Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. Zuzana Klatovská

klatovska@11zsmost.cz

476 703 463

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, metodické a informační týkající se žáků a pedagogických pracovníků napříč všemi třídami školy. Výchovný poradce je v úzké spolupráci s metodikem školní prevence.

Přehled konkrétních činností a kompetencí :

- řešení aktuálních situací a problémů žáků ve škole, které jsou učebního, kázeňského nebo výchovného charakteru nebo souvisí s jeho docházkou

- práce s žáky s problémovou docházkou a výukovými problémy

- individuální pohovory s rodiči

- poradenství v případě poruch chování

- výchovné komise, jednání se žáky, popřípadě s rodiči žáků

- spolupráce s poradenskými pracovišti - PPP, SVP, ÚP, OSPODem, Policií ČR, Městskou policií, Speciálně pedagogickým centrem a další

- při dosažení hraniční výše neomluvené absence žáka postoupení hlášením přestupkové komisi

- v opodstatněných situacích informování OSPODu (prostřednictvím systému včasné intervence) o dané skutečnosti

- spolupráce s pedagogickými pracovníky školy (asistent pedagoga, třídní učitel, netřídní učitel) a vedením školy

- zajištění doplnění osobních záznamů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami třídními učiteli, vznést opodstatněné podněty k návrhu na zařazení žáků do speciálních škol

- sledování účinnosti podpůrných opatření

- konzultace ke školním dotazníkům pro ŠPZ

- metodická pomoc pedagogům při sestavení IVP, PLPP při 1. stupni podpory

- metodická pomoc při zajištění personální podpory PSPP, PI

- sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich pedagogické pracovníky

- zajištění vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných (informační systém školy, složky žáků)

- katalogizace údajů žáků s PO

- průběžné vyhodnocení plánů PO, IVP, kontrola vypracování závěrečných hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v IVP v příslušném školním roce

- kontrola platnosti podpůrných opatření

- konzultace pro žáky, rodiče, učitele (po předchozí domluvě)


17.05.2022
Mezinárodní výstava Lidice
 Naši žáci se zúčastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. V letošním ročníku na téma „MUZEUM“ do soutěže přišlo celkem 14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa, odborná porota udělila 1551 ocenění včetně 202 medailí. V této těžké konkurenci získaly medaili  žákyně naši školy…
17.05.2022
Soutěž mladých cyklistů
Před školou v přírodě se zástupci žáků pátých ročníků Veronika Režná, Elen Havlová, David Nguyen a Jan Starý zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se skládala ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části žáci uplatnili své vědomosti z pravidel silničního p…
09.05.2022
Poslův Mlýn (aktualizováno denně)
V pátek ráno proběhne vyhodnocení celé školy v přírodě. Poté odjezd domů. Příjezd do Mostu 11:30 hod. a 12:00 hod. (2.stupeň). Ve čtvrtek vyšlápli žáci druhého stupně na hrad Bezděz. Děti z 1. stupně si užily výlety v blízkém okolí. Večer proběhla přehlídka country tanců. Ve středu jsme pokračoval…
05.05.2022
Násobík
Dne 4.5.2022 se první vyučovací hodinu konalo školní kolo soutěže Násobík. Žáci 4. a 5. ročníků soutěžili nejprve v třídních kolech soutěže. Nejlepší a nejrychlejší počtáři pak reprezentovali třídu i ve školním kole. Na všech předních příčkách se umístili žáci 5.C.:  1. místo -  Dominik Šešina 2.…
05.05.2022
Den Země
V pondělí 2. 5. jsme oslavili Den Země. Žáci pátého ročníku připravili pro mladší spolužáky vědomostní závod. Na Šibeníku na děti čekala dvoukilometrová trať s patnácti úkoly, které prověřily jejich znalosti o přírodě. Vše se vydařilo, děti byly šikovné a počasí nám přálo. (Kd)
Zobrazit všechny novinky