Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Adaptační kurz

Přechod na druhý stupeň ZŠ je pro děti i jejich rodiče jednou z mnoha životních zatěžkávacích zkoušek.

Alespoň dětem chce naše škola pomoci s přizpůsobením se novým podmínkám - formou adaptačního kurzu.

Adaptační kurz byl pro žáky šestých ročníků uspořádán 7. a 8. 9. 2020.

Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Umožní jim poznat svého nového třídního učitele, seznámit se s novými pravidly, probrat své obavy a očekávání, pomůže jim s organizačními změnami. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.

Procesy vzájemného sbližování a poznávání obvykle trvají měsíce, adaptačním kurzem je lze nastartovat a urychlit.

Program byl uzpůsoben věku žáků a potřebám kolektivu. Jednotlivé aktivity byly do programu zařazovány od jednoduchých her na jména a poznávání, až po hry zaměřené na spolupráci a komunikaci v rámci celé skupiny.

Všichni účastníci věděli, proč byla daná aktivita zařazena a co bylo jejím cílem. Aktivita, resp. každý blok aktivit, byl zakončen zpětnou vazbou – reflexí toho, co se odehrálo a co si z toho můžeme odnést.

Školní metodička prevence

Mgr. Irena Fleissnerová


Starší články:


25.09.2020
Ředitelské volno - 2. 10. 2020
Vážení rodiče, podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraj…
17.09.2020
Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách školy - aktualizace
Vážení rodiče,na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT ze dne 17. 9. 2020 je od pátku 18. 9. 2020 mj. ve vztahu k výuce ve školách povinností každé osoby zakrývat si dýchací cesty rouškou nebo ústenkou ve: - společných vnitřních prostorách budov školy (chodby, toalety)- školní jídel…
15.09.2020
Plánovaná odstávka elektronické žákovské knížky
Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu plánované migrace dat na nový server bude ve středu 16. 9. 2020 od 16:00 do 20:00 hod. elektronická žákovská knížka mimo provoz. Děkuji za pochopení. Blažej Grznár, ředitel školy
08.09.2020
Adaptační kurz
Přechod na druhý stupeň ZŠ je pro děti i jejich rodiče jednou z mnoha životních zatěžkávacích zkoušek. Alespoň dětem chce naše škola pomoci s přizpůsobením se novým podmínkám - formou adaptačního kurzu. Adaptační kurz byl pro žáky šestých ročníků uspořádán 7. a 8. 9. 2020. Podstatou adaptačního k…
03.09.2020
Tak už nám to začalo……
1.9.2020 jsme se po nejdelších „prázdninách“ opět sešli ve škole s našimi žáky. Učitelé se na své žáky opravdu těšili, většina žáků to cítila podobně. Přivítání proběhlo tradičně ve třídách. Naše prvňáčky a děti z přípravné třídy přivítal pan ředitel s „Perličkou“ v amfiteátru školy za přítomnosti …
Zobrazit všechny novinky