Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Co přinesl prožitkově – stmelovací den?

Všichni žáci 6. ročníků absolvovali celodenní aktivity, které jim měly pomoci s přechodem na druhý stupeň, měly podpořit týmovou spolupráci, stmelení třídního kolektivu.

A jak se zadařilo?

6. C

Žáci: + neučili jsme se J, kolektivní hry, pobyt venku, týmová práce (spolupráce)

Třídní učitelka: Adaptační den hodnotím velice pozitivně. Program je pro všechny zábavný a zajímavý. Super je časté střídání jednotlivých aktivit a prostoru, kde tyto aktivity probíhají.

Za mě osobně bezvadně strávené dopoledne, které v šesté třídě zcela jistě přispěje ke stmelení třídního kolektivu, k posílení pozitivních vztahů mezi žáky, ale hlavně mezi žáky a novým třídním učitelem.

6. B

Žáci: + bavila mě spolupráce, povídání si spolu, lépe jsme se poznali, měli bychom se snažit naslouchat sobě navzájem, dozvěděl jsem se nové věci o p. učitelce i p. asistence, zjistil jsem, že když je naše třída rozdělená- je slabší, než když jsme všichni spolu, že se všichni vlastně doteď pořádně neznáme, uvědomili jsme si, že jednou budeme na společné zážitky vzpomínat, slovo každého člověka má svou váhu

Třídní učitelka: Žáci 6.B zpočátku nevěděli, jaká očekávání mají od adaptačního kurzu mít. Představovali si dopoledne tak, že si odpočinou od školy, budou hrát nějaké hry a soutěžit v místnosti nebo na hřišti. Den je od začátku bavil střídajícími se činnostmi. Většina společných aktivit děti ale přivedla k zamyšlení nad sebou, jejich postavením ve třídě a vzájemnými vztahy. Nejvíce se jim líbila práce na odstraňování zbytečných obav a bloků z přechodu na 2.stupeň. Děti zjistily, že se dozvěděly mnoho nového o sobě i o těch druhých, že musejí držet pohromadě, respektovat se a zdokonalovat v naslouchání. Děkuji průvodkyni stmelovacím dnem p. učitelce Fleissnerové, která dala všem mnoho podnětů k přemýšlení nad tím, co dělat, aby se nám společně dobře pracovalo, a abychom se ve škole cítili všichni fajn.

6. A

Žáci: Adaptační kurz mě docela bavil. Myslel jsem si, že naše třída nebude umět u hry „Korýtka“ spolupracovat, ale dost mě překvapilo, že jsme to nakonec dali

Líbila se mi hra „Akvárko“, protože jsme spolupracovali jako tým. Dál se mi líbilo, jak jsme se s paní učitelkou a spolužáky víc poznali. Kurz jsem si užila.

Bylo fajn, že jsme byli i venku. Poznávali jsme se. Líbily se mi hry, které pro nás připravila paní učitelka Fleissnerová.

Třídní učitelka: Třída 6.A se zúčastnila adaptačního kurzu vcelku s pozitivním očekáváním. Pár dětí mělo před začátkem smíšené pocity, protože nevěděly, co od toho dne mohou čekat. V průběhu kurzu se jejich obavy rozplynuly. Pozitivně hodnotily především to, že mohly blíž poznat novou třídní učitelku, venkovní aktivitu „Korýtka“, hru „Akvárko“.

Za mě dobrá zkušenost. Měla jsem možnost poznat děti mimo školní lavice. Ukázala se síla kolektivu, schopnost spolupráce, oblasti, na které je potřeba se zaměřit a dál se rozvíjet.

(Fl)

Adaptační kurz 2021


Starší články:


18.10.2021
Přírodovědný klokan
Žáci osmých a devátých tříd se v minulém týdnu zúčastnili soutěže, kterou každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků. …
13.10.2021
#CodeWeek
Naši žáci se během hodin informatiky zapojili do evropského týdne programování, jejímž cílem je přiblížit programování a digitální gramotnost zábavným způsobem. Programování pomáhá pochopit měnící se svět, lépe porozumět, jak fungují technologie. Žáci získali v rámci CodeWeek  příležitost se sezná…
12.10.2021
Týden čtení dětem ve třídě 3.B
Jak probíhal týden čtení v naší třídě 3.B? Během tohoto týdne jsme si četli ve svých knihách, každý den si zpívali písničku Budu jejich ochráncem. Ve čtvrtek jsme četli dětem z 1.B pohádku ČERVENÁ KARKULKA a POPLETENÁ POHÁDKA. Prvňáčci pozorně poslouchali a dokázali poznat, které pohádky se popletl…
07.10.2021
Celé Česko čte dětem 8.A
V rámci týdne čtení dětem byl zadán dobrovolný projekt REFERÁT O ČETBĚ - tedy seznam ostatní spolužáky s knihou, kterou čteš, připrav si pár slov o knize, řekni, co Tě zaujalo, co se Ti líbilo, co Tě v knize překvapilo, pokus se přesvědčit ostatní, aby také častěji sahali po knize (nejen pro to, aby…
07.10.2021
Přípravná třída - Celé Česko čte dětem
Včera (6.10.) i dnes (7.10.) přišla mezi nás paní Slováčková, která děti seznámila pokaždé s jinou knihou. Včera nám představila knihu HONZÍKOVA CESTA, jejímž autorem je Bohumil Říha. Je to knížka s dětským hrdinou, která vypráví příběh předškoláčka Honzíka a jeho kamarádů a také jeho hafíka Punti. …
Zobrazit všechny novinky