Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Výsledky voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Dne 6. 6. 2019 proběhla během konání třídních schůzek volba člena do školské rady z řad zákonných zástupců.

 

Průběh voleb:                                                           

Počet rozdaných volebních lístků                  463

Počet odevzdaných volebních lístků                     216 (z toho 2 hlasovací lístky byly neplatné)

 

Pořadí kandidátů:                                        počet hlasů

  1. Remutová Eva, Mgr.             77
  2. Havlůj Aleš, Ing.                     74
  3. Panuška Jaroslav, Ing.             63

 

Na základě proběhlé volby byla podle odevzdaných volebních lístků zvolena do školské rady paní Eva Remutová, Mgr.

Volební období členů školské rady končí v roce 2022.

 

V Mostě dne 12. 6. 2019


Starší články:


25.07.2019
Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)
V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy
03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
Zobrazit všechny novinky