Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách školy - aktualizace

Vážení rodiče,
na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT ze dne 17. 9. 2020 je od pátku 18. 9. 2020 
mj. ve vztahu k výuce ve školách povinností každé osoby zakrývat si dýchací cesty rouškou nebo ústenkou ve:

- společných vnitřních prostorách budov školy (chodby, toalety)
- školní jídelně kromě doby při jídle

- třídě při výuce (žáci a pedagogičtí pracovníci 2. stupně)

Roušky není nutné nosit ve:

- třídě při výuce(žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně a v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
- venkovních prostorách školy

Vzhledem k této skutečnosti žádám všechny rodiče, aby vybavili své děti na každý den docházky 2 kusy čistých roušek v igelitovém sáčku.

Děkuji.

 
S pozdravem
​Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


19.10.2020
Postup při žádosti o ošetřovné
Vážení rodiče,níže jsou uvedené informace k postupu při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřeb…
15.10.2020
Výtvarné práce v září
Naše práce po prázdninách  ..... 
13.10.2020
Organizace výuky
od středy 14. 10. 2020
Vážení rodiče, milí žáci, v souvislosti s novým vládním opatřením, které od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách, dochází ke změně organizace výuky. Více v samostatném souboru Informace k organizaci výuky od 14. 10. 2020. Blažej Grznár, ředitel školy
09.10.2020
Organizace výuky
od 12. 10. 2020
Vážení rodiče, milí žáci, na základě nových protiepidemiologických opatření dochází od pondělí 12. 10. 2020 k úpravě organizace výuky. Více v samostatném souboru Informace k organizaci výuky od 12. 10. 2020. Blažej Grznár, ředitel školy
25.09.2020
Ředitelské volno - 2. 10. 2020
Vážení rodiče, podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraj…
Zobrazit všechny novinky