Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít:

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Po dohodě s rodiči přinese:

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Seznamovací plyšáková diskotéka

13.09.2019 - Ačkoliv byl pátek třináctého, nic nám zábavu nezkazilo! Přehlídka plyšáků i originálních tanečních kreací nám zpříjemnila páteční odpoledne:-).… Celý článek

Celé Česko čte dětem I.

11.09.2019 - Letošní první společnou akcí naší školní družiny byla beseda v rámci akce Celé Česko čte dětem. Paní vychovatelka Voglová dětem představila knížky, které ráda čítala svým dětem. Některé děti znaly, s některými se právě seznámily. A někteří dokonce znali jména autorů i ilustrátorů! … Celý článek

Rozlučková diskotéka

21.06.2019 - Stalo se již tradicí, že se se školním rokem loučíme tancem a soutěžemi. Ani letos tomu nebylo jinak a atmosféra byla výborná. Soutěž o nejlepšího tanečníka namotivovala děti k nevšedním výkonům :-), porota se nakonec nedokázala rozhodnout a ocenila úplně všechny. Odpoledne se opravdu povedlo!… Celý článek

Kouzelnické představení s balónky

14.06.2019 - Na návštěvu kouzelníka jsme se opravdu těšili. A nezklamalo nás! Kouzla s pomocí dětí a především tvorba figurek z balónků měly velký úspěch. Každý dostal své objednané balónky a všichni odcházeli spokojeni. … Celý článek

Den dětí

31.05.2019 - I letos jsme oslavili Den dětí družinovou poutí. Děti plnily různé úkoly a získávaly družinové peníze. Za ty si pak ve stánku mohly nakoupit nejrůznější drobnosti. Nejvíc se líbilo Lego a sladkosti. … Celý článek

Návštěva útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích

22.05.2019 - Návštěva útulku byla očekávanou událostí a děti se moc těšily. Tentokrát jsme vyrazili pěšky a nutno podotknout, že to dětem nedělalo vůbec žádné problémy. Pejsci byli nádherní a velmi ocenili dobroty, kterými je děti krmily. Kdyby však snědli vše, co děti přinesly, asi by to neskončilo dobře. Děkujeme rodičům, kteří nakoupili k… Celý článek

Fotbalový turnaj

17.05.2019 - Další sportovní klání jsme naplánovaly na pátek a počasí nám přálo. Přísný rozhodčí, velké nasazení i počet padlých gólů učinil turnaj zajímavým. Putovní trofej tentokrát patří čtvrtému oddělení. … Celý článek

Indiánskou stezkou

15.05.2019 - Indiánské symboly, stopy, lov bizonů, to všechno byly úkoly, které plnili naši malí indiáni s úžasnými jmény - Jarní vánek, Nebezpečný vlkodlak, Černý anděl, Ptačí pírko, Divoká řeka, Vodní šíp, Mazaná liška a dokonce Mazaná ovce:-). Počasí nám sice moc nepřálo, ale indiáni si také nemohli vybírat. … Celý článek

Rej čarodějnic

03.05.2019 - Také ve školní družině se rojily čarodějnice. Ale i čarodějové. Nikdo nebyl upálen a všichni se dobře bavili.… Celý článek

Den Země

24.04.2019 - U příležitosti Dne Země se pravidelně zaměřujeme na činnosti, do kterých se mohou děti přímo zapojit. Letos to bylo opět třídění odpadu. Děti sbíraly, rozděleny do třech družstev, kartičky, na kterých byly obrázky běžně kupovaných a užívaných věcí. Třídily je pak do krabic, které nesly barvu a slovní označení kontejnerů na třídě… Celý článek

1 2 3 4 5

16.09.2019
Mobily povoleny
Místo tolik opakované věty, mobily dáme do tašek, měli žáci 8.B možnost slyšet větu opačnou. Mobil se tak stal nenahraditelnou pomůckou v hodině angličtiny. Úkolem bylo pomocí QR čtečky naskenovat postupně všechny QR kódy a najít v článku z učebnice správné odpovědi. Inovativní způsob zadávání otáze…
12.09.2019
Zprovoznění elektronické žákovské knížky
Vážení zákonní zástupci a žáci, zprovoznění elektronické žákovské knížky proběhlo v úterý 10.9. Návod k elektronické žákovské knížce naleznete v dokumentech ke stažení na školních stránkách nebo kliknutím na bílé i v rohu přihlašovacího okna do systému Bakaláři. Momentálně řešíme technické potíže, …
10.09.2019
Zážitkově-stmelovací den
V rámci plnění preventivního plánu školy jsme pro žáky 6. tříd připravili zážitkově – stmelovací den. Při jeho realizaci jsme spolupracovali s lektorem Centra pro demokratické učení, s panem Mgr. Petrem Burešem. Tento den proběhl pro žáky 6. B třídy 10. 9. 2019, pro žáky 6.A třídy proběhne 12. 9. …
06.09.2019
Představení sportu Badminton
Ve čtvrtek 5. 9. 2019 proběhlo v tělocvičně naší školy představení jednoho z nejrychlejších raketových sportů žákům druhých a třetích tříd. Ukázka byla vedena reprezentanty České republiky různých věkových kategorií, kteří jsou současnými hráči či odchovanci Badmintonového klubu TJ Baník Most. Žáci …
02.09.2019
Zahájení školního roku
Pondělí - 2.9.2019. Tento den se stal velmi významným pro všechny "prvňáčky". Ty naše - celkem jich bylo 60 - jsme společně s jejich rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými přivítali vřelými slovy pana ředitele, písničkami starších spolužáků z pěveckého sboru Perlička a kytičkou od "deváťáků". Toto s…
Zobrazit všechny novinky