Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Architektura města Mostu

V naší škole jsou žáci rozvíjeni nejen po stránce hudební, ale i po stránce výtvarné. Žáci s rozšířenou výukou výtvarné výchovy absolvují v rámci výuky od 6. ročníku vytváření z hlíny v keramické dílně, podílejí se významnou měrou na výzdobě školy, prohlubují své dovednosti ve výtvarných kurzech mimo školu a získávají ocenění za své práce ve výtvarných soutěžích na všech úrovních. Od loňského roku se třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy účastní ve spolupráci se Základní uměleckou školou ulici Moskevská v Mostě projektu Architektura města Mostu. Pod odborným vedením ředitelky paní Mgr. Romany Pavlíčkové se v terénu seznamují s architekturou města, jejími tvůrci a novými pojmy, diskutují o dílech a rozvíjejí přitom svoji představivost. Podle počasí si přímo ve městě nebo v ateliéru umělecké školy ověřují získané vědomosti v praxi. Při vytváření prací se rozhodují o využití výrazových prostředků a způsobu zpracování. V loňském roce byl po komentované procházce výstupem výtvarný plán města, v tom letošním je to kresba městské krajiny uhlem nebo tužkou.

Pro žáky je tento netradiční způsob výuky výtvarné výchovy pod vedením externího pracovníka v terénu a v interiéru jiné školy zajímavá a přínosná.

(Ve)


Starší články:


23.11.2022
Bobřík informatiky
Bobřík informatiky je soutěž, ve které žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Naše škola se do této akce zapojuje každoročně a tento rok nebyl výjimkou. V kategorii Mini určené pro žáky 4. a 5. roční…
23.11.2022
Vzpomínka na ŠvP a přírodovědný kurz
Milé děti, sherif nám poslal video ze ŠVP.  Zdravíme všechny kovboje a přejeme jim úspěšný školní rok! Krásné dny plné tance a zábavy. Za celý tým Bezva party Adéla Video Zde: 
22.11.2022
Putování za sluníčkem
Pro předškoláky a jejich rodiče připravujeme každoročně den otevřených dveří pod názvem „Putování za sluníčkem“, při kterém si mohou děti i rodiče prohlédnout prostory školy, děti si vyzkouší s paní učitelkami různé aktivity, seznámí se s tělocvičnou a v případě pěkného počasí si budou moci opéct šp…
22.11.2022
Architektura města Mostu
V naší škole jsou žáci rozvíjeni nejen po stránce hudební, ale i po stránce výtvarné. Žáci s rozšířenou výukou výtvarné výchovy absolvují v rámci výuky od 6. ročníku vytváření z hlíny v keramické dílně, podílejí se významnou měrou na výzdobě školy, prohlubují své dovednosti ve výtvarných kurzech mim…
18.11.2022
Školní kolekce oblečení
Vážení příznivci naší školy, ve spolupráci se společností Schools United jsme v minulosti nechali vytvořit originální volnočasovou kolekci oblečení s motivy naší školy. Vzhledem k zájmu, který v minulém roce o uvedené výrobky byl, a také proto, že naši školu navštěvují i noví žáci, jsme se rozhod…
Zobrazit všechny novinky