Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Hravý architekt

             Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už, ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět architektury, aby děti pochopily její význam a roli v městském urbanismu.

              V roce 2018 slavíme důležité jubileum, 100 let od založení Československé republiky. Nový výstavní projekt spolku Hravý architekt a společnosti Architecture Week si klade za cíl ukázat, jak rozmanitá byla architektura předchozích 100 let. Za tu dobu zde bylo vyprojektováno a postaveno množství úchvatných staveb, od reprezentačních budov přes obytné až po ty sportovní nebo kulturní. U příležitosti výročí založení republiky se projekt tematicky zaměřil na posledních sto let architektury. Ke spolupráci byly přizváni stejně jako v předchozích ročnících děti z celého světa.

              Do tohoto projektu se zapojila třída 4. B s paní uřitelkou Blankou Hlavatou.  Děti se zaměřily na stavby v centru města, které vznikly po zbourání starého Mostu. Při přípravě  projektu jsme spolupracovali s Ing. Arch. Jiřím Harantem, který pro děti připravil besedu o architektuře v Mostě. Doc PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. z Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem a ředitelka ZUŠ, Moskevská Most Mgr. Romana Pavlíčková pro nás připravili vycházku po městě, kde jsme se dozvěděli další zajímavé informace. Děti tvořily výtvarné práce různými technikami.  Úkoly z pracovních listů byly věnovány architektonickým směrům, které ovlivnily i stavby v Mostě. Projekt byl časově náročný, ale výsledné práce jsou zajímavé. Šest autorů obrázků nás bude prezentovat na výstavním panelu jednotlivých škol, na kterém budou uvedeny zároveň všechny děti ze třídy jmenovitě. Všechny děti poté pojedou do Prahy na výstavu, která se uskuteční v galerii Mánes od 15. září do 10. října.   Hl

Hravý architekt 2

Hravý architekt 1


Starší články:


11.01.2019
Vánoční koncert
V úterý 18.12.2018 patřily prostory Městského divadla v Mostě 11.ZŠ. Konal se tradiční vánoční koncert, který připravili zpěváci všech tří sborů naší školy – Kamínku, Perličky a Korálku. Jejich sbormistři vybrali repertoár složený převážně z koled a vánočních písní, ale zaplněné divadlo mělo možnost…
09.01.2019
Tvoření s dětmi z MŠ Hutnická
V úterý 8. 1 a ve středu 9. 1 navštívily třídy 5. A. a 5. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na tradiční tvoření. Letos si děti vyrobily sněhuláka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi z pátých tříd. HL.
08.01.2019
Ředitelské volno
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že vzhledem k plánované prořezávce zeleně je na den 4. 2. 2019 z organizačních důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn od 7:00 do 16:00 při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. V tento de…
07.01.2019
Schody
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe...zpívá se v jedné známé písničce. Dokonce i obyčejné schody se můžou stát součástí edukativního procesu, stačí je správně využít. Nám k tomu posloužily polepy na schodech s nepravidelnými slovesy. Žáci tak mají možnost si na třech pavilonech pr…
20.12.2018
Vánoční dílny
Dne 20. prosince se konaly vánoční dílny. Ráno jsme se sešli v  určených týmech a vyrazili jsme  do jednotlivých tříd. Ve 2. B jsme vyráběli anděly a trošku zpívali, ve 4. A jsme si říkali různé vánoční zvyky, vyráběli prasátka a krájeli jablka. V malé hudebně jsme zpívali koledy, v 5.A jsme dělali …
Zobrazit všechny novinky