Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Exkurze do Techmania science center Plzeň

V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369

Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se matematice, strojírenství, biologii, elektrotechnice, architektuře, hudbě, malířství, filmu a námořnictví.

Experimenty byly odjakživa základem posunu v dějinách vývoje lidstva. Žáci si ověřovali skutečnost, že každý nový poznatek se ověřuje pokusem. V největší stálé expozici Techmania Plzeň čekalo na žáky 92 exponátů, které přímo vybízely k hraní, zkoušení a zdaleka nebyly jednoúčelové. Exponáty navazovaly na zkušenosti z obyčejného života a otázky „Pro zVĚDAvé“ byly prvním krokem k hlubšímu poznání.

U každého exponátu našli žáci návody, jak s ním zacházet, tipy na to, co lze s exponáty zkoušet, a vědecké poznatky, které se k exponátu vážou. Pokud žáci stáli o ještě více informací, tak si mobilem nebo tabletem načetli QR kód, který je součástí popisku a mohli pracovat s pokusy interaktivně. Pro připojení k internetu využívali wifi „Techmania free“.

Někteří žáci byli opravdu zvídaví a aktivně se zapojovali do připravených show. Kapalný dusík je se svojí teplotou -196 °C ideálním médiem k provádění řady zajímavých experimentů. Pomocí něj je například možné proměnit zeleninu v kus ledu nebo zmrazit balónek tak, že bude křehký jako sklo. Žáka L. Malého a P. Vágnera uchvátila show s tekutým dusíkem natolik, že se aktivně zapojili do zmrazování zeleniny a drcení balónků. P. Hejč se naopak nemohl utrhnout od maket sluneční soustavy a děvčata zas ohromily srovnávací pokusy člověk/zvíře a vodní svět.

Děkujeme žákům oborů obráběč kovů, elektrikář a mechatronik ze Střední školy technické v Mostě Velebudicích, kteří nám byli skvělými kamarády po celou dobu exkurze.

Vit.

Techmanie


Starší články:


15.05.2019
Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"
Dne 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Most předávání cen výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“. Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě. Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vede…
11.05.2019
Mladý zdravotník
Žáci devátých ročníků se 6. května zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“. Při soutěži si ověřovali své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Ošetřovali otevřenou zlomeninu končetiny, vyzkoušeli si i další obvazovou techniku, tlakový obvaz při tepenné krvácení, resuscitovali a poskytovali prv…
10.05.2019
Vyhlášení ředitelského volna v době voleb
Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (volby do Evropského parlamentu) na den 24. 5. 2019 ředitelské vol…
08.05.2019
Den prevence
Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence. Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně. Všechny třídy absolvovaly program r…
06.05.2019
Korálek zpíval v Praze
Pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě obdržel pozvání mostecké senátorky Aleny Dernerové. Zvolila sbor jako kulturního reprezentanta města Most a pozvala jej, aby zazpíval v rámci  koncertů pod názvem Kulturní léto v senátu. Příprava vystoupení byla náročná, jednalo se o hodinový program ve Valdštejnské zahr…
Zobrazit všechny novinky