Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Bobřík informatiky

Žádný školní rok si už neumíme představit bez informatické soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže je odpovídat na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Mezi úspěšné řešitele v kategorii Mini patří Ester Choltová se 109 body a Tomáš Hottmar se 101 body.

V kategorii Benjamin první tři příčky mají tito žáci: Rozálie Macurová 165 bodů, Pavla Bělinová a Laura Schultzeová shodně 153 bodů, Daniel Ječmen 147 bodů.

V kategorii Kadet se na první příčce umístil Serhii Muryi se 168 body, o druhé místo se dělí Natálie Ondovčínová a Kristýna Kučerová a třetí příčku získal Oleksandr Dorohykh.

Úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast.

Pokud i vy, rodiče, chcete získat lepší představu, co Bobřík informatiky obnáší, můžete si také zasoutěžit na

https://ibobr.cz/tyden-pro-digitalni-cesko

Pemlová Jana, školní koordinátorka Bobříka informatiky


Starší články:


04.03.2024
Nabídka volného pracovního místa
Hledáme nové spolupracovníky na pozici učitele na 2. stupni ZŠ a asistenta pedagoga - bližší detaily. Vedení školy
28.02.2024
Přerušení činnosti školní družiny v době jarních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době jarních prázdnin (tj. od 4. do 8. 3. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.02.2024
Putování za sluníčkem
Vážení rodiče, dne 21. 3. od 15,30 do 17,30 pro Vás i Vaše budoucí prvňáčky připravujeme „Putování za sluníčkem“. Budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy, učebny i celý areál, seznámit se s paní učitelkami a vychovatelkami, které budou Vaše děti provázet při výuce, pokud bude Vaše dít…
28.02.2024
Výtvarné práce v únoru
V měsíci únoru jsme vytvořili tato výtvarná díla ...
23.02.2024
Recitační soutěž 2024
Ve čtvrtek 22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 60 soutěžících a nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Poděkování a gratulace patří všem, kteří se zúčastnili, překonali svou trému a potěšili svým výkonem publikum. I. kategorie: 1. místo Anežka Pětíková (2.C) 2. mí…
Zobrazit všechny novinky