Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Hravý architekt

             Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už, ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět architektury, aby děti pochopily její význam a roli v městském urbanismu.

              V roce 2018 slavíme důležité jubileum, 100 let od založení Československé republiky. Nový výstavní projekt spolku Hravý architekt a společnosti Architecture Week si klade za cíl ukázat, jak rozmanitá byla architektura předchozích 100 let. Za tu dobu zde bylo vyprojektováno a postaveno množství úchvatných staveb, od reprezentačních budov přes obytné až po ty sportovní nebo kulturní. U příležitosti výročí založení republiky se projekt tematicky zaměřil na posledních sto let architektury. Ke spolupráci byly přizváni stejně jako v předchozích ročnících děti z celého světa.

              Do tohoto projektu se zapojila třída 4. B s paní uřitelkou Blankou Hlavatou.  Děti se zaměřily na stavby v centru města, které vznikly po zbourání starého Mostu. Při přípravě  projektu jsme spolupracovali s Ing. Arch. Jiřím Harantem, který pro děti připravil besedu o architektuře v Mostě. Doc PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. z Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem a ředitelka ZUŠ, Moskevská Most Mgr. Romana Pavlíčková pro nás připravili vycházku po městě, kde jsme se dozvěděli další zajímavé informace. Děti tvořily výtvarné práce různými technikami.  Úkoly z pracovních listů byly věnovány architektonickým směrům, které ovlivnily i stavby v Mostě. Projekt byl časově náročný, ale výsledné práce jsou zajímavé. Šest autorů obrázků nás bude prezentovat na výstavním panelu jednotlivých škol, na kterém budou uvedeny zároveň všechny děti ze třídy jmenovitě. Všechny děti poté pojedou do Prahy na výstavu, která se uskuteční v galerii Mánes od 15. září do 10. října.   Hl

Hravý architekt 2

Hravý architekt 1


Starší články:


24.03.2019
Okresní kolo recitační soutěže 2019
Ve středu 20. března proběhlo v prostorách ZUŠ F. L. Gassmanna okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo osm žáků. Sofie Manencová z 5.C získala čestné uznání poroty za přirozený dětský projev. Blahopřejeme. (Fia)
19.03.2019
Zápis do prvních tříd
Vážení rodiče, zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy, který se koná 4. a 5. dubna 2019 vždy od 14 do 17 hodin. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu …
18.03.2019
Podpora čtenářské gramotnosti – přírodní vědy
Žáci sedmých tříd se v prvním březnovém týdnu zapojili do projektu „Podpora čtenářské gramotnosti na Mostecku“. V hodinách přírodopisu pracovali s odbornou literaturou, kde vyhledávali, třídili a zpracovávali informace o savcích žijících v různých ekosystémech. Z atlasů, encyklopedií a další odborné…
18.03.2019
Práce s textem Hacknutá čeština
Žáci 7.B se během týdne podpory čtenářské gramotnosti měli možnost seznámit  s ukázkami zajímavé knihy, se kterou v hodině pracovali. Tou knihou byla Hacknutá čeština - Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny od Martina Kavky. Nejdřív jim byl objasněn výraz „neortodoxní“ a brzy dali objasnění za pravd…
08.03.2019
Týden s Harry Potterem
Tento týden jsme se velice bavili. Ocitli jsme se ve škole čar a kouzel, v Bradavicích. Nejdříve si každý jednotlivec vylosoval z moudrého klobouku danou kolej, podle ní jsme se rozdělili do skupin. Plnili jsme všelijaké úkoly, kreslili jsme erby jednotlivých kolejí, vymýšleli jsme si vlastní čarodě…
Zobrazit všechny novinky