Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Prevence online

V loňském školním roce jsme v rámci prevence začali spolupracovat s Centrem primární prevence White Light I. Kontaktní osobou se pro nás stala Mgr. Barbora Langová.

Ve spolupráci jsme chtěli pokračovat i letos. Covidová situace nás donutila spolupráci uskutečňovat prostřednictvím webových seminářů.

Webové semináře: VŠEHO (JENOM) S (M)ÍROU, jsou certifikované programy všeobecné primární prevence. Program byl v roce 2019 oceněn v rámci Národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

Zaměřují se na oblast závislostí (hlavně alkohol, tabák, hazardní hraní), kyberšikanu, pohybování se v kyberprostoru a na práci s předsudky. Program je prováděn interaktivní formou.

Cílová skupina: program je určen pro žáky 5. -7. tříd základních škol. Programu se zúčastnila třída 6. A p. uč. Najmonové. Třída byla předem rozdělena na tři skupiny, které pracovaly současně, každá se svým lektorem. Pracovaly přes domluvenou platformu – Zoom.

Po připojení žáků do online místnosti byl blok zahájen vzájemným představením se. S žáky bylo sdíleno video, následovala diskuse o rizicích a hrozbách, které žáci ve videu viděli.

Prostřednictvím brainstormingu žáci vyjmenovali sociální sítě, na kterých jsou registrovaní, a jejich rizika. Následovala aktivita - Příběhy – žákům bylo představeno 5 rizikových situací na internetu. Úkolem bylo vymyslet řešení. Na závěr byla shrnuta možná řešení.

Časový rozsah: Program je rozdělen do čtyř částí po 45 minutách.

Na konci každé lekce vyplňují žáci zpětnovazebný online dotazník.

Školní metodička prevence

Mgr. Irena Fleissnerová


Starší články:


07.01.2021
Volba členů Školské rady z řad zákonných zástupců žáků
V termínu od pátku 22. 1. 2021 do čtvrtka 28. 1. 2021 bude prostřednictvím ankety v systému Bakaláři probíhat volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy.   Kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků jsou: Jméno a příjmení Věk Zaměstnání…
30.12.2020
Organizace výuky
od 4. ledna 2021
Vážení rodiče, milí žáci,na základě aktuálně platných vládních opatření dochází od 4. ledna 2021 ke změně organizace výuky. Prezenční forma výuky bude probíhat u dětí z přípravné třídy a žáků 1. a 2. tříd. Žáci 3. až 9. tříd budou mít distanční formu vzdělávání. Více v dokumentu Organizace výuky od…
18.12.2020
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče,podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, bude v době vánočních prázdnin (tzn. od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021) a ve dnech boje proti covidu (tzn. 21. a 22. 12. 2020) přerušen provoz školní družiny a školní jídelny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem…
17.12.2020
eTwinning
Angličtináři z 9.B se opět v letošním školním roce zapojují do aktivity eTwinning, která je jim dobře známá z let minulých. Cílem projektu s názvem Money Talks je seznámit se s důležitými osobnostmi a stavbami, které jsou vyobrazeny na bankovkách. Do projektu jsou zapojeni žáci z Turecka, Itálie, Ch…
15.12.2020
Výuka 18. 12. 2020 naposledy v tomto roce
Vážení rodiče, milí žáci, na základě aktuálních opatření proběhne 18. prosince 2020 poslední den výuky v kalendářním roce 2020. Pondělí 21. a úterý 22. 12. 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. V těchto dnech nebude probíhat prezenční ani distanční forma vzdělávání (více na stránkách MŠMT…
Zobrazit všechny novinky