Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Tvoření s dětmi z MŠ Hutnická

09.01.2019 - V úterý 8. 1 a ve středu 9. 1 navštívily třídy 5. A. a 5. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na tradiční tvoření. Letos si děti vyrobily sněhuláka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi z pátých tříd. HL.… Celý článek

Schody

07.01.2019 - Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe...zpívá se v jedné známé písničce. Dokonce i obyčejné schody se můžou stát součástí edukativního procesu, stačí je správně využít. Nám k tomu posloužily polepy na schodech s nepravidelnými slovesy. Žáci tak mají možnost si na třech pavilonech procvičovat angličtinu. Ani pr… Celý článek

Vánoční dílny

20.12.2018 - Dne 20. prosince se konaly vánoční dílny. Ráno jsme se sešli v  určených týmech a vyrazili jsme  do jednotlivých tříd. Ve 2. B jsme vyráběli anděly a trošku zpívali, ve 4. A jsme si říkali různé vánoční zvyky, vyráběli prasátka a krájeli jablka. V malé hudebně jsme zpívali koledy, v 5.A jsme dělali tatrankové kuličky.        Ště… Celý článek

Soutěž o nejlepší perníček

19.12.2018 - K vánočním svátkům neodmyslitelně patří pečení perníčků. Nazdobené hvězdičky, stromečky a zvonečky nejen krásně vypadají, ale hlavně všem chutnají. Děti z kroužku Zdravého vaření se do výroby těchto dobrot pustily s velkým nadšením a i těm nejmladším se vykrajování a pečení dařilo. Šikovní kuchtíci si hravě poradili i se zdobení… Celý článek

Poděkování za podporu Krajskému úřadu Ústeckého kraje

18.12.2018 - Tímto bychom chtěli poděkovat Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který podpořil dotací sbor Korálek a tím mu umožnil prezentovat se na soutěži pěveckých sborů v Litoměřicích a na celostátní soutěži Porta Musicae v Novém Jičíně 2018. Sbor získal v Litoměřicích zlaté ocenění a v Novém Jičíně bronzové. Kš… Celý článek

Tušimice

17.12.2018 - Žáci devátých tříd navštívili elektrárnu v Tušimicích. Seznámili se provozem elektrárny, nahlédli do chladicí věže, dozvěděli se, jak se uhlí dopravuje, co je palivem, a které způsoby se využívají k minimalizaci znečištění ŽP. Po prezentaci a zhlédnutí krátkého videa prošli celým provozem. Závěrem byl testík zaměřený na získané… Celý článek

Quizlet

06.12.2018 - „Kdybys místo mobilu a počítače seděl nad učebnicí, tak jsi geniální.“  V každé rodině věta podobného duchu určitě zazněla. Pokrok ovšem nelze zastavit a moderní technologie nám pomáhají každý den.  Současná generace si už svůj život bez mobilu neumí představit. Potkat mladého člověka na ulici s knihou je skoro nemožné, ale s mo… Celý článek

Exkurze do Techmania science center Plzeň

03.12.2018 - V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se matematice, strojírenství, bio… Celý článek


30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
11.06.2020
Tělesná výchova
"Sport je poezie pohybu a činu."     Dominik Pecka filozof,teolog"Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují."   Platón řecký filozofChtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům, kteří aktivně plnili výzvy z TV a podávali mi zprávy o svých výkonech.…
Zobrazit všechny novinky