Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 22. 1. - 26. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Š (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající Š)

Určování hranice slov, vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Čtení s porozuměním

Slovní přesmyčky

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 12

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10) Součtové trojúhelníky

Rozklad čísel na tři sčítance

Řešení slovních úloh

Zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Lidské tělo

- části lidského těla

Orientace v čase

- měsíce, dny v týdnu, celé hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Skládání čepice

Záložka do knihy

Tělesná výchova

Běžecká abeceda

Cvičení na lavičkách a na žebřinách

Překážkové dráhy

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka č. 1 str. 28 – 4 řádky (tam, mat, asi, ale), každé slovo 4x

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Písanka č. 1 str. 28 – 4 řádky (maso, laso, pila, lama), každé slovo 3x

Čt – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit) Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu beseda s městskou policií Bezpečné chování venku.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky