Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Exkurze do Techmania science center Plzeň

V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369

Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se matematice, strojírenství, biologii, elektrotechnice, architektuře, hudbě, malířství, filmu a námořnictví.

Experimenty byly odjakživa základem posunu v dějinách vývoje lidstva. Žáci si ověřovali skutečnost, že každý nový poznatek se ověřuje pokusem. V největší stálé expozici Techmania Plzeň čekalo na žáky 92 exponátů, které přímo vybízely k hraní, zkoušení a zdaleka nebyly jednoúčelové. Exponáty navazovaly na zkušenosti z obyčejného života a otázky „Pro zVĚDAvé“ byly prvním krokem k hlubšímu poznání.

U každého exponátu našli žáci návody, jak s ním zacházet, tipy na to, co lze s exponáty zkoušet, a vědecké poznatky, které se k exponátu vážou. Pokud žáci stáli o ještě více informací, tak si mobilem nebo tabletem načetli QR kód, který je součástí popisku a mohli pracovat s pokusy interaktivně. Pro připojení k internetu využívali wifi „Techmania free“.

Někteří žáci byli opravdu zvídaví a aktivně se zapojovali do připravených show. Kapalný dusík je se svojí teplotou -196 °C ideálním médiem k provádění řady zajímavých experimentů. Pomocí něj je například možné proměnit zeleninu v kus ledu nebo zmrazit balónek tak, že bude křehký jako sklo. Žáka L. Malého a P. Vágnera uchvátila show s tekutým dusíkem natolik, že se aktivně zapojili do zmrazování zeleniny a drcení balónků. P. Hejč se naopak nemohl utrhnout od maket sluneční soustavy a děvčata zas ohromily srovnávací pokusy člověk/zvíře a vodní svět.

Děkujeme žákům oborů obráběč kovů, elektrikář a mechatronik ze Střední školy technické v Mostě Velebudicích, kteří nám byli skvělými kamarády po celou dobu exkurze.

Vit.


Starší články:


06.12.2018
Quizlet
„Kdybys místo mobilu a počítače seděl nad učebnicí, tak jsi geniální.“  V každé rodině věta podobného duchu určitě zazněla. Pokrok ovšem nelze zastavit a moderní technologie nám pomáhají každý den.  Současná generace si už svůj život bez mobilu neumí představit. Potkat mladého člověka na ulici s kni…
05.12.2018
Přišel čert a Mikuláš, přinesl nám zimní čas
Do školy přišel Mikuláš a ve třídách rozdával nadílku hodným dětem. Akce se 9.A povedla a všem dětem se líbila. Děti obdržely oplatky, ovoce či bonbony.
03.12.2018
Exkurze do Techmania science center Plzeň
V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se …
29.11.2018
Aliens Save the Planet
Ve čtvrtek 22.11. měli žáci šestého až osmého ročníku možnost zhlédnout anglické divadelní představení Aliens Save the Planet. Mezi hlavní pozitiva bezpochybně patřilo vtáhnutí žáků do děje. Měli tak možnost nebýt jen pasivními konzumenty, ale aktivními tvůrci celého příběhu. Mimozemšťané jsou zde …
28.11.2018
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pátek 23. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se 14 žáků osmých a devátých tříd. Žáci měli možnost porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější řešitelé – Jan Černý z 9.A a Rostislav Lacek z 8.B. Blahopřejeme a přej…
Zobrazit všechny novinky