Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Organizace konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně:


Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020

Organizace dopolední výuky a odpoledního zájmového vzdělávání žáků prvního stupně zůstává ve stejném režimu, jaký platil doposud včetně možnosti stravování se ve školní jídelně, a to až do pondělí 29. 6. 2020.
Žáci druhého stupně se budou řídit také stejnými pravidly a možnostmi, které byly nastaveny od 8. 6. 2020 až do 29. 6. 2020.

Stále přetrvává povinnost nosit roušku ve společných prostorech školy a při nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi žáky a pracovníky školy, dodržovat hygienické návyky ve zvýšené míře a zachovat složení školních skupin.

Vyzvednutí si osobních věcí žáků (pomůcky, obsah skříňky apod.)

O přesných časových možnostech vyzvednutí si osobních věcí ve škole před ukončením školního roku budou zákonní zástupci informováni zprávou prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Předání vysvědčení - 30. 6. 2020

V úterý 30. 6. 2020 již nebude na obou stupních školy výuka probíhat. Poslední den školního roku proběhne za následujících opatření:

- všichni žáci dorazí do školy na první vyučovací hodinu, která začíná v 8:00 hod.
- škola bude otevřena od 7:40 hod.
- každý žák bude mít při vstupu do školy rouškou zakryté dýchací cesty
- po příchodu do školy se žák přemístí do své třídy, ve které si vydezinfikuje ruce
- žáci, kteří do školy po celou dobu mimořádných opatření nedocházeli, odevzdají při příchodu do třídy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  podepsané zákonným zástupcem s datem 30. 6. 2020 (ke stažení)
- v průběhu 1. vyučovací hodiny (tzn. od 8:00 do 8:45 hod.) proběhne v třídách slavnostní předání ročníkového vysvědčení třídními učiteli
- s žáky 9. tříd proběhne v prostorech školní jídelny od 9:00 hod. slavnostní rozloučení
- po vydání vysvědčení opouští všichni žáci školu
- školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu

Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


05.05.2021
Organizace výuky od 10. 5. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci výuky během následujícího období v závislosti na platných mimořádných opatřeních a návratu žáků 2. stupně do školy naleznete v dokumentu Organizace výuky od 10. 5. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
30.04.2021
Výsledky zápisu do 1. tříd
Vážení zákonní zástupci, zde si otevřete výsledky zápisu do 1. tříd. Vedení školy
30.04.2021
Organizace výuky od 3. 5. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci výuky během následujícího období v závislosti na platných mimořádných opatřeních naleznete v dokumentu Organizace výuky od 3. 5. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
22.04.2021
Organizace výuky od 26. 4. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci výuky během následujího období v závislosti na platných mimořádných opatřeních naleznete v dokumentu Organizace výuky od 26. 4. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
08.04.2021
Organizace výuky od 12. 4. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, v závislosti na platných mimořádných opatřeních je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost části žáků ve škole. Detaily k průběhu výuky v následujících týdnech naleznete v dokumentu Organizace výuky od 12. 4. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
Zobrazit všechny novinky