Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Výzdoba naší školy v prosinci

Takto jsme vyzdobili svou školu v předvánočním čase ... Přejeme krásné prožití vánočních svátků

Výtvarné práce prosinec 2021


Starší články:


29.09.2022
Nová Informatika
Od letošního školního roku vyučujeme nový předmět Informatika. Je vyučován od 4. do 9. ročníku. Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využ…
26.09.2022
Podzimní příroda ve městě
V pátek 23. 9. několik tříd druhého stupně vyrazilo poznávat podzimní přírodu v zajímavých lokalitách našeho města. Společně jsme se vydali na Široký vrch a odtud na Hněvín. Děti cestou pozorovaly přírodu, kterou fotografovaly. Dále sbíraly přírodniny, které později na stanovištích použily k výrobě …
26.09.2022
Za „Tatíčkem“ Masarykem do Lán
23. 9. vyjely všechny tři deváté ročníky do Lán. Exkurze do Muzea TGM a návštěva hrobu rodiny Masarykovy navazovala na dějepisnou výuku. (Fl)
22.09.2022
Zayferus 2022
Dnes jsme zhlédli přehlídku dravých ptáků společnosti Zayferus z Lednice. Akce se účastnili všichni žáci školy. Počasí se podařilo. Vidět dravé ptáky v akci je zážitek. 
15.09.2022
Uhelné safari 9.A
Žáci třídy 9.A navštívili ve čtvrtek 15.9. Uhelné safari. Během dne navštívili lom Vršany, prohlédli si rypadla. Viděli těžbu uhlí na vlastní oči. Potkali stádo muflonů. Prohlédli si rekultivace krajiny v podobě pastvin dobytka, hipodrom a jezero Most. Průvodci byli skvělí. Počasí se docela povedlo.…
Zobrazit všechny novinky