, který pomáhá dětem v onkologické léčbě cítit se co možná „nejnormálněji“. 

 

https://noveharo.cz/at-to-neni-tabu/

https://eshop.noveharo.cz/

https://noveharo.cz/daruj-haro/

     V letošním školním roce jsme začali spolupracovat se spolkem NOVÉ HÁRO, jehož hlavním posláním je pomoc onkologicky nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů. Neméně důležitým posláním je šíření povědomí o dětské onkologii. Žáci a zaměstnanci školy přispěli v prosinci 2018 Novému háru částkou 8000 Kč, částka byla zaslána na transparentní účet. V další spolupráci se budeme věnovat osvětě, besedám o dětských onkologických onemocněních. Ve škole je též možnost zakoupení předmětů na podporu spolku (trička, batohy, tašky) – pavilon E- učebna přírodopisu. Naši výtvarníci připravují pro spolek keramiku.

Proč je důležité mít povědomí o dětské onkologii?

Povědomí nejen o nemoci samotné, ale také o tom, jak ovlivňuje děti, kterým zasáhla do života, je velmi důležité hned z několika důvodů.

  1. Rozpoznání varovných příznaků: Znalost varovných příznaků dětských nádorů zvyšuje šanci na včasný záchyt onkologického onemocnění. Včasné podchycení je přitom klíčové – pokud se nemoc podaří diagnostikovat včas, šance na uzdravení je několikanásobně vyšší.
  1. Správné chování k nemocným: Ti, kteří o dětské onkologii mají bližší informace, dovedou s nemocnými dětmi snadněji komunikovat a lépe se do nich vcítit. Častým problémem, který pramení z nedostatečné informovanosti, je totiž špatné chování směrem k malým pacientům. Týká se to především kamarádů a spolužáků, kteří nevědí, co se s jejich vrstevníkem děje. Od toho se odvíjí, že si nejsou úplně jisti, jak se k němu mají chovat. To má nežádoucí účinky na pacientovu psychickou pohodu a bohužel to mnohokrát ztěžuje celou léčbu. Vyléčené děti navíc mají mnohdy problém se znovu plně zapojit do kolektivu, protože spolužáci se jim smějí, že nemají vlasy nebo mají dokonce obavy, že je nádorové onemocnění nakažlivé.

 

Kr


Starší články:


02.06.2023
Výzdoba školy - květen
Takto vypadají chodby a nástěnky ve třídách ...
26.05.2023
Sázení letniček
Naše třída, která je zapojena do projektu “Most k přírodě”, se dne 24.5. zúčastnila výsadby letniček u divadla, jelikož získala patronát nad touto lokalitou. Ve spolupráci s technickými službami jsme měli možnost podílet se na úpravě zelených ploch ve středu našeho města. V průběhu dopoledne jsme si…
26.05.2023
Návštěva družiny v útulku
Více než stovka žáků navštívila se školní družinou 23.5. 2023 Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích. Nepřišli s prázdnou, díky rodičům mohli ošetřovatelům předat opravdu velké množství krmiva, mlsek, hraček a dalších pomůcek pro pejsky a kočičky. Výšlap se vydařil, spokojenost panovala na všech …
23.05.2023
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, dne 6. 6. 2023 od 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích žáků 1.tříd a dětí přípravné třídy. Sdělíme vám všechny potřebné informace k nástupu Vašeho dítěte do školy, o školním stravování, školní družině a zodpovíme Vaše případné dotazy. Vaše účast na této schůzce je velmi potřebná…
23.05.2023
Násobík
V týdnu od 17. - 21. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže "Násobík". Do soutěže se zapojili žáci 4. a 5. ročníků. 3 žákyně s nejvyšším počtem vypočítaných příkladů na násobení Tereza Vinklárková (5.A), Viktorie Göhlerová (5.B) a Linda Jílková (5.B) postoupily do okresního kola, které se ko…
Zobrazit všechny novinky