Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Zákonní zástupci, kteří své dítě k docházce do 18. 5. 2020 závazně přihlásili, obdrželi v úterý 19. 5. 2020 prostřednictvím Bakalářů bližší informace k organizaci výuky.


Žáci 1. stupně od 25. 5. 2020

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Přítomnost žáků je dobrovolná. Možnost závazného přihlášení bude k dispozici od 8. 5. 2020 do 18. 5. 2020 prostřednictvím ankety v elektronické žákovské knížce. 8. 5. 2020 také obdrží všichni zákonní zástupci žáků z 1. stupně konkrétní informace k organizaci výuky od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (časový harmonogram, hygienická pravidla, rámcové personální zajištění, stravování atd.). Jedna z nutných podmínek možné osobní přítomnosti žáka ve škole je vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s přehledem „Osob s rizikovými faktory“ (ke stažení ve zprávě s organizačními pokyny v elektronické knížce nebo níže).


Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (s definicí „Osob s rizikovými faktory“) – formulář pro žáky 1. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce šk. r. 2019/2020

Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


01.12.2020
Výroba adventních věnců
V úterý 1.12. jsme se dali do výroby adventních věnců. Letos bohužel bez účasti rodičů. Tradiční akci jsme si uspořádali v rámci pracovních činností. I bez pomoci se nám adventní věnce povedly. Výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Všem přejeme hezký adventní čas. Žáci 7.A
29.11.2020
Prevence online
V loňském školním roce jsme v rámci prevence začali spolupracovat s Centrem primární prevence White Light I. Kontaktní osobou se pro nás stala Mgr. Barbora Langová. Ve spolupráci jsme chtěli pokračovat i letos. Covidová situace nás donutila spolupráci uskutečňovat prostřednictvím webových seminářů.…
29.11.2020
Školní kolo dějepisné olympiády
Do jubilejního 50. ročníku dějepisné olympiády se letos zapojili žáci 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního kola znělo: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Školní kolo proběhlo 25. 11. 2020. Nejlépe si vedli tito žáci: 1. místo - Tomáš Hnátek 9.A 2. místo - Aneta Jíchová 9.B 3. mís…
24.11.2020
Organizace výuky
od pondělí 30. 11. 2020
Vážení rodiče, milí žáci, v souvislosti se změnou vládních opatření dochází na naší škole od 30. 11. 2020 ke změně organizace výuky. Do školy se vrací všichni žáci 1. až 5. tříd včetně třídy přípravné, žáci tříd 9. a polovina 6., 7. a 8. tříd. Více v samostatném souboru Informace k organizaci výuk…
23.11.2020
Bobřík informatiky
Ani žáci osmých a devátých ročníků nepřišli o příležitost změřit své síly v informatickém myšlení. První příčku a pomyslnou zlatou medaili získal Jakub Nechanický z 9.A s celkovým počtem bodů 148. Na druhém místě se 128 body se umístila Alice Perglová z 8.B. Třetí místo získala se 122 body Klára Bře…
Zobrazit všechny novinky