Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Projekt EDISON

Vážení rodiče,

jak už jsme Vás informovali na třídních schůzkách, naše škola se ve dnech 28. 1. - 4. 2. 2018 na základě spolupráce se společností AIESEC zúčastní projektu Edison. V tyto dny k nám zavítá skupina šesti zahraničních stážistů z různých částí světa, aby se s našimi žáky vzájemně seznamovali s tradicemi a kulturou, diskutovali o životě ve své zemi. Vizí tohoto projektu je právě setkávání mladých lidí odlišných kultur a národností, jejich vzájemné poznávání a seznamování se s rozličnými zvyky a tradicemi, s duchovním bohatstvím různých národů. Tím chce projekt přispět k prolomení mezikulturních bariér, k vytváření generace lidí, jež dokáže jednat bez škodlivých předsudků a stereotypů.

Naši jazykáři společně s žáky druhého stupně již připravili zajímavý program společného vzdělávání a také témata, která zahraničním stážistům představí. Ve svých plánech nezapomněli ani na návštěvu oblastního muzea a přesunutého děkanského kostela, aby jim život našeho regionu co nejvíce přiblížili. Stážisté připravují podobnou prezentaci své země, povedou s žáky diskuse, projekty, hry a workshopy na různá témata. Komunikovat se bude především v angličtině, i když na další jazyky jako je francouzština a ruština - vzhledem k původu země stážistů - určitě také dojde. Motivace k učení se cizím jazykům je rozhodně také pro naše žáky důležitý cíl.

Dnes už víme, že na naši školu zavítá velmi rozmanitý zahraniční tým, kde budou zastoupeny země: Francie, Gruzie, Tchaj-wan, Kyrgyzstán, Brazílie a Ukrajina.

Velmi děkujeme našim rodičům i učitelům, kteří nám v realizaci projektu výrazně pomohli, a to tím, že ubytují zahraniční stážisty a budou o ně po celou dobu jejich pobytu u nás (tj. od 28. 1. do 4. 2.) pečovat.

                                                                                                 vedení školy

Máme za sebou tři příjemné dny s šesticí stážistů z Číny, Malajsie, Taiwanu, Gruzie, Ukrajiny a Brazílie. Za tu dobu se stážisté seznámili s naším městem a pomocí prezentací našich žáků poznali krásy České republiky, regionu, dozvěděli se, jak slavíme Vánoce a Velikonoce, poznali naše slavné osobnosti a nezapomnělo se ani na blížící se 100. výročí ČR. Nezapomenutelným zážitkem bylo zhlédnutí krátkého dokumentu o přesunu děkanského kostela a návštěva muzea.

Po týdenním působení zahraničních stážistů na naší škole nastal čas loučení. Poslední den ještě zhlédli naši žáci se zahraničními hosty v projektových mezitřídních skupinách sbírky přírodnin a ukázky tradic regionu v mosteckém muzeu a navštívili také děkanský kostel. Na čtvrteční odpoledne byla též naplánována prohlídka Oseckého kláštera za doprovodu části pedagogického sboru. Vše proběhlo - stejně jako celý týden projektu - ve vřelé přátelské atmosféře, a tak oběma stranám bylo líto, že už vše končí. Věříme, že stejně si to užili naši žáci. Že jsou obohaceni o zajímavé informace a že mají další chuť do zvládání nástrah učení se cizím jazykům.

https://aiesec.cz/

https://aiesec.cz/pro-skoly/

Projekt Edison


Starší články:


23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky