Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Školní PéBéčko

Realizace: září – listopad 2019

Účastníci projektu: 5. - 9. ročníky

 

V letošním školním roce se naši žáci zapojí do dlouhodobého projektu pod názvem

„ Školní PÉBÉČKO“.

Cílem projektu je zvyšování technických znalostí a dovedností žáků, rozvíjení zájmu o polytechnické vzdělávání a technické obory. Projekty budou zaměřené na využití moderních digitálních technologií ve škole, které mohou při výuce žáci aktivně používat. Mají příležitost navrhnout takové pomůcky, které jim umožní pracovat s nejmodernějšími technologiemi a které jim v současnosti ve škole chybí.  Technologické prvky a moderní digitální technologie, které se v dnešní době zařazují do moderní výuky, výuku zatraktivňují a pro žáky se stává výuka v mnoha oblastech a oborech zajímavější a efektivnější. Žáci mají možnost pracovat s technologiemi, které budou moci využívat i při dalším studiu na středních školách především technického směru a v budoucím zaměstnání. „Školní PÉBÉČKO by mělo též naučit naše žáky se zodpovědně a demokraticky rozhodovat, prezentovat svou práci a lobbovat pro ni. Zároveň by měl projekt přispět ke kooperaci a rozvoji pozitivních vztahů ve škole.

Naši žáci mohou sami rozhodnout o tom, jak ve škole ​smysluplně ​využít finanční částku, kterou do projektu vložil magistrát města Mostu.

O projektu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy, podrobné informace si můžete též přečíst ve vstupním prostoru školy.

Kr

PDF Seznam projektů postupujících do hlasování


01.12.2020
Výroba adventních věnců
V úterý 1.12. jsme se dali do výroby adventních věnců. Letos bohužel bez účasti rodičů. Tradiční akci jsme si uspořádali v rámci pracovních činností. I bez pomoci se nám adventní věnce povedly. Výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Všem přejeme hezký adventní čas. Žáci 7.A
29.11.2020
Prevence online
V loňském školním roce jsme v rámci prevence začali spolupracovat s Centrem primární prevence White Light I. Kontaktní osobou se pro nás stala Mgr. Barbora Langová. Ve spolupráci jsme chtěli pokračovat i letos. Covidová situace nás donutila spolupráci uskutečňovat prostřednictvím webových seminářů.…
29.11.2020
Školní kolo dějepisné olympiády
Do jubilejního 50. ročníku dějepisné olympiády se letos zapojili žáci 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního kola znělo: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Školní kolo proběhlo 25. 11. 2020. Nejlépe si vedli tito žáci: 1. místo - Tomáš Hnátek 9.A 2. místo - Aneta Jíchová 9.B 3. mís…
24.11.2020
Organizace výuky
od pondělí 30. 11. 2020
Vážení rodiče, milí žáci, v souvislosti se změnou vládních opatření dochází na naší škole od 30. 11. 2020 ke změně organizace výuky. Do školy se vrací všichni žáci 1. až 5. tříd včetně třídy přípravné, žáci tříd 9. a polovina 6., 7. a 8. tříd. Více v samostatném souboru Informace k organizaci výuk…
23.11.2020
Bobřík informatiky
Ani žáci osmých a devátých ročníků nepřišli o příležitost změřit své síly v informatickém myšlení. První příčku a pomyslnou zlatou medaili získal Jakub Nechanický z 9.A s celkovým počtem bodů 148. Na druhém místě se 128 body se umístila Alice Perglová z 8.B. Třetí místo získala se 122 body Klára Bře…
Zobrazit všechny novinky