Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít:

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

Po dohodě s rodiči přinese:

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Rozlučková diskotéka

21.06.2019 - Stalo se již tradicí, že se se školním rokem loučíme tancem a soutěžemi. Ani letos tomu nebylo jinak a atmosféra byla výborná. Soutěž o nejlepšího tanečníka namotivovala děti k nevšedním výkonům :-), porota se nakonec nedokázala rozhodnout a ocenila úplně všechny. Odpoledne se opravdu povedlo!… Celý článek

Kouzelnické představení s balónky

14.06.2019 - Na návštěvu kouzelníka jsme se opravdu těšili. A nezklamalo nás! Kouzla s pomocí dětí a především tvorba figurek z balónků měly velký úspěch. Každý dostal své objednané balónky a všichni odcházeli spokojeni. … Celý článek

Den dětí

31.05.2019 - I letos jsme oslavili Den dětí družinovou poutí. Děti plnily různé úkoly a získávaly družinové peníze. Za ty si pak ve stánku mohly nakoupit nejrůznější drobnosti. Nejvíc se líbilo Lego a sladkosti. … Celý článek

Návštěva útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích

22.05.2019 - Návštěva útulku byla očekávanou událostí a děti se moc těšily. Tentokrát jsme vyrazili pěšky a nutno podotknout, že to dětem nedělalo vůbec žádné problémy. Pejsci byli nádherní a velmi ocenili dobroty, kterými je děti krmily. Kdyby však snědli vše, co děti přinesly, asi by to neskončilo dobře. Děkujeme rodičům, kteří nakoupili k… Celý článek

Fotbalový turnaj

17.05.2019 - Další sportovní klání jsme naplánovaly na pátek a počasí nám přálo. Přísný rozhodčí, velké nasazení i počet padlých gólů učinil turnaj zajímavým. Putovní trofej tentokrát patří čtvrtému oddělení. … Celý článek

Indiánskou stezkou

15.05.2019 - Indiánské symboly, stopy, lov bizonů, to všechno byly úkoly, které plnili naši malí indiáni s úžasnými jmény - Jarní vánek, Nebezpečný vlkodlak, Černý anděl, Ptačí pírko, Divoká řeka, Vodní šíp, Mazaná liška a dokonce Mazaná ovce:-). Počasí nám sice moc nepřálo, ale indiáni si také nemohli vybírat. … Celý článek

Rej čarodějnic

03.05.2019 - Také ve školní družině se rojily čarodějnice. Ale i čarodějové. Nikdo nebyl upálen a všichni se dobře bavili.… Celý článek

Den Země

24.04.2019 - U příležitosti Dne Země se pravidelně zaměřujeme na činnosti, do kterých se mohou děti přímo zapojit. Letos to bylo opět třídění odpadu. Děti sbíraly, rozděleny do třech družstev, kartičky, na kterých byly obrázky běžně kupovaných a užívaných věcí. Třídily je pak do krabic, které nesly barvu a slovní označení kontejnerů na třídě… Celý článek

Hledání velikonočních vajíček

17.04.2019 - Další velikonoční akcí bylo hledání vajíček. Byla jen papírová, ale děti soutěžily jako o život. Vyhrálo družstvo, které jich našlo nejvíc. … Celý článek

Návštěva velikonočních trhů

16.04.2019 - Svátky jara se přiblížily a pro navození správné atmosféry jsme navštívili velikonoční trhy. Pomlázky, osení, kraslice, pěkná keramika a různé dobroty, samé příjemné zážitky.… Celý článek

1 2 3 4 5

03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
26.06.2019
Přerušení činnosti školní družiny a jídelny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, je v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2019 do  30. 8. 2019) přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.   Blažej Grznár ředitel školy
Zobrazit všechny novinky