Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Organizace konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně:


Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020

Organizace dopolední výuky a odpoledního zájmového vzdělávání žáků prvního stupně zůstává ve stejném režimu, jaký platil doposud včetně možnosti stravování se ve školní jídelně, a to až do pondělí 29. 6. 2020.
Žáci druhého stupně se budou řídit také stejnými pravidly a možnostmi, které byly nastaveny od 8. 6. 2020 až do 29. 6. 2020.

Stále přetrvává povinnost nosit roušku ve společných prostorech školy a při nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi žáky a pracovníky školy, dodržovat hygienické návyky ve zvýšené míře a zachovat složení školních skupin.

Vyzvednutí si osobních věcí žáků (pomůcky, obsah skříňky apod.)

O přesných časových možnostech vyzvednutí si osobních věcí ve škole před ukončením školního roku budou zákonní zástupci informováni zprávou prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Předání vysvědčení - 30. 6. 2020

V úterý 30. 6. 2020 již nebude na obou stupních školy výuka probíhat. Poslední den školního roku proběhne za následujících opatření:

- všichni žáci dorazí do školy na první vyučovací hodinu, která začíná v 8:00 hod.
- škola bude otevřena od 7:40 hod.
- každý žák bude mít při vstupu do školy rouškou zakryté dýchací cesty
- po příchodu do školy se žák přemístí do své třídy, ve které si vydezinfikuje ruce
- žáci, kteří do školy po celou dobu mimořádných opatření nedocházeli, odevzdají při příchodu do třídy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  podepsané zákonným zástupcem s datem 30. 6. 2020 (ke stažení)
- v průběhu 1. vyučovací hodiny (tzn. od 8:00 do 8:45 hod.) proběhne v třídách slavnostní předání ročníkového vysvědčení třídními učiteli
- s žáky 9. tříd proběhne v prostorech školní jídelny od 9:00 hod. slavnostní rozloučení
- po vydání vysvědčení opouští všichni žáci školu
- školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu

Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


13.08.2020
Informace pro prvňáčky
Vážení rodiče, slavnostní zahájení školní docházky Vašich dětí na naši školu se uskuteční 1. 9. 2020 v 8 hodin v prostorách školy. V případě nutnosti hygienických či jiných opatření Vás budeme informovat nejpozději 31.8.2020 zde na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Těšíme se n…
30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
Zobrazit všechny novinky