Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Beseda - prevence patologických jevů - KYBERŠIKANA

13.02.2019 - S rostoucí počítačovou gramotností a schopností používat chytré telefony stoupá už i u malých dětí riziko kyberšikany. Co to vlastně je, jak ji poznat a jak se jí bránit, první z témat, která zpracovala p. vychovatelka Petra Willertová.… Celý článek

Beseda - Smysly živočichů

08.02.2019 - Na besedu jsme se těšili, ale předčila naše očekávání. Skvělé, zajímavé vyprávění doprovodily ukázky živých zvířat. Strašilka se štírkem budili u dětí mnohem větší respekt než hroznýš královský. Toho si většina pohladila. Určitě si s agenturou POznejCHápejOPatruj domluvíme další setkání. … Celý článek

Sněhové sochání

06.02.2019 - Konečně sníh, a to pořádný. Sníh, který vydržel i několik dní. A tak moly děti popustit uzdu své fantazii a pokusit se o nějakou originální sochu. A povedlo se! … Celý článek

Vycházka po naučné stezce Šibeník

30.01.2019 - Přes studené počasí jsme se vydali do přírody uprostřed našeho města a věnovali se části naučné stezky, která se zabývá faunou a flórou parku Šibeník. Dokonce jsme pozorovali i opravdového bažanta, což byl pro některé děti opravdu silný zážitek. Najdete ho na fotografiích i vy?… Celý článek

Celé Česko čte dětem II.

18.01.2019 - Tentokrát si povídání o svých oblíbených knihách z dětství připravila paní vychovatelka Denisa Mrnková. Téměř všechny pohádky byly večerníčkové a k našemu překvapení je některé děti všechny neznaly. Dnes už se zkrátka na Večerníček tolik nekouká. Alespoň mají děti co objevovat!… Celý článek

Opičí dráha

11.01.2019 - Po Vánocích je potřeba trochu si zasportovat. A tak jsme v pátek závodili. bylo to velmi vyrovnané, ale vítězové byli nakonec jasní. … Celý článek

Křeslo pro hosta - paní uklízečka

09.01.2019 - Dalším povoláním, se kterým se děti blíže seznámily, bylo povolání uklízečky. Co všechno tato práce obnáší a že nejde jen o vytírání podlahy vyprávěla naše paní uklízečka Věra Záhorcová.… Celý článek

Vánoční posezení a nadílka

20.12.2018 - Po adventním období, kdy jsme si s dětmi povídaly o původu Vánoc, zvycích, vyráběly jsme přáníčka a dárky a zpívaly koledy, jsme se sešly u stromečku a některé zvyky vyzkoušely. Krájely jsme jablíčka, pouštěly skořápkové lodičky a kdo chtěl, hodil si pantoflem. Zazpívaly jsme a zahrály koledy a Ježíšek nás ani letos nezklamal a … Celý článek

Návštěva vánočních trhů

19.12.2018 - Příjemným zvykem se pro naší družinu staly každoroční návštěvy vánočních trhů. Betlém, živá zvířata, spousta dobrot a roztomilých maličkostí nám zpříjemní den. A jak víme, děti utrácí rády a do poslední mince:-)!… Celý článek

Křeslo pro hosta - příslušník Vězeňské služby

12.12.2018 - Dalším zajímavé povídání o svém bývalém povolání, tentokrát člena Vězeňské služby. Děti se velice zajímaly o to, jak vypadá život ve věznici jak z hlediska vězňů, tak jejich strážců. V závěru se shodly na jednom - do vězení se rozhodně dostat nechtějí!… Celý článek

1 2 3

22.02.2019
Volná pracovní místa
Přijmeme pedagoga 2. stupně ZŠ se zaměřením na informatiku a/nebo pracovní činnosti na dobu určitou po dobu nepřítomnosti jiného pedagoga. Doba pracovního poměru od 26. 2. 2019 na přibližně 1,5 až 2 měsíce (tzn. přibližně do konce dubna 2019) . V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním …
07.02.2019
Den otevřených dveří - jarní
Vážení rodiče, zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na exkurzi po naší škole. "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", tentokrát pod názvem JARNÍ ŠKOLNÍ PUTOVÁNÍ, které se bude konat 7. března od 16 do 18 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy a vyzkoušet si činnosti, které budou školáky prováz…
07.02.2019
Olympiáda v anglickém jazyce
29.1. a 30.1. se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole nás bude reprezentovat Adriana Boháčová z 9.B a Jakub Nechanický ze 7.A. Držme jim palce.
05.02.2019
Ornita - přednáška
Dnes přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na dravé ptáky žijící v naší přírodě. Žáci byli seznámeni s vlivy lidské činnosti na naši krajinu a život volně žijících ptáků. Byly nám sděleny možné nástrahy, se kterými se ptáci v naší volné pří…
03.02.2019
Olympiáda v českém jazyce
V lednu proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kde nejlepší řešitelé školních kol mohli porovnat úroveň svého jazykového a slohového projevu s ostatními. Naši školu skvěle reprezentovali žáci: Jan Černý (9.A) získal 6. místo a Rostislav Lacek (8.B) skončil na 11. místě. Blahopřejeme! (F…
Zobrazit všechny novinky