Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Informace pro prvňáčky

Vážení rodiče,

dne 1. 9. 2020 proběhne slavnostní zahájení školního roku s nutným omezením, které si vyžaduje současná situace:

S každým prvňáčkem mohou přijít nejvýše 2 zákonní zástupci.

 

Po příchodu do školy proběhne v amfiteátru školy přivítání prvňáčků a jejich zákonných zástupců jednotlivě pro každou třídu zvlášť. Poté si odvede paní třídní učitelka pouze své žáky do třídy, zde se s nimi přivítá a předá jim v písemné podobě informace týkající se organizace výuky v dalších dnech. Rodiče počkají na své děti před školou, kam paní učitelky své žáky po skončení přivítání přivedou (cca za 30 minut).

Rodiče žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu, se zatím sejdou ve školní jídelně s vychovatelkami školní družiny, aby zde dořešili potřebné záležitosti.

 

Prvňáčky budeme vítat dle tohoto časového rozpisu:

8,00 - 1.A – třída standardní a s rozšířenou výukou hudební výchovy – tř. učitelka Mgr. M. Straková

8,15 – 1.B – třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy – tř. učitelka Mgr. D. Langová

8,30 – přípravná třída – tř. učitelka Š. Kodetová

Žádáme Vás, rodiče, abyste přišli před školu včas. Není možné, abychom vítání prvňáčků časově protahovali z důvodu neúčasti některého žáka.

Děkujeme Vám za spolupráci

Pomůcky pro žáky přípravné třídy a žáky prvních tříd


Starší články:


25.09.2020
Ředitelské volno - 2. 10. 2020
Vážení rodiče, podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraj…
17.09.2020
Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách školy - aktualizace
Vážení rodiče,na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT ze dne 17. 9. 2020 je od pátku 18. 9. 2020 mj. ve vztahu k výuce ve školách povinností každé osoby zakrývat si dýchací cesty rouškou nebo ústenkou ve: - společných vnitřních prostorách budov školy (chodby, toalety)- školní jídel…
15.09.2020
Plánovaná odstávka elektronické žákovské knížky
Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu plánované migrace dat na nový server bude ve středu 16. 9. 2020 od 16:00 do 20:00 hod. elektronická žákovská knížka mimo provoz. Děkuji za pochopení. Blažej Grznár, ředitel školy
08.09.2020
Adaptační kurz
Přechod na druhý stupeň ZŠ je pro děti i jejich rodiče jednou z mnoha životních zatěžkávacích zkoušek. Alespoň dětem chce naše škola pomoci s přizpůsobením se novým podmínkám - formou adaptačního kurzu. Adaptační kurz byl pro žáky šestých ročníků uspořádán 7. a 8. 9. 2020. Podstatou adaptačního k…
03.09.2020
Tak už nám to začalo……
1.9.2020 jsme se po nejdelších „prázdninách“ opět sešli ve škole s našimi žáky. Učitelé se na své žáky opravdu těšili, většina žáků to cítila podobně. Přivítání proběhlo tradičně ve třídách. Naše prvňáčky a děti z přípravné třídy přivítal pan ředitel s „Perličkou“ v amfiteátru školy za přítomnosti …
Zobrazit všechny novinky