Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Nové háro

NOVÉ HÁRO

 

Nové háro založila v roce 2017 Markétka Zagrapanová z Lužic u Mostu. Vedly ji k tomu konkrétní důvody – především osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů, i touha pomáhat ostatním lidem a ulehčit jim alespoň trochu náročný boj s nemocí.

 

     Během léčby poznala, jaké to je nemít vlasy. Na oddělení motolské nemocnice potkala několik dalších dívek, se kterými ji právě tohle spojovalo. Již na první pohled vypadaly nemocně a cítily se jiné… Markétka od nich při rozhovoru zjistila, že paruku nemají jen z toho důvodu, že pro ně byla příliš drahá nebo jim ta z umělých vlasů vůbec neseděla…V tu chvíli se rozhodla, že takto nemocným dětem bude pomáhat a udělá všechno pro to, aby paruku pro ně zařídila. Tak vzniknul nápad na spolek Nové háro, který nakonec s podporou rodiny a přátel založila, a jako jeho hlavní úkol stanovila pomoc onkologicky nemocným dětem a mladým dospělým se zprostředkováním paruk z pravých vlasů.

     A proto, že věděla, jak moc jí holá hlava vadila, jak špatně snášela zvědavé pohledy okolí, jak moc se díky tomu cítila jiná, založila Nové háro. Neziskový spolek, který pomáhá dětem v onkologické léčbě cítit se co možná „nejnormálněji“. 

 

https://noveharo.cz/at-to-neni-tabu/

https://eshop.noveharo.cz/

https://noveharo.cz/daruj-haro/

     V letošním školním roce jsme začali spolupracovat se spolkem NOVÉ HÁRO, jehož hlavním posláním je pomoc onkologicky nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů. Neméně důležitým posláním je šíření povědomí o dětské onkologii. Žáci a zaměstnanci školy přispěli v prosinci 2018 Novému háru částkou 8000 Kč, částka byla zaslána na transparentní účet. V další spolupráci se budeme věnovat osvětě, besedám o dětských onkologických onemocněních. Ve škole je též možnost zakoupení předmětů na podporu spolku (trička, batohy, tašky) – pavilon E- učebna přírodopisu. Naši výtvarníci připravují pro spolek keramiku.

Proč je důležité mít povědomí o dětské onkologii?

Povědomí nejen o nemoci samotné, ale také o tom, jak ovlivňuje děti, kterým zasáhla do života, je velmi důležité hned z několika důvodů.

  1. Rozpoznání varovných příznaků: Znalost varovných příznaků dětských nádorů zvyšuje šanci na včasný záchyt onkologického onemocnění. Včasné podchycení je přitom klíčové – pokud se nemoc podaří diagnostikovat včas, šance na uzdravení je několikanásobně vyšší.
  1. Správné chování k nemocným: Ti, kteří o dětské onkologii mají bližší informace, dovedou s nemocnými dětmi snadněji komunikovat a lépe se do nich vcítit. Častým problémem, který pramení z nedostatečné informovanosti, je totiž špatné chování směrem k malým pacientům. Týká se to především kamarádů a spolužáků, kteří nevědí, co se s jejich vrstevníkem děje. Od toho se odvíjí, že si nejsou úplně jisti, jak se k němu mají chovat. To má nežádoucí účinky na pacientovu psychickou pohodu a bohužel to mnohokrát ztěžuje celou léčbu. Vyléčené děti navíc mají mnohdy problém se znovu plně zapojit do kolektivu, protože spolužáci se jim smějí, že nemají vlasy nebo mají dokonce obavy, že je nádorové onemocnění nakažlivé.

 

Kr


Starší články:


17.05.2022
Mezinárodní výstava Lidice
 Naši žáci se zúčastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. V letošním ročníku na téma „MUZEUM“ do soutěže přišlo celkem 14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa, odborná porota udělila 1551 ocenění včetně 202 medailí. V této těžké konkurenci získaly medaili  žákyně naši školy…
17.05.2022
Soutěž mladých cyklistů
Před školou v přírodě se zástupci žáků pátých ročníků Veronika Režná, Elen Havlová, David Nguyen a Jan Starý zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se skládala ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části žáci uplatnili své vědomosti z pravidel silničního p…
09.05.2022
Poslův Mlýn (aktualizováno denně)
V pátek ráno proběhne vyhodnocení celé školy v přírodě. Poté odjezd domů. Příjezd do Mostu 11:30 hod. a 12:00 hod. (2.stupeň). Ve čtvrtek vyšlápli žáci druhého stupně na hrad Bezděz. Děti z 1. stupně si užily výlety v blízkém okolí. Večer proběhla přehlídka country tanců. Ve středu jsme pokračoval…
05.05.2022
Násobík
Dne 4.5.2022 se první vyučovací hodinu konalo školní kolo soutěže Násobík. Žáci 4. a 5. ročníků soutěžili nejprve v třídních kolech soutěže. Nejlepší a nejrychlejší počtáři pak reprezentovali třídu i ve školním kole. Na všech předních příčkách se umístili žáci 5.C.:  1. místo -  Dominik Šešina 2.…
05.05.2022
Den Země
V pondělí 2. 5. jsme oslavili Den Země. Žáci pátého ročníku připravili pro mladší spolužáky vědomostní závod. Na Šibeníku na děti čekala dvoukilometrová trať s patnácti úkoly, které prověřily jejich znalosti o přírodě. Vše se vydařilo, děti byly šikovné a počasí nám přálo. (Kd)
Zobrazit všechny novinky