Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- Sporožiro

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Vánoční tradice a nadílka

21.12.2017 - Ježíšek na nás nezapomněl! Děti si vyzkoušely různé vánoční tradice, kromě obligátních hvězdiček v jablíčku či házení pantoflem však zkusily i méně známé zvyky, jako je například hlazení větvičky pomoučenou rukou, což má zajistit dobrou úrodu. Zazpívali jsme si koledy, popřáli krásné Vánoce a potom už přišla nadílka. Myslím, že … Celý článek

Návštěva vánočních trhů

20.12.2017 - Ani letos si družina nenechala ujít vánoční trhy. Mlsání, ovečky, hrající strom, to jsou pro děti stále velmi atraktivní záležitosti. Z fotek je vidět, že všichni měli výbornou náladu. A tak to má být! … Celý článek

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

15.12.2017 - V rámci našeho pásma KŘESLO PRO HOSTA jsme v předvánočním čase přivítali spisovatele Jana Opatřila. Mimo jiné je autorem dětských knížek o kapříku Metlíkovi, které dětem představil, vyprávěl o tom, jak knihy vznikaly, co je to křest knihy a došlo i na autorské čtení. Děti byly nadšené, v závěru si mnoho z nich koupilo knihu i … Celý článek

Vycházka na Šibeník

14.12.2017 - Během posledního měsíce se vydala všechna oddělení naší družiny na Šibeník. Děti si zahrály hry, ve kterých využily přírodní prostředí, stromy, kopečky..., poučily se na naučné stezce a vydováděly na dětském hřišti. Určitě jsme zde nebyli v tomto školním roce naposled!… Celý článek

Mikulášská diskotéka

08.12.2017 - Čerti, andělé i Mikuláš, byť jen papírový. Tak se děti vyšňořily na mikulášskou diskotéku. A opravdu si ji užily. Nakonec byla i malá nadílka.… Celý článek

Studentky SPgŠ Most hrají dětem divadlo

06.12.2017 - Stalo se již tradicí, že kolem Mikuláše naši družinu navštěvují studentky mostecké Střední pedagogické školy a zahrají dětem pohádku. Letos padla volba na Červenou Karkulku zpracovanou panem Zdeňkem Svěrákem, kterou děti znají z pohádky Tři bratři. Tu děti milují, proto si mohly pohádkové písničky zazpívat spolu s herečkami. Ty … Celý článek

Pásmo besed se studentkami Střední zdravotnické školy

02.12.2017 - Během měsíce listopadu uspořádaly studentky pro naše žáky besedy na téma: Základy první pomoci, Resuscitace, Léky a lékárnička, Krvácení, Základní hygienické návyky, Úrazy a zlomeniny a Orientace na lidském těle. Dětem se povídání líbilo, některé předvedly své znalosti a všechny se dozvěděly hodně nového.… Celý článek

Soutěž "Zázraky přírody"

29.11.2017 - Kde má žába pipa americká uložená vajíčka? Jak se liší kočka rybářská od ostatních koček? Kolik slonů vyváží jednoho plejtváka obrovského? Čtyři družstva poměřila své znalosti a zkrátka nepřišli ani diváci. … Celý článek

Opičí dráha

10.11.2017 - Druhý listopadový pátek přišla na řadu jedna z nejoblíbenějších sportovních činností našich dětí - opičí dráha. S nadšením překonávaly nástrahy paralelně postavených drah a vyřazovací metodou dospěly až k vítězům v jednotlivých ročnících. Gratulujeme! … Celý článek

Dýňové sportování

08.11.2017 - Dýně, to bylo téma a motivace pro dnešní sportování. Ve skutečnosti je samozřejmě nahradily různé velikosti míčů. Děti se pustily do závodění s vervou a tak byly nakonec odměněny úplně všechny.… Celý článek

1 2

16.01.2018
Projekt EDISON
Vážení rodiče, jak už jsme Vás informovali na třídních schůzkách, naše škola se ve dnech 28. 1. - 4. 2. 2018 na základě spolupráce se společností AIESEC zúčastní projektu Edison. V tyto dny k nám zavítá skupina šesti zahraničních stážistů z různých částí světa, aby se s našimi žáky vzájemně seznamo…
13.01.2018
Prevence na naší škole
Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy. Témata a zaměření těchto bese…
11.01.2018
Vikingové na naší škole
Dne 11.1. 2018 se na 11. ZŠ konala přednáška. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. že Vikingové nebývali neupravení a smradlaví lidé, byli čistotní. Do přednášky byly zařazeny i ukázky, do kterých se zapojili i žáci. Jedna ukázka obsahovala například to, jak Vikingové bojovali. Druhá uk…
21.12.2017
Vánoce na statku
Ve čtvrtek 21.12. navštívili žáci 1.A a všichni druháci vánočně vyzdobený Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi. Byly jim tu  předvedeny zvyky  a připomenuty některé svátky, které doprovází adventní období. Viděli, jak se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Hospodář děti pozval do síně a do še…
21.12.2017
Návštěva dětí z MŠ u nás ve škole
18. a 19. 12. nás ve druhých třídách navštívily děti z mateřské školky Hutnická. Pohádkové hádanky, čtení, vyhledávání obrázků a společné psaní se všem  líbilo. Pracovali jsme i ve skupinkách a předškoláčci si na chvilku v našich lavicích vyzkoušeli pocity opravdových školáků. A že je před Vánoci, z…
Zobrazit všechny novinky