Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 22. 1. - 26. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Š (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající Š)

Určování hranice slov, vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Čtení s porozuměním

Slovní přesmyčky

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 12

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10) Součtové trojúhelníky

Rozklad čísel na tři sčítance

Řešení slovních úloh

Zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Lidské tělo

- části lidského těla

Orientace v čase

- měsíce, dny v týdnu, celé hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Skládání čepice

Záložka do knihy

Tělesná výchova

Běžecká abeceda

Cvičení na lavičkách a na žebřinách

Překážkové dráhy

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka č. 1 str. 28 – 4 řádky (tam, mat, asi, ale), každé slovo 4x

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Písanka č. 1 str. 28 – 4 řádky (maso, laso, pila, lama), každé slovo 3x

Čt – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit) Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu beseda s městskou policií Bezpečné chování venku.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky