Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Čertovský rej

07.12.2018 - V pátek bylo v tělocvičně pekelné horko! Naštěstí přiletělo i pár andělů, kteří čertům domluvili a pěkně si zatančili. … Celý článek

Mikulášské divadlo SPgŠ

06.12.2018 - Stalo se už tradicí, že studenky SPgŠ nám přijdou v předvánočním čase zahrát divadlo. Tentokrát bylo dokonce s čertovskou tematikou.… Celý článek

Soutěž BESIP

28.11.2018 - Nikdy není na škodu připomenout si pravidla silničního provozu, zvlášť se zaměřením na chodce a cyklisty. A soutěžící prokázali výborné znalosti, o vítězi rozhodla až rozstřelová otázka. … Celý článek

Florbalový turnaj

16.11.2018 - Dlouho očekávaný den nastal a čtyři družstva - Žraloci, Černí vlci, Mostečtí draci a Bizoni - se utkala v lítém souboji o florbalového krále. Zapálení bylo veliké, pan rozhodčí ho musel občas krotit, závěrečné umístění pak někomu přineslo radost, někomu možná trochu zklamání. Vyhráli Černí vlci, druzí Žraloci, třetí Mostečtí dra… Celý článek

Vycházka k soše T.G.Masaryka

02.11.2018 - Během oslav stého výročí našeho státu jsme si s dětmi prohlédly sochu T.G.Masaryka v Mostě. Někteří žáci překvapili svými znalostmi o této osobnosti českých dějin, jiní se dozvěděli něco nového.… Celý článek

Houfování vlaštovek

01.11.2018 - Akce odložená pro silný vítr se mohla uskutečnit o týden později. Vyzdobené vlaštovky létaly různě daleko, zajímavostí je, že všechny tři kategorie ( 1., 2., 3.+ 4.třídy ) vyhrála děvčata. Ale bavili jsme se všichni.… Celý článek

Kdo to ví, odpoví!

31.10.2018 - Další z akcí spojených s oslavou stého výročí samostatnosti našeho státu byla soutěž KDO TO VÍ, ODPOVÍ!. Otázky byly zaměřeny právě na naši zemi. Zabrousili jsme do oblasti literatury, přírody, geografie i historie. Děti prokázaly poměrně dobré znalosti o naší vlasti, vítěz však může být jen jeden. Tentokrát to bylo družstvo mod… Celý článek

Barevný den v ŠD

25.10.2018 - Naše družina se připojila hned několika akcemi k oslavám stého výročí založení republiky. Jednou z nich byl BAREVNÝ DEN. Většina dětí se na něj pečlivě připravila a přišla oblečena v národních barvách. Jsme rády, že máme tolik mladých vlastenců!… Celý článek

Křeslo pro hosta - potapěči

18.10.2018 - V rámci našeho pásma KŘESLO PRO HOSTA jsme přivítali dalšího z rodičů, pana Cibulku s jeho kamarádem, kteří se věnují potápění. Velmi zajímavé vyprávění a spousta nezbytných pomůcek zaplnily celou hodinu a kdyby nezačaly děti odcházet domů, mohli bychom klidně pokračovat. Mockrát děkujeme!… Celý článek

To jsme my!

15.10.2018 - Letos jsme se rozhodli prezentovat oddělení ŠD trochu jinak. A tak, protože jedním z hlavních pilířů naší činnost je téma příroda, vyrostly nám u družin stromy jednotlivých oddělení. A úroda je opravdu pěkná!… Celý článek

1 2

06.12.2018
Quizlet
„Kdybys místo mobilu a počítače seděl nad učebnicí, tak jsi geniální.“  V každé rodině věta podobného duchu určitě zazněla. Pokrok ovšem nelze zastavit a moderní technologie nám pomáhají každý den.  Současná generace si už svůj život bez mobilu neumí představit. Potkat mladého člověka na ulici s kni…
05.12.2018
Přišel čert a Mikuláš, přinesl nám zimní čas
Do školy přišel Mikuláš a ve třídách rozdával nadílku hodným dětem. Akce se 9.A povedla a všem dětem se líbila. Děti obdržely oplatky, ovoce či bonbony.
03.12.2018
Exkurze do Techmania science center Plzeň
V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se …
29.11.2018
Aliens Save the Planet
Ve čtvrtek 22.11. měli žáci šestého až osmého ročníku možnost zhlédnout anglické divadelní představení Aliens Save the Planet. Mezi hlavní pozitiva bezpochybně patřilo vtáhnutí žáků do děje. Měli tak možnost nebýt jen pasivními konzumenty, ale aktivními tvůrci celého příběhu. Mimozemšťané jsou zde …
28.11.2018
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pátek 23. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se 14 žáků osmých a devátých tříd. Žáci měli možnost porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější řešitelé – Jan Černý z 9.A a Rostislav Lacek z 8.B. Blahopřejeme a přej…
Zobrazit všechny novinky