Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- Sporožiro

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Návštěva kina - Čertoviny

06.04.2018 - V půl druhé jsme nadšeně vyrazili směr kino Kosmos, kde na nás čekalo překvapení. V kině byla jen paní uklízečka. Zapomněli na nás! Pan Král, vedoucí kina, však zareagoval rychle a tak jsme pohádku nakonec přece jen viděli. Jen rodiče si museli na děti počkat o něco déle. Děkujeme jim.… Celý článek

Ukliďme si Česko

05.04.2018 - Také naše družina se zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme si Česko. Nám na úklid stačil areál školy, ale některé "úlovky" byly opravdu zajímavé!… Celý článek

Návštěva velikonočních trhů

27.03.2018 - Krásné počasí vylákalo i nás k návštěvě trhů. Dýchla na nás ta správná jarní nálada.… Celý článek

Cvičíme v latinskoamerickém rytmu

23.03.2018 - Trocha pohybu nemůže nikdy škodit! A obzvlášť v exotických rytmech. Překvapili nás zejména kluci, které odpoledne velmi bavilo. Odměnou pro paní vychovatelku Denisu, která program připravila, bylo prohlášení malé Lucinky, že to byl "nezapomenutelný zážitek!"… Celý článek

Družinový slavíček

21.03.2018 - Po poezii přišla na řadu i hudba a soutěžících bylo opravdu dost. Volba písniček procházela napříč žánry a všichni se dobře bavili. … Celý článek

Florbalový turnaj

02.03.2018 - Ani přesná pravidla, ani vytříbená taktika, zato velká chuť a nasazení. To je to, co nám všem přineslo v pátek odpoledne tolik radosti z pohybu. A nenechali se zahanbit ani někteří fanoušci!… Celý článek

Karneval

23.02.2018 - Období masopustních hrátek a karnevalů samozřejmě ctíme i v naší družině a tak ani letos nesměl karneval chybět. Všechny děti měly pěkné masky a báječně se pobavily.… Celý článek

Fandíme českým olympionikům

21.02.2018 - Sledováním olympiády a výkonů českých sportovců lze také, a velmi úspěšně, posilovat vztah ke sportu a rovněž národní hrdost a nastavování vlastních cílů. A dětem to jde náramně. Občas povzbuzují tak, až to vypadá, jako bychom byly přímo v dějišti olympiády!… Celý článek

Finále básnické soutěže

16.02.2018 - Další akcí na podporu čtenářské gramotnosti byla básnická soutěž. Děti nás velmi mile překvapily vlastní tvorbou i vážností, se kterou k soutěži přistupovaly. Veselý moment vnesla do přehlídky nesoutěžní kategorie paní vychovatelek. Bylo to opravdu pěkné odpoledne.… Celý článek

Beseda o knihách a čtení

07.02.2018 - Další akce v rámci podpory čtenářské gramotnosti byla beseda s paní knihovnicí o čtení, knížkách a radosti, kterou mohou čtenářům přinést. Povídání bylo moc pěkné a je to vidět i na tvářích dětí.… Celý článek

1 2 3

23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky