Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 28. 5. - 1. 6. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Čtení s porozuměním, správné dýchání při čtení, práce s textem

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava Slova souznačná, slova nadřazená

Doplňování vhodných písmen do slov

Rozlišování vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní do 20 s přechodem desítky

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 20 s přechodu desítky)

Prostředí – Tři sousedi

Prostředí – Pavučinka

Člověk a jeho svět

Orientace v čase – měsíce, dny v týdnu, hodiny

Lidské tělo, péče o zdraví

Tělesná výchova

Vytrvalostní běh, štafetové běhy

Šplh na tyči, přeskoky přes švihadlo

Rytmická gymnastika - nácvik na akademii

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby

Části lidského těla

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Můj strážný anděl – dokončení projektu Úraz není náhoda

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka str. 12 opis slov (visí, víla, oves, lev) 3x

Út – matematika - PL

St – psaní Písanka str. 12 přepis slov (páv, vlasy, vlek, vlak) 3x

Čt – matematika - PL

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve čtvřtek 7. 6. se koná od 16. 30 hod třídní schůzka.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


04.09.2018
Vítání prvňáčků
3. září 2018 se  na naší 11. základní škole konalo tradiční vítání prvňáčků. Pro prvňáky to byl přelomový den, který přinesl zásadní změnu do jejich životů. Nastalo jim období povinností, ale také seznámení s novými kamarády a získávání nových informací, prožitků .... U správního pavilonu čekaly …
31.08.2018
Dopravní značka K+R
Od září ji nově najdete u školy Značka KISS & RIDE označuje parkovací místo pro krátké zastavení osobních vozidel. V Mostě je instalována již několik let v prostoru před vlakovým nádražím, na jaře se objevila na dvou místech pro parkování rodičů u 10. Základní školy v ulicích Zdeňka Štěpánka a Zahr…
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky