Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

14. Celé Česko čte dětem

Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k celostátnímu projektu, který organizuje společnost Celé Česko čte dětem. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 31. května v Divadle Bolka Polívky v Brně s heslem "Ať radost ze společného čtení ožije". Projekt potrvá do pátku 7.6. Na naší škole si připomeneme píseň "Budu jejich ochráncem". V průběhu týdne se zapojí s různými aktivitami 1. stupeň včetně přípravných tříd a školní družiny. Proběhne nebo již proběhlo předčítání, večerní čtení ve škole v přírodě, vytváření záložek do knih nebo čtení na pokračování,  Číst se bude např. z knih Detektivní příběhy pro prvňáky a Kouzelné příběhy pro první četbu, ve druhé třídě se čte z Duhové knihy příběh o tom, jak vznikly barvy. Bude se besedovat o knihách, děti se budou s nimi učit zacházet. Starší žáci budou číst mladším a páťáci zahrají divadelní představení Červená Karkulka. Žáci sedmých tříd se připojí čtením a poslechem pohádek v německém jazyce. 

Zapojením do projektu chceme podpořit nezbytnost pravidelného čtení v rodinách.

Bližší informace na:https://celeceskoctedetem.cz/

(Ve)

1.B

Týden čtení jsme začali ve škole v přírodě Poslův Mlýn. Žáci si postavili domeček a v něm si četli. Po návratu z ŠVP byl týden velice rozmanitý. V pondělí nám přečetla paní učitelka detektivní příběh o psím detektivovi, v úterý jsme navštívili Divadlo Rozmanitostí, kde nám předvedli scénické čtení herci divadla. Ve středu jsme se seznámili s prací čtenářské dílny, ve čtvrtek jsme představili knížku, kterou čteme nebo kterou si chceme přečíst, až budeme zdatnější čtenáři, nebo kterou nám před usnutím čtou naši rodiče. A v pátek nám příběh přečetla Kubíkova maminka

(Nv)

PTA a PTB

Celý školní rok probíhal v duchu čtení a knížek vůbec. V únoru jsme měli téma “Pohádka”, v březnu zase téma “Kniha”. Naučili jsme se k tomu básničky, vysvětlili si jak s knihou zacházet a důležité je čtení. Toto bylo také předmětem jednoho bodu na třídní schůzce - rodiče se znovu seznámili s tím, proč je důležité dětem předčítat...a dostali domů i letáček.

Vše vyvrcholilo v minulém týdnu 3.-7.6. 2024. Celý byl věnován projektu ”CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM”. Týden to byl opravdu pestrý. Připomněli jsme si píseň k projektu s názvem “Budu jejím ochráncem”. Ta nás pak provázela celý týden. Děti si nosily do školy knihy, představily si je navzájem, listovaly v nich, prohlížely ilustrace. Společně jsme naslouchali předčítání z knihy na pokračování, která moc zaujala tím, že příběhy byly nejenom poučné, ale i vtipné - “Pohádkové Sluníčko” od Ludvíka Středy s obrázky Stanislava Holého. Děti dramatizovaly pohádku „O koťátku , které zapomnělo mňoukat“ a nakreslily k ní ilustrace. Ve třídě PTB četli na pokračování knížku „O lišce Bystroušce“. Lištičku si nejenom děti vyrobily skládáním z papíru, ale vytvořily i koláž – vytrháváním z barevných papírů.

Pro obě přípravky přišli zahrát klasickou pohádku “O Karkulce” žáci z 5.B. A pak nám také přečetli. Tentokrát to byla hodně podobná pohádka, ale v moderním pojetí „O Karkulínovi“. Povídali jsme si o nich, hledali v nich shody a rozdíly. Hodnotili, která pohádka byla legračnější, která se komu víc líbila…Předškoláci dobře odpovídali na pokládané otázky a hlavně byli nadšeni. Akce a činnosti, jenž jim připravili starší spolužáci, je zaujali a bavili. Tímto žákům z 5.B za všechno moc děkujeme.

Do třídy PTA dochází čas od času maminka – paní Beránková, která vždy představí se svou Sofinkou nějakou knížku a pak z ní kousek dětem i přečte. Přišla i tentokrát. V tomto týdnu jsme zvládli i výrobu krásných záložek do knihy. Celý týden doplňuje několik fotografií z našich aktivit.

(ŠK)

Družina

Školní družina se již tradičně velmi aktivně zapojila do týdne Celé Česko čte dětem, tentokrát zaměřeném na básně a pohádky o zvířátkách. Starší žáci předčítali těm mladším, děti prezentovaly své knihy, vyráběly záložky a poslouchaly i samy recitovaly básně.

(Mi)

4.B

Se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem-týden čtení společnou četbou nové knihy Domov pro Marťany. Nejprve jsme podle obalu uvažovali, o čem kniha bude, kdo bude hlavní hrdina. Zjistili jsme, že autorku Martinu Drijverovou již známe z ukázek při čtení nebo z knih spolužáků, s kterými nás seznamují při čtenářských dílnách. Četli jsme v týdnu jednu kapitolu společně každý den a jednu kapitolu doma s rodinou. Druhý den jsme si o přečteném vyprávěli, odpovídali na otázky k přečtenému textu. Kniha nás opravdu zaujala, na otázky z textu jsme celkem dobře dokázali všichni odpovědět. Kniha je naše školní a do konce školního roku si ji přečteme celou. Dozvěděli jsme se informace o dětech s downovým syndromem, jak náročné je takové lidi naučit něčemu novému, jak poznáš opravdového kamaráda a spoustu dalších zajímavých věcí. Kniha se zalíbila i některým rodičům.

(Lg)

3.A

Týden čtení ve třídě 3.A proběhl ve škole v přírodě. Žáci si vzájemně představovali své knihy a každý den si z nich během poledního klidu četli. Vyzkoušeli si i četbu ve dvojicích či trojicích, kde zdatnější čtenáři pomáhali slabším. Poslouchali audio knihy a ve skupinách sdíleli své zážitky. Každý večer se před spaním zaposlouchali do kapitol z knihy Káťa a Škubánek, které četla paní učitelka. Následně si o příběhu povídali. Tato kniha žáky velice bavila. 

(Pa)

3.B

Týden čtení jsme pojali letos netradičně. Využili jsme našeho výjezdu do ŠvP Poslův mlýn a měli v plánu rozset se s knihami někde po louce. Ne vždy nám ale přálo počasí, a tak jsme nakonec dílnu čtení zorganizovali v největším pokoji  našeho bungalovu. A také to šlo.....představili jsme si nové knihy a pustili se do našich napínavých příběhů. Večer před spaním jsme si každý večer poslechli vtipné příběhy z knihy Milulášovy patálie, které nám předčítala paní učitelka....a pak už jsme se těšili na nový den plný skutečných příběhů...... 

(Če)

Celé Česko čte dětem 3.B

Celé Česko čte dětem 3.A

Celé Česko čte dětem 4.B

Celé Česko čte dětem družina

Celé Česko čte dětem 5.B

Celé Česko čte dětem PTA, PTB

Celé Česko čte dětem 1.B


Starší články:


19.06.2024
Zahradní slavnost 2024
Dne 18.6. 2024 se v 15.45 otevřela naše škola široké veřejnosti. V areálu probíhala tradiční Zahradní slavnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné prostory školy, které byly vyzdobeny keramikou a výtvarnými pracemi. Občerstvit se mohli u stánků s nápoji, ovocem, pečivem. Bylo možné zakoupit odl…
17.06.2024
4.B v galerii Art Point-Zeměpis budoucnosti
Paní Klára Jandáková DiS. z dětské galerie Art Point v Městské knihovně nás pozvala na workshop Zeměpis budoucnosti. Projekt probíhá v rámci České republiky na základních školách. Cílem workshopu je hravým způsobem podpořit zájem nejmladší generace o veřejný prostor a iniciovat snění o místech a pro…
11.06.2024
14. Celé Česko čte dětem
Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k celostátnímu projektu, který organizuje společnost Celé Česko čte dětem. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 31. května v Divadle Bolka Polívky v Brně s heslem "Ať radost ze společného čtení ožije". Projekt potrvá do pátku 7.6. Na naší škole si připomene…
10.06.2024
Úniková hra blackout
V pátek 7. 6. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili únikové hry MISE BLACKOUT. Během 1. hodiny se třídy přesunuly do okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Hru  nabízí společnost Vršanská uhelná a je zaměřená na následky totálního výpadku elektrické energie . Žáci byli rozděleni do sk…
05.06.2024
Environmentální kurz Mukařov 2024 - aktualizováno
Pondělí - příjezd, ubytování, hry v areálu, procházka po okolí, večerní kvíz. Úterý - Šesťáci a sedmáci vyrazili do okolí Mukařova a plnili úkoly. Výsledkem jsou koláže, které vytvořili podle zadání. Za nejhezčí práci dostali odměnu. Batikovali jsme trička. Odpoledne jsme sportovali v areálu. Večer…
Zobrazit všechny novinky