Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek na Iuventus in Praga cantat

V sobotu 20. ledna se Korálek, pěvecký sbor naší školy, zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů Iuventus in Praga cantat. Celá akce (letos už její 5. ročník) se koná v kouzelném historickém prostředí Prahy 1, a tak cílem výjezdu bylo také našim zpěvákům historické objekty stověžaté matičky připomenout. Nejprve jsme měli možnost půl hodiny si zazpívat v nádherných starobylých prostorách Kostela sv. Martina ve zdi, kam jsme se odebrali po krátkém zastavení na Betlémském náměstí u Betlémské kaple. Poté jsme spěchali na oběd a pak zase zpátky k Národnímu divadlu, s převlečením do kostýmů v Gymnáziu Jana Palacha a honem do sálu Hlaholu, kde se odehrávala samotná soutěž. Přivítal nás nádherný sál se skvělou akustikou, s trojicí neutrálně se tvářících porotců - jak se později ukázalo, poněkud méně nám nakloněnou. Po našem solidním pěveckém výkonu jsme se vydali opět do staré Prahy, na Staroměstské náměstí. Vychutnali jsme si cestou panorama Hradčan se zimní náladou tiše tekoucí Vltavy s věčně hladovými racky, obdivovali Stavovské divadlo, nasávali nenapodobitelnou atmosféru Staroměstského náměstí ... Navečer  již bylo připraveno opět v Hlaholu slavnostní vyhlášení soutěže. Zařazení našeho sboru do bronzového pásma (i když v jeho horní hranici), stejně tak jako některá i protichůdná písemná vyjádření v hodnocení jednotlivých porotců nás nadchla již méně. Ale otrávit se nenecháme. Jsme zase o něco zkušenější a vylepšovat je pořád co. Vždyť jeden z těchto porotců v jednom z rozhovorů na dotaz, co je dokonalý sbor, kdysi uvedl:  "Připravený, dobře zpívající, muzikální, inteligentní, ukázněný". Jak je vidět, máme stále na čem pracovat...                                                                                                                  sbormistři


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky