Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek

        

Sbormistři

Mgr. Dana Hodačová

hodacova@11zsmost.cz

Mgr. Hana Najmonová

najmonova@11zsmost.cz

Bc. Karla Babjáková - klavír

 

Korálek vznikl na naší škole v roce 1990. Původně byl určen žákům, kteří navštěvovali  rozšířenou výuku hudební výchovy, v současnosti ve sboru mohou zpívat i šikovní žáci ze standardních tříd.

Korálek natočil dvě CD a kazetu vánočních písní. Pravidelně zpívá na různých akcích školy, zúčastňuje se festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Během doby svého působení ho mohli slyšet posluchači v Německu, ve Francii,v Anglii, na Ukrajině a v neposlední řadě i v Holandsku. Z těchto pěveckých akcí si pravidelně odváží ceny.

Platbu členského příspěvku lze uskutečnit dvěma způsoby:

  1. bezhotovostním převodem
  2. vkladem na běžný účet spolku

Postup:

  1. Člen spolku zadá jednorázový příkaz převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu spolku
  2. Složením hotovosti přímo na účet spolku na pokladně KB v Mostě

číslo účtu: 27-7668200207/0100, konst. symbol: 0558, var. symbol: 992016

je nutné uvést jméno dítěte a třídu!

Statutární město Most podpořilo v roce 2023 pěvecký sbor Korálek. Korálek za tuto podporu děkuje. 

Muzejní noc v Marienbergu


04.03.2024
Nabídka volného pracovního místa
Hledáme nové spolupracovníky na pozici učitele na 2. stupni ZŠ a asistenta pedagoga - bližší detaily. Vedení školy
28.02.2024
Přerušení činnosti školní družiny v době jarních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době jarních prázdnin (tj. od 4. do 8. 3. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.02.2024
Putování za sluníčkem
Vážení rodiče, dne 21. 3. od 15,30 do 17,30 pro Vás i Vaše budoucí prvňáčky připravujeme „Putování za sluníčkem“. Budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy, učebny i celý areál, seznámit se s paní učitelkami a vychovatelkami, které budou Vaše děti provázet při výuce, pokud bude Vaše dít…
28.02.2024
Výtvarné práce v únoru
V měsíci únoru jsme vytvořili tato výtvarná díla ...
23.02.2024
Recitační soutěž 2024
Ve čtvrtek 22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 60 soutěžících a nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Poděkování a gratulace patří všem, kteří se zúčastnili, překonali svou trému a potěšili svým výkonem publikum. I. kategorie: 1. místo Anežka Pětíková (2.C) 2. mí…
Zobrazit všechny novinky