Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Zahradní slavnost

Jako každoročně jsme se i letos ve čtvrtek 15.6. 2023 sešli na Zahradní slavnosti naší školy. I přes dešťovou přepršku těsně před začátkem slavnosti se nám podařilo akci uskutečnit. Velký dík patří všem organizátorům, dětem, které obětavě schovávaly před deštěm své výrobky a dobroty, i věrným návštěvníkům, kteří přišli a podpořili nás. Jako vždy se nejvíce lidí shromáždilo na hřišti u tělocvičny, kde mohli obdivovat různorodá vystoupení žáků naší školy. Ani děti u stánků si nemohly stěžovat na nezájem návštěvníků, během hodinky už téměř nebylo co nabízet. Také u galerie nejlepších výtvarných prací bylo mnoho lidí a mohli obdivovat trochu opršená výtvarná díla našich dětí. Na konci slavnosti byli ošerpováni letošní deváťáci, zazpívali svou nacvičenou píseň a rozloučili se svými proslovy s učiteli.

Přes počáteční nepřízeň počasí můžeme říct, že letošní Zahradní slavnost byla jako vždy úspěšná. Tak příští rok, zase na Zahradní slavnosti ...

(Naj, fotky Sa)

Zahradní slavnost 2023


Starší články:


28.06.2024
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 1. 9. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.06.2024
Prázdniny jsou tady ...
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, dnešním dnem byl dovršen další rok vzdělávání žáků naší školy. Žáci obdrželi vysvědčení, na kterých je jejich celoroční práce stvrzena. Nyní žákům nastává čas na zasloužený odpočinek a prostor pro načerpání energie na školní rok nový. Děkujeme Vám z…
27.06.2024
Školní olympiáda 2024
Den před vysvědčením proběhla tradiční školní olympiáda. Děti z 1. stupně soutěžily na stanovištích. Žáci 2. stupně soutěžili v kolektivních sportech. Počasí se povedlo, akce byla úspěšná. Všichni jsme si parádně zasportovali. Vítězové obdrželi tradiční nanuky. Výsledky můžete vidět na fotografii. V…
26.06.2024
Exkurze do Krušných hor
V úterý 25.6. jsme se vydali do Krušných hor. Z Bohosudova jsme vyjeli nejstarší lanovou dráhou na Komáří vížku. Zde jsme shlédli pohled na České Středohoří. Za výstupní stanicí jsme viděli šachetní pinku. Z Komáří vížky jsme se vydali do prohlídkové štoly Starý Martin. Zde jsme absolvovali úžasnou …
24.06.2024
Školní výlet do Karlových Varů
21. 6. 2024 jsme se vydali na dlouho plánovaný školní výlet. Už v únoru jsme na třídnických hodinách dostali možnost celý výlet vymyslet, zvolili jsme tedy cestu vlakem do  nádherného města Karlovy Vary, které nás zaujalo svou zajímavou historií a zároveň jsme toužili vybít svůj temperament v Laser …
Zobrazit všechny novinky