Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Indiánskou stezkou

15.05.2019 - Indiánské symboly, stopy, lov bizonů, to všechno byly úkoly, které plnili naši malí indiáni s úžasnými jmény - Jarní vánek, Nebezpečný vlkodlak, Černý anděl, Ptačí pírko, Divoká řeka, Vodní šíp, Mazaná liška a dokonce Mazaná ovce:-). Počasí nám sice moc nepřálo, ale indiáni si také nemohli vybírat. … Celý článek

Rej čarodějnic

03.05.2019 - Také ve školní družině se rojily čarodějnice. Ale i čarodějové. Nikdo nebyl upálen a všichni se dobře bavili.… Celý článek

Den Země

24.04.2019 - U příležitosti Dne Země se pravidelně zaměřujeme na činnosti, do kterých se mohou děti přímo zapojit. Letos to bylo opět třídění odpadu. Děti sbíraly, rozděleny do třech družstev, kartičky, na kterých byly obrázky běžně kupovaných a užívaných věcí. Třídily je pak do krabic, které nesly barvu a slovní označení kontejnerů na třídě… Celý článek

Hledání velikonočních vajíček

17.04.2019 - Další velikonoční akcí bylo hledání vajíček. Byla jen papírová, ale děti soutěžily jako o život. Vyhrálo družstvo, které jich našlo nejvíc. … Celý článek

Návštěva velikonočních trhů

16.04.2019 - Svátky jara se přiblížily a pro navození správné atmosféry jsme navštívili velikonoční trhy. Pomlázky, osení, kraslice, pěkná keramika a různé dobroty, samé příjemné zážitky.… Celý článek

Cvičení v latinskoamerickém rytmu

12.04.2019 - Po roce jsme se opět vrátili k úspěšné akci. Latinskoamerické rytmy svádějí samy o sobě k pohybu, paní vychovatelka Denisa tomu pak dodala tu správnou formu.… Celý článek

Překážková dráha

10.04.2019 - V pátek děti změřily své síly na atletické dráze. Jak je z fotografií patrné, nebály se překonávat překážky a šly do závodu naplno. Vyřazovací systém pak určil vítěze ve třech kategoriích. Některé souboje však byly opravdu těsné!… Celý článek

Tvoje tvář má známý hlas

05.04.2019 - Dlouho očekávané odpoledne nastalo a myslím, že diváci se nestačili divit. Velmi pěkná vystoupení, která hodnotila porota a mohla porovnávat i s originálními klipy. Ty pro soutěž připravila paní vychovatelka Petra. Byli k vidění úžasně "Nafrněná" Bára Poláková, Karel Gott se svým Trezorem a tanečními kreacemi, Ewa Farna s Boky j… Celý článek

Křeslo pro hosta - realitní makléřka

29.03.2019 - Realitní makléř je zajímavé a nevšední povolání. A tak děti se zájmem poslouchaly a upřesnily si svoje někdy dost zkreslené představy o možnostech bydlení a obchodování s nemovitostmi. Možná se podivíte, ale téma obchodování je velice zaujalo! … Celý článek

Návštěva knihkupectví

27.03.2019 - Jak jsme slíbili, tak jsme udělali. Všechna oddělení postupně navštívila knihkupectví Dobrovský, které nás uvítalo po rekonstrukci v novém kabátě. Zjistili jsme, jaké žánry prodejna nabízí a zaměřili se zejména na dětské knihy. Na děti čekala i sladká odměna od paní prodavačky. … Celý článek

1 2 3 4

15.05.2019
Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"
Dne 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Most předávání cen výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“. Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě. Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vede…
11.05.2019
Mladý zdravotník
Žáci devátých ročníků se 6. května zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“. Při soutěži si ověřovali své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Ošetřovali otevřenou zlomeninu končetiny, vyzkoušeli si i další obvazovou techniku, tlakový obvaz při tepenné krvácení, resuscitovali a poskytovali prv…
10.05.2019
Vyhlášení ředitelského volna v době voleb
Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (volby do Evropského parlamentu) na den 24. 5. 2019 ředitelské vol…
08.05.2019
Den prevence
Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence. Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně. Všechny třídy absolvovaly program r…
06.05.2019
Korálek zpíval v Praze
Pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě obdržel pozvání mostecké senátorky Aleny Dernerové. Zvolila sbor jako kulturního reprezentanta města Most a pozvala jej, aby zazpíval v rámci  koncertů pod názvem Kulturní léto v senátu. Příprava vystoupení byla náročná, jednalo se o hodinový program ve Valdštejnské zahr…
Zobrazit všechny novinky