Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Zahradní slavnost

19.06.2023 - Jako každoročně jsme se i letos ve čtvrtek 15.6. 2023 sešli na Zahradní slavnosti naší školy. I přes dešťovou přepršku těsně před začátkem slavnosti se nám podařilo akci uskutečnit. Velký dík patří všem organizátorům, dětem, které obětavě schovávaly před deštěm své výrobky a dobroty, i věrným návštěvníkům, kteří přišli a podpoři… Celý článek

Beseda o kyberšikaně

19.06.2023 - 19. 6. se žáci druhého stupně zúčastnili besedy o kyberšikaně. Besedy probíhaly v Městské knihovně v Mostě a vedl je Mgr. Vladimír Vácha, lektor primární prevence. Žákům představil zajímavou formou nebezpečí internetu, uváděl skutečné příběhy mladých lidí, kteří se stali obětí nebezpečných praktik v kyberprostoru. Představil n… Celý článek

Život pod lupou

14.06.2023 - Žáci šestých tříd navštívili ZOOPARK v Chomutově, kde pro ně byl připraven zážitkový výukový program pod názvem: “Život pod lupou”. Cílem výukového programu byla praktická ukázka spojená s poznáváním a určováním některých druhů hmyzu v dané lokalitě, význam hmyzu (hlavně opylovačů) pro ekosystémy i pro lidskou společnost. Část … Celý článek

Výtvarná soutěž Lidice

10.06.2023 - Jak jsme již uvedli 15.5.2023, účast našich žáků v 51. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2023 byla velmi úspěšná. V letošním ročníku na téma „TANEC“ do soutěže přišlo celkem 16 416 prací od dětí z 83 zemí světa, odborná porota udělila 1 356 ocenění včetně 187 medailí. Na fotografiích jsou zachyceny autorky oceně… Celý článek

Týden čtení dětem

06.06.2023 - Třída 2.B Jako druháci už si leckterou pohádku umíme přečíst sami. Přesto nás potěšila návštěva žákyň 5.A Terezky Vinklárkové a Adélky Kociánové, které nám přišly v rámci projektu Celé Česko čte dětem přečíst pohádku O třech bílých kočičkách. Milý příběh jsme si pozorně vyslechli a s chutí a správně odpovídali na otázky. Odměně… Celý článek

Já, jako součást životního prostředí

06.06.2023 - Cílem přednášky a následné besedy se žáky osmých a devátých tříd bylo upozornit na problematiku ochrany životního prostředí, na možnosti přispět k ochraně životního prostředí v každodenním životě. Žáci besedovali, jak se mohou aktivně zapojit a pomoci tak omezit nadprůměrnou spotřebu jednorázových obalů, jak třídit odpad, jak re… Celý článek

Výzdoba školy - květen

02.06.2023 - Takto vypadají chodby a nástěnky ve třídách ...… Celý článek

Sázení letniček

26.05.2023 - Naše třída, která je zapojena do projektu “Most k přírodě”, se dne 24.5. zúčastnila výsadby letniček u divadla, jelikož získala patronát nad touto lokalitou. Ve spolupráci s technickými službami jsme měli možnost podílet se na úpravě zelených ploch ve středu našeho města. V průběhu dopoledne jsme si mohli vyzkoušet práci, která … Celý článek


19.06.2024
Zahradní slavnost 2024
Dne 18.6. 2024 se v 15.45 otevřela naše škola široké veřejnosti. V areálu probíhala tradiční Zahradní slavnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné prostory školy, které byly vyzdobeny keramikou a výtvarnými pracemi. Občerstvit se mohli u stánků s nápoji, ovocem, pečivem. Bylo možné zakoupit odl…
17.06.2024
4.B v galerii Art Point-Zeměpis budoucnosti
Paní Klára Jandáková DiS. z dětské galerie Art Point v Městské knihovně nás pozvala na workshop Zeměpis budoucnosti. Projekt probíhá v rámci České republiky na základních školách. Cílem workshopu je hravým způsobem podpořit zájem nejmladší generace o veřejný prostor a iniciovat snění o místech a pro…
11.06.2024
14. Celé Česko čte dětem
Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k celostátnímu projektu, který organizuje společnost Celé Česko čte dětem. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 31. května v Divadle Bolka Polívky v Brně s heslem "Ať radost ze společného čtení ožije". Projekt potrvá do pátku 7.6. Na naší škole si připomene…
10.06.2024
Úniková hra blackout
V pátek 7. 6. se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili únikové hry MISE BLACKOUT. Během 1. hodiny se třídy přesunuly do okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Hru  nabízí společnost Vršanská uhelná a je zaměřená na následky totálního výpadku elektrické energie . Žáci byli rozděleni do sk…
05.06.2024
Environmentální kurz Mukařov 2024 - aktualizováno
Pondělí - příjezd, ubytování, hry v areálu, procházka po okolí, večerní kvíz. Úterý - Šesťáci a sedmáci vyrazili do okolí Mukařova a plnili úkoly. Výsledkem jsou koláže, které vytvořili podle zadání. Za nejhezčí práci dostali odměnu. Batikovali jsme trička. Odpoledne jsme sportovali v areálu. Večer…
Zobrazit všechny novinky