Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- Sporožiro

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Ahoj, školo! - rozlučková diskotéka

22.06.2018 - Oslava konce školního roku a rozloučení se školou a spolužáky se uskutečnilo v báječné atmosféře. Děti se výborně bavily a předváděly zajímavé taneční kreace. Přejeme všem dětem a jejich rodinám stejně báječné prázdniny bez starostí a těšíme se v září na šťastnou shledanou!… Celý článek

Zábavně naučné pásmo Africká kultura

15.06.2018 - Velmi milá návštěva nás potěšila v pátek, 15.6. Děti se dozvěděly mnoho informací o životě v Kongu, zazpívaly si a na závěr s velkou chutí zatančily. A korálky šly na dračku:-)!… Celý článek

Podpora čtenářské gramotnosti - návštěva knihkupectví

11.06.2018 - Během měsíce května proběhla další akce na podporu čtenářské gramotnosti a děti navštívily knihkupectví. Povídali jsme si o druzích a uspořádání knih v obchodě a podrobně prohlédli velmi hojně zásobené police s literaturou pro děti. … Celý článek

FIT TEST 2.část

08.06.2018 - S blížícím se koncem roku přišel čas na druhou část FIT TESTU. Děti změřily své schopnosti nejen s ostatními, ale také sami se sebou po devíti měsících školní docházky. Kdo je nejlepší? A kdo se sám hodně zlepšil? To se dozvíme po vyhodnocení výsledků. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - skok přes švihadlo, výskok, skok z mís… Celý článek

Den dětí

01.06.2018 - Jako každý rok čekala na děti v jejich den D družinová pouť. Atrakce, za splněné úkoly družinové peníze a utrácení ve stánku s odměnami. A že byla fronta obrovská!… Celý článek

Ukázka výcviku služebních psů

29.05.2018 - Již podruhé nás navštívili psovodi Vězeňské služby z Bělušic s ukázkou šikovnosti jejich služebních psů. Dětem se ukázky líbily, psi však budili velký respekt. Žádní mazlíčci..!… Celý článek

Děti baví děti

25.05.2018 - Tomuto zábavnému odpoledni vždy předcházejí velké přípravy. A i tentokrát se to vyplatilo. Tančilo se, kouzlilo, recitovalo, zpívalo a hrálo, cvičilo. Dokonce jsme si poslechli i vtip. Děti v naší družině jsou opravdu šikovné!… Celý článek

Lehkoatletický trojboj

23.05.2018 - Krásné počasí nám nahrává uspořádat sportovní klání na našem krásném hřišti. Tentokrát to byla lehká atletika, i když vzhledem k oblečení dětí trochu poupravená. Na fotografiích je vidět, že všichni bojují na maximum a tak se také nakonec všichni stali vítězi.… Celý článek

Výlet na rodinnou farmu Slavětín

17.05.2018 - Za nepříliš příznivého počasí jsme vyrazili směr Louny. Byli jsme mile přivítáni a za chvíli se na nás usmálo sluníčko. Děti si užily všech zvířátek, krav a telátek, koz, ovcí, lam i pštrosů. Některé si mohly i pohladit. Všichni byli moc hodní a tak je v autobuse čekala ještě sladká odměna. … Celý článek

Podpora čtenářské gramotnosti - ilustrace ke knize

07.05.2018 - Ve školní družině čteme rádi a často. Teď se děti na chvíli staly ilustrátory a výstava jejich prací bude zdobit chodbu u družin v pavilonu S až do konce školního roku. Přijďte se podívat i vy!… Celý článek

1 2 3 4 5

15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky