Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Organizace zápisu do 1. tříd pro šk. r. 2024-2025

Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků,

zápis do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2024-2025 proběhne kombinací elektronické a prezenční formy. Pro účely podání elektronické přihlášky Vašeho dítěte k zápisu do první třídy jsme pro Vás připravili jednoduchou aplikaci Zápisy Online, která Vás jednotlivými kroky provede a umožní Vám také mj. rezervovat datum a čas prezenční formy zápisu dítěte v prostorách školy.

K zápisu v prostorách školy ve dnech 4. a 5. dubna 2024 mezi 14:00 a 17:00 hod.  se můžete přihlásit elektronicky (s možností rezervace data a času absolvování) od pondělí 1. dubna do středy 3. dubna 2024. Po tomto datu bude možné podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do pátku 12. dubna 2024 s následným doručením škole níže podepsaným způsobem.

Průběh jednotlivých fází zápisu do 1. tříd je uveden v níže uvedeném časovém harmonogramu včetně stručného popisu možností. Přihlášení k zápisu je možné provést prostřednictvím aplikace ZapisyOnline.cz.

Termín

Popis jednotlivých fází období zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024-2025

1. až 3. dubna 2024

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky k zápisu s možností rezervace termínu absolvování prezenční části v prostorách školy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

4. a 5. dubna 2024

Prezenční část zápisu dětí do 1. tříd v prostorách školy od 14:00 do 17:00 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

4. až 12. dubna 2024

Možnost podání elektronické přihlášky dítěte k zápisu do 1. třídy v případě, že není možné, aby zákonný zástupce přišel s dítětem do školy ve dnech prezenčního zápisu (přes aplikaci ZapisyOnline.cz). Doporučujeme, aby si zákonný zástupce ve škole telefonicky domluvil náhradní termín prezenčního zápisu dítěte.

12. dubna 2024

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku pouze elektronicky.

15. dubna 2024

Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024-2025 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace.

 

Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Online zápis do školy, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: 595xkut),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Na Vaše dotazy jsme připravení reagovat telefonicky nebo formou elektronické komunikace.

Odpovědi na Vaše případné dotazy k zápisu dětí do prvních tříd získáte u zástupkyně ředitele Mgr. Daniely Emmerové na tel. č. 476 703 463 nebo 730 599 747 nebo na e-mailové adrese emmerova@11zsmost.cz.

Přijímání dětí do prvních tříd se řídí vydanými Kritérii přijímání děti do prvních tříd.

Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


24.05.2024
Krajské finále Poháru rozhlasu
Ve čtvrtek 23.5. jsme vyrazili do Bíliny na atletický stadion na krajské finále soutěže Pohár rozhlasu. Počasí nám přálo. Děvčata si závody užívala. Přestože jsme skončili na 7. místě, předvedli jsme některé parádní výkony. Dominika ze 7.B zvítězila ve skoku do výšky a pokoušela se překonat svůj oso…
17.05.2024
Koncert pěveckých sborů v Oseku
Dne 15.5. 2024 se na překrásném místě, v klášteře v Oseku, konal jarní koncert pěveckých sborů. Už dopoledne se zpěváci sešli na generální zkoušce v tělocvičně naší školy, aby si vyzkoušeli nástupy, zvuk sboru a techniku.  Během celého odpoledne jsme si mohli vyslechnout sbor Kamínek, Perličku i sb…
17.05.2024
Výstava Zlatý řez II.
V úterý 16.května proběhlo slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací Zlatý řez II. V ZUŠ Gasmanna. Na vernisáži vystoupil hudební sbor Perlička. Výstava potrvá do 31. května. (Hl)
14.05.2024
Exkurze na Magistrátě města Most
V úterý 14. května se žáci 8.A zúčastnili exkurze na mosteckém magistrátě. Měli jedinečnou možnost prohlédnout si prostory, kam by se běžně nedostali. Podívali se do velké zasedací místnosti, kde se schází zastupitelstvo města. Seznámili se s vizuální identitou města, městskými symboly, viděli klíč …
14.05.2024
Anglické divadlo
Všichni, co už trošku umí anglicky, měli možnost navštívit divadelní představení plné akce a hlavně angličtiny. První stupeň se zasmál na interaktivním představení Lenka and the Tea Witch a bláznivý profesor - The Mad Professor Show, pobavil větší žáky. Třešinkou na dortu byla multimediální prezenta…
Zobrazit všechny novinky