Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Den prevence

Ve čtvrtek 9. května se na naší škole konal DEN PREVENCE. Tímto projektovým dnem jsme tradičně završili společné úsilí při plnění Minimálního preventivního plánu.

V minulém školním roce byl DEN PREVENCE uspořádán pro všechny žáky druého stupně, letos pro žáky I. stupně.

Spolupracovali jsme s p. Zdeňkem Rollerem, Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, s organizací SORUDO z Hradce Králové, s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a s hasiči z Obrnic. Všem bychom chtěli poděkovat za spolupráci.

Žáci v průběhu šesti vyučovacích hodin prošli sedm stanovišť - dvě stanoviště byla zaměřena na první pomoc, kde si mohly děti vyzkoušet nácvik umělého dýchání na figuríně, zopakovaly si důležitá telefonní čísla na Integrovaný záchranný systém, dozvěděly se informace k fungování IZS. Další zastávkou na putování v projektovém dnu byla stanoviště hasičů. Žáci si prohlédli hasičský záchranný vůz, jeho vybavení. Pracovali s banery, zaměřenými na daný postup při požáru, na ochranu člověka při mimořádné události. Všichni žáci si zabubnovali pod vedením p. Rollera. Rytmické techniky byly zaměřené na komunikaci, spolupráci a dodržování pravidel. Poslední dvě stanoviště byla určena tématům duševního zdraví, zásadám psychohygieny a základním informacím, týkajících se problematiky dospívání.

Třídní učitelé s dětmi během dne také plnili průřezová témata.

Školní metodička prevence

Mgr. I. Fleissnerová

Den prevence 2024


Starší články:


24.05.2024
Krajské finále Poháru rozhlasu
Ve čtvrtek 23.5. jsme vyrazili do Bíliny na atletický stadion na krajské finále soutěže Pohár rozhlasu. Počasí nám přálo. Děvčata si závody užívala. Přestože jsme skončili na 7. místě, předvedli jsme některé parádní výkony. Dominika ze 7.B zvítězila ve skoku do výšky a pokoušela se překonat svůj oso…
17.05.2024
Koncert pěveckých sborů v Oseku
Dne 15.5. 2024 se na překrásném místě, v klášteře v Oseku, konal jarní koncert pěveckých sborů. Už dopoledne se zpěváci sešli na generální zkoušce v tělocvičně naší školy, aby si vyzkoušeli nástupy, zvuk sboru a techniku.  Během celého odpoledne jsme si mohli vyslechnout sbor Kamínek, Perličku i sb…
17.05.2024
Výstava Zlatý řez II.
V úterý 16.května proběhlo slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací Zlatý řez II. V ZUŠ Gasmanna. Na vernisáži vystoupil hudební sbor Perlička. Výstava potrvá do 31. května. (Hl)
14.05.2024
Exkurze na Magistrátě města Most
V úterý 14. května se žáci 8.A zúčastnili exkurze na mosteckém magistrátě. Měli jedinečnou možnost prohlédnout si prostory, kam by se běžně nedostali. Podívali se do velké zasedací místnosti, kde se schází zastupitelstvo města. Seznámili se s vizuální identitou města, městskými symboly, viděli klíč …
14.05.2024
Anglické divadlo
Všichni, co už trošku umí anglicky, měli možnost navštívit divadelní představení plné akce a hlavně angličtiny. První stupeň se zasmál na interaktivním představení Lenka and the Tea Witch a bláznivý profesor - The Mad Professor Show, pobavil větší žáky. Třešinkou na dortu byla multimediální prezenta…
Zobrazit všechny novinky