Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Zahradní slavnost 2018

Ve čtvrtek 14. června se konala již tradiční akce naší školy Zahradní slavnost. Letos byla věnovaná oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu.  Třídy se svými učiteli se podílely na přípravě programu a výzdobě areálu v barvách trikolory. Program byl sestaven chronologicky, začínal kankánem ve 20. letech 20. století a končil současností.  Opět se projevila kreativita našich žáků i učitelů, takže se bylo celé odpoledne na co dívat a všichni se dobře bavili. Závěr patřil devátým třídám a jejich šerpování.  

Kromě vystoupení jednotlivých tříd bylo ke zhlédnutí ještě mnoho dalšího. U vstupu vítali příchozí vzácní hosté, Tomáš Garrique Masaryk se svým přítelem Karlem Čapkem. Unikátem byla retrotřída, jejíž vybavení zapůjčilo Oblastní muzeum v Mostě. Zájemci mohli využít služeb paní fotografky, a budou tak mít jedinečnou památku na tento den. Při procházce areálem se návštěvníci potěšili žákovskými pracemi a mohli si i zasoutěžit. Zvláštní pozornost si zasloužil amfiteátr, ve kterém byla prezentována díla z výtvarného kurzu a z mezinárodní soutěže Lidice. Od všeobecného shonu si každý mohl odpočinout u ohně.  Ke správnému táboráku patří nejen buřty, ale hlavně kytara a zpěv, obojího bylo dostatek. Všichni odcházeli domů spokojeni a nám nezbývá než poděkovat těm, kteří se podíleli na bezchybném průběhu celého odpoledne, jmenovitě skupině 3D za zapůjčení aparatury a profesionální ozvučení, Oblastnímu muzeu v Mostě za ochotu a spolupráci při zařizování expozice retrotřídy, fotografce Anetě Adlerové a 1. ZŠ za zapůjčení koně. Těšíme se zase za rok.

odkaz na video ze Zahradní slavnosti 2018: 

https://www.facebook.com/StatutarniMestoMost/videos/2001706539862562/


Starší články:


04.09.2018
Vítání prvňáčků
3. září 2018 se  na naší 11. základní škole konalo tradiční vítání prvňáčků. Pro prvňáky to byl přelomový den, který přinesl zásadní změnu do jejich životů. Nastalo jim období povinností, ale také seznámení s novými kamarády a získávání nových informací, prožitků .... U správního pavilonu čekaly …
31.08.2018
Dopravní značka K+R
Od září ji nově najdete u školy Značka KISS & RIDE označuje parkovací místo pro krátké zastavení osobních vozidel. V Mostě je instalována již několik let v prostoru před vlakovým nádražím, na jaře se objevila na dvou místech pro parkování rodičů u 10. Základní školy v ulicích Zdeňka Štěpánka a Zahr…
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky