Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek na Iuventus in Praga cantat

V sobotu 20. ledna se Korálek, pěvecký sbor naší školy, zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů Iuventus in Praga cantat. Celá akce (letos už její 5. ročník) se koná v kouzelném historickém prostředí Prahy 1, a tak cílem výjezdu bylo také našim zpěvákům historické objekty stověžaté matičky připomenout. Nejprve jsme měli možnost půl hodiny si zazpívat v nádherných starobylých prostorách Kostela sv. Martina ve zdi, kam jsme se odebrali po krátkém zastavení na Betlémském náměstí u Betlémské kaple. Poté jsme spěchali na oběd a pak zase zpátky k Národnímu divadlu, s převlečením do kostýmů v Gymnáziu Jana Palacha a honem do sálu Hlaholu, kde se odehrávala samotná soutěž. Přivítal nás nádherný sál se skvělou akustikou, s trojicí neutrálně se tvářících porotců - jak se později ukázalo, poněkud méně nám nakloněnou. Po našem solidním pěveckém výkonu jsme se vydali opět do staré Prahy, na Staroměstské náměstí. Vychutnali jsme si cestou panorama Hradčan se zimní náladou tiše tekoucí Vltavy s věčně hladovými racky, obdivovali Stavovské divadlo, nasávali nenapodobitelnou atmosféru Staroměstského náměstí ... Navečer  již bylo připraveno opět v Hlaholu slavnostní vyhlášení soutěže. Zařazení našeho sboru do bronzového pásma (i když v jeho horní hranici), stejně tak jako některá i protichůdná písemná vyjádření v hodnocení jednotlivých porotců nás nadchla již méně. Ale otrávit se nenecháme. Jsme zase o něco zkušenější a vylepšovat je pořád co. Vždyť jeden z těchto porotců v jednom z rozhovorů na dotaz, co je dokonalý sbor, kdysi uvedl:  "Připravený, dobře zpívající, muzikální, inteligentní, ukázněný". Jak je vidět, máme stále na čem pracovat...                                                                                                                  sbormistři


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky