Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Týden čtení dětem ve 4.B

04.03.2019 - V pondělí 4. 3. 2019 nás mile překvapil tatínek Michelle z naší třídy 4.B, který se zapojil do projektu Týden podpory čtenářské gramotnosti. Přišel nám přečíst slovenskou pohádku Janko Hraško v jeho rodném jazyce – slovenštině. Děti zaujatě poslouchaly a zapisovaly si slova, kterým nerozuměly. O pohádce si s tatínkem vyprávěly a… Celý článek

Týden čtení v německém jazyce

04.03.2019 - Žáci si četli v hodinách NJ texty v originál německých časopisech nebo v pohádkových knížkách a poté seznámili ostatní spolužáky s obsahem přečteného. (Hei)… Celý článek

Vesmírné lapbooky

04.03.2019 - Tento dlouhodobý projekt proběhl mezi žáky 5.A a 3.B a vyvrcholil společnou výukou ve 3.C v rámci Týdne na podporu čtenářské gramotnosti. Páťáci spojili své vědomosti s dovednostmi, zručností a fantazií a zpracovali zajímavé autorské knihy s fakty a zajímavostmi na téma Vesmír. Představovali je potom ve skupinkách třeťákům, kteř… Celý článek

O nejkrásnější básničku

03.03.2019 - V pátek 1.3. se v budově magistrátu konalo slavnostní vyhodnocení okresní soutěže žáků mosteckých škol v autorské tvorbě O nejkrásnější básničku. V kategorii žáků 1. - 5. ročníku získal 1. místo za svoji báseň Šneci Matyáš Mašek ze 3. B, který převzal z rukou primátora Jana Paparegy, realizačního týmu  MAP II a sponzorů srdečn… Celý článek

Recitační soutěž

01.03.2019 - Již tradičně se koncem února pořádá na naší škole soutěž v recitaci. O tuto soutěž bývá mezi žáky velký zájem, zejména děti z prvního stupně se těší, že budou moci předvést své umění. Ve čtvrtek 28.2. nestačila kapacita velké hudebny na počet účastníků a diváků. Učebna doslova praskala ve švech, protože se za odpoledne vystřídal… Celý článek

Týden podpory čtenářské gramotnosti

26.02.2019 - probíhá na všech školách v mosteckém okrese v týdnu od 4. do 8. března v rámci projektu MAP II http://www.mapmostecko.cz/tyden-podpory-ctenarske-gramotnosti-na-mostecku-prehled-planovanych-aktivit/d-1192 Na… Celý článek

Ornita - přednáška

05.02.2019 - Dnes přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na dravé ptáky žijící v naší přírodě. Žáci byli seznámeni s vlivy lidské činnosti na naši krajinu a život volně žijících ptáků. Byly nám sděleny možné nástrahy, se kterými se ptáci v naší volné přírodě mohou setkat, a jak bycho… Celý článek

Olympiáda v českém jazyce

03.02.2019 - V lednu proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kde nejlepší řešitelé školních kol mohli porovnat úroveň svého jazykového a slohového projevu s ostatními. Naši školu skvěle reprezentovali žáci: Jan Černý (9.A) získal 6. místo a Rostislav Lacek (8.B) skončil na 11. místě. Blahopřejeme! (Fia)… Celý článek


30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
11.06.2020
Tělesná výchova
"Sport je poezie pohybu a činu."     Dominik Pecka filozof,teolog"Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují."   Platón řecký filozofChtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům, kteří aktivně plnili výzvy z TV a podávali mi zprávy o svých výkonech.…
Zobrazit všechny novinky