Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Den prevence

Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence.

Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně.

Všechny třídy absolvovaly program rozložený do tří tematických bloků. První blok byl zaměřen na Etiku a Školní řád. Tento výchovný program měl za cíl zdokonalit a vylepšit chování a jednání žáků na půdě školy – nejen k dospělým, ale i ke svým vrstevníkům a spolužákům. Žáci byli zapojeni do modelových situací a praktických ukázek. Upřesnili si význam pojmu Etika, dozvěděli se o významu tzv. prvního dojmu, který si člověk vytvoří během šesti vteřin a v hlavě mu zůstane až půl roku. Děti procvičovaly nácvik pozdravů, oslovení, podání ruky, vcházení do místnosti, představování se. Ujasnily si pojmy jako „společensky významnější osoba“, ohleduplnost, úcta k lidem…

Druhý blok byl v režii party lidí z neziskového spolku Nové háro. Spolek pomáhá dětem v onkologické léčbě. Sbírá vlasy od dárců a vyrábí z nich paruky na míru pro děti a dospívající. Zakladatelkou spolku byla žákyně naší školy – Markétka Zagrapanová, která si prošla ztrátou vlasů kvůli svému onkologickému onemocnění, kterému v roce 2018 bohužel podlehla. Někteří žáci naší školy se rozhodli své vlasy poskytnout pro dobrou věc.

6. a 7. ročníky měly svůj třetí tematický blok zaměřený na návykové látky a poslání K – centra Most. Žáci si ujasnili pro koho je toto kontaktní centrum určené. Jaké vzdělání je třeba pro působení v této organizaci. S jakými klienty a situacemi se pracovníci K – centra setkali. Vymezili hlavní příčiny užívání návykových látek a především jejich důsledky. Na modelových situacích nacvičovali „jak říci NE“.

Žáci 8. a 9. ročníků svůj třetí tematický blok trávili velmi aktivně. Blok s názvem „Pojďme se hýbat“ byl v režii fitness trenéra, běžce maratonu a jeho partnerky, instruktorky HEAT programu a kondičního běhu. Žáci si pod odborným vedením vyzkoušeli držení těla při chůzi a v jednotlivých technikách běhu. Zaměřili se na pohyb nohou a rukou při běhu. Poměřili síly v člunkovém běhu a v kondičním posilování.

Příští Den prevence prožijí žáci prvního stupně.

 

Školní metodička prevence

Irena Fleissnerová

Den prevence 2019


Starší články:


05.06.2020
Pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,dne 16. 6. 2020 od 16 hodin ve školní jídelně se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které Vám sdělíme všechny důležité informace týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy, školních pomůcek, organizace výuky, školní jídelně a školní družině.Vzhledem k mimořádné situaci, kt…
27.05.2020
Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020
Vážení zákonní zástupci, v rámci rozvolňování epidemilogických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol ve školách. Režim přítomnosti žáků 2. stupně však bude z důvodu platných hygienických opatření a prostorových možnos…
24.05.2020
Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
Vážení zákonní zástupci, od 25. 5. 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Zákonní zástupci, kteří své dítě k docházce do 18. 5. 2020 závazně přihlásili, obdrželi v úterý 19. 5. 2020 prostřednictvím Bakalářů bližší informace k organizaci výuky. Žáci 1. stupně od …
15.05.2020
Výtvarná soutěž Lidice
V letošním roce se žáci z naší školy zapojili do 48. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungovaní ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a nemoci …
30.04.2020
Školní hřiště je od 4. 5. 2020 znovu v provozu.
Návštěvu a využití školního hřiště je nutné si nejméně den předem telefonicky zarezervovat na čísle 607 224 972 v čase 9:00 – 17:00 a řídit se pokyny pro provoz školního hřiště v době od 4. 5. 2020 – 30. 6. 2020. Pokyny pro provoz školních hřišť a tělocvičen od 11. 5. 2020 1. Provozní doba školní…
Zobrazit všechny novinky