Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Projekt EDISON

Vážení rodiče,

jak už jsme Vás informovali na třídních schůzkách, naše škola se ve dnech 28. 1. - 4. 2. 2018 na základě spolupráce se společností AIESEC zúčastní projektu Edison. V tyto dny k nám zavítá skupina šesti zahraničních stážistů z různých částí světa, aby se s našimi žáky vzájemně seznamovali s tradicemi a kulturou, diskutovali o životě ve své zemi. Vizí tohoto projektu je právě setkávání mladých lidí odlišných kultur a národností, jejich vzájemné poznávání a seznamování se s rozličnými zvyky a tradicemi, s duchovním bohatstvím různých národů. Tím chce projekt přispět k prolomení mezikulturních bariér, k vytváření generace lidí, jež dokáže jednat bez škodlivých předsudků a stereotypů.

Naši jazykáři společně s žáky druhého stupně již připravili zajímavý program společného vzdělávání a také témata, která zahraničním stážistům představí. Ve svých plánech nezapomněli ani na návštěvu oblastního muzea a přesunutého děkanského kostela, aby jim život našeho regionu co nejvíce přiblížili. Stážisté připravují podobnou prezentaci své země, povedou s žáky diskuse, projekty, hry a workshopy na různá témata. Komunikovat se bude především v angličtině, i když na další jazyky jako je francouzština a ruština - vzhledem k původu země stážistů - určitě také dojde. Motivace k učení se cizím jazykům je rozhodně také pro naše žáky důležitý cíl.

Dnes už víme, že na naši školu zavítá velmi rozmanitý zahraniční tým, kde budou zastoupeny země: Francie, Gruzie, Tchaj-wan, Kyrgyzstán, Brazílie a Ukrajina.

Velmi děkujeme našim rodičům i učitelům, kteří nám v realizaci projektu výrazně pomohli, a to tím, že ubytují zahraniční stážisty a budou o ně po celou dobu jejich pobytu u nás (tj. od 28. 1. do 4. 2.) pečovat.

                                                                                                 vedení školy

Máme za sebou tři příjemné dny s šesticí stážistů z Číny, Malajsie, Taiwanu, Gruzie, Ukrajiny a Brazílie. Za tu dobu se stážisté seznámili s naším městem a pomocí prezentací našich žáků poznali krásy České republiky, regionu, dozvěděli se, jak slavíme Vánoce a Velikonoce, poznali naše slavné osobnosti a nezapomnělo se ani na blížící se 100. výročí ČR. Nezapomenutelným zážitkem bylo zhlédnutí krátkého dokumentu o přesunu děkanského kostela a návštěva muzea.

Po týdenním působení zahraničních stážistů na naší škole nastal čas loučení. Poslední den ještě zhlédli naši žáci se zahraničními hosty v projektových mezitřídních skupinách sbírky přírodnin a ukázky tradic regionu v mosteckém muzeu a navštívili také děkanský kostel. Na čtvrteční odpoledne byla též naplánována prohlídka Oseckého kláštera za doprovodu části pedagogického sboru. Vše proběhlo - stejně jako celý týden projektu - ve vřelé přátelské atmosféře, a tak oběma stranám bylo líto, že už vše končí. Věříme, že stejně si to užili naši žáci. Že jsou obohaceni o zajímavé informace a že mají další chuť do zvládání nástrah učení se cizím jazykům.

https://aiesec.cz/

https://aiesec.cz/pro-skoly/

Projekt Edison


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky