Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Školní PéBéčko

Realizace: září – listopad 2019

Účastníci projektu: 5. - 9. ročníky

 V letošním školním roce se naši žáci zapojí do dlouhodobého projektu pod názvem

„ Školní PÉBÉČKO“.

Cílem projektu je zvyšování technických znalostí a dovedností žáků, rozvíjení zájmu o polytechnické vzdělávání a technické obory. Projekty budou zaměřené na využití moderních digitálních technologií ve škole, které mohou při výuce žáci aktivně používat. Mají příležitost navrhnout takové pomůcky, které jim umožní pracovat s nejmodernějšími technologiemi a které jim v současnosti ve škole chybí.  Technologické prvky a moderní digitální technologie, které se v dnešní době zařazují do moderní výuky, výuku zatraktivňují a pro žáky se stává výuka v mnoha oblastech a oborech zajímavější a efektivnější. Žáci mají možnost pracovat s technologiemi, které budou moci využívat i při dalším studiu na středních školách především technického směru a v budoucím zaměstnání. „Školní PÉBÉČKO by mělo též naučit naše žáky se zodpovědně a demokraticky rozhodovat, prezentovat svou práci a lobbovat pro ni. Zároveň by měl projekt přispět ke kooperaci a rozvoji pozitivních vztahů ve škole.

Naši žáci mohou sami rozhodnout o tom, jak ve škole ​smysluplně ​využít finanční částku, kterou do projektu vložil magistrát města Mostu.

O projektu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy, podrobné informace si můžete též přečíst ve vstupním prostoru školy.

školní pébéčko

timeline

PDF - seznam projektů postupujících do hlasování

Kr


Starší články:


13.08.2020
Informace pro prvňáčky
Vážení rodiče, slavnostní zahájení školní docházky Vašich dětí na naši školu se uskuteční 1. 9. 2020 v 8 hodin v prostorách školy. V případě nutnosti hygienických či jiných opatření Vás budeme informovat nejpozději 31.8.2020 zde na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Těšíme se n…
30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
Zobrazit všechny novinky