Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Zákonní zástupci, kteří své dítě k docházce do 18. 5. 2020 závazně přihlásili, obdrželi v úterý 19. 5. 2020 prostřednictvím Bakalářů bližší informace k organizaci výuky.


Žáci 1. stupně od 25. 5. 2020

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Přítomnost žáků je dobrovolná. Možnost závazného přihlášení bude k dispozici od 8. 5. 2020 do 18. 5. 2020 prostřednictvím ankety v elektronické žákovské knížce. 8. 5. 2020 také obdrží všichni zákonní zástupci žáků z 1. stupně konkrétní informace k organizaci výuky od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (časový harmonogram, hygienická pravidla, rámcové personální zajištění, stravování atd.). Jedna z nutných podmínek možné osobní přítomnosti žáka ve škole je vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s přehledem „Osob s rizikovými faktory“ (ke stažení ve zprávě s organizačními pokyny v elektronické knížce nebo níže).


Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (s definicí „Osob s rizikovými faktory“) – formulář pro žáky 1. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce šk. r. 2019/2020

Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


05.06.2020
Pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,dne 16. 6. 2020 od 16 hodin ve školní jídelně se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které Vám sdělíme všechny důležité informace týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy, školních pomůcek, organizace výuky, školní jídelně a školní družině.Vzhledem k mimořádné situaci, kt…
27.05.2020
Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020
Vážení zákonní zástupci, v rámci rozvolňování epidemilogických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol ve školách. Režim přítomnosti žáků 2. stupně však bude z důvodu platných hygienických opatření a prostorových možnos…
24.05.2020
Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
Vážení zákonní zástupci, od 25. 5. 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Zákonní zástupci, kteří své dítě k docházce do 18. 5. 2020 závazně přihlásili, obdrželi v úterý 19. 5. 2020 prostřednictvím Bakalářů bližší informace k organizaci výuky. Žáci 1. stupně od …
15.05.2020
Výtvarná soutěž Lidice
V letošním roce se žáci z naší školy zapojili do 48. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungovaní ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci …
30.04.2020
Školní hřiště je od 4. 5. 2020 znovu v provozu.
Návštěvu a využití školního hřiště je nutné si nejméně den předem telefonicky zarezervovat na čísle 607 224 972 v čase 9:00 – 17:00 a řídit se pokyny pro provoz školního hřiště v době od 4. 5. 2020 – 30. 6. 2020. Pokyny pro provoz školních hřišť a tělocvičen od 11. 5. 2020 1. Provozní doba školní…
Zobrazit všechny novinky