Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Sdílení deníčků

07.03.2019 - Dne 7. 3. si žáci 3. B a 3. C prohlédli  své záznamy o přečtených knihách, které si zapisují  do "deníčků". Deníčky jsou součástí celoroční soutěže, které se účastní i žáci dalších škol v okrese, a které pro ně připravila Městská knihovna Most - oddělení pro děti a mládež.  Děti si ukázaly, jak do deníčků píšou o přečtených knih… Celý článek

Jarní školní putování

07.03.2019 - ...nebo také Den otevřených dveří proběhl ve středu 7. 3.. Dveře naší školy jsme pootevřeli pro předškoláky, kteří  během jarní exkurze nahlédli do dílen, tříd i tělocvičny, která se proměnila na pohádkový les. Během jarní exkurze se budoucí školáci potkali s vílami, klauny, vosami a dospělými ze skutečného světa, kteří si pro n… Celý článek

Beseda s Veronikou Kašákovou

07.03.2019 - Dne 6. 3. 2019 se osmé a deváté ročníky sešly v učebně hudební výchovy, aby se zúčastnily besedy se zajímavou osobností Veronikou Kašákovou. Kromě velice poutavého vyprávění o knize Zpověď, kterou napsala o svém nelehkém životě, jsme se dozvěděli také mnoho o tom, jak se dívat na sebe sama. Tento pořad byl tedy poučný v mnoha sm… Celý článek

Čtenářská gramotnost v testech k přijímacím zkouškám

07.03.2019 - Při třídnické hodině jsme se věnovali v rámci týdne čtenářské gramotnosti testům k přijímacím zkouškám. Vyhledávali jsme v testech umělecké texty, zkoušeli jsme správně odpovídat na testové otázky, které s nimi souvisely. Seznámili jsme se také s webovým slovníkem Hacknutá čeština 2.0 od Martina Kavky, snažili jsme se porozumět … Celý článek

Nejen čtení v angličtině

06.03.2019 - Týden čtenářské gramotnosti žáci 9.A podpořili čtením anglického časopisu Gate. Kromě čtení zajímavých článků se pokusili i o napsání básničky a jelikož už jsou zdatnější, tak byla celá v angličtině. Žáci 7.B, 8.A,B svou kreativitu projevili v literární technice zvané aliterace. Nejmladší žáci druhého stupně, 6.A a 6.C své umění… Celý článek

Honza a zázračné fazole

06.03.2019 - Třída 5. B přečetla v 1. B pohádku Honza a zázračné fazole. Po přečtení pohádky se děti rozdělily do skupin. Ve skupinách prvňáčci pracovali na úkolech, které pro ně páťáci připravili. Děti při plnění úkolů krásně spolupracovaly. Každá skupina byla oceněna malým překvapením. Na závěr si děti obrátily role, četli prvňáčci a zadáv… Celý článek

Čtení vtipných pohádek ve 4.A

06.03.2019 - Tento týden je věnovaný čtenářské gramotnosti. Naše třída se zapojila vymýšlením a hlavně čtením svých autorských vtipných pohádek. Nejprve jsme si tipovali nejlepší pohádku podle názvu, pak podle "obalu" a nakonec jsme zvolili nejlépe vydařenou pohádku podle obsahu. Nebylo to vůbec jednoduché. Zjistili jsme, že jméno knihy ani … Celý článek

Čteme v ruštině

05.03.2019 - V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme na hodinách ruského jazyka četli pohádku Hrnečku vař od K. J. Erbena, kterou žáci znají z dětství. Pohádku četli v ruském jazyce a neznámá slova si vyhledávali ve slovníku. (Kin)… Celý článek


30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
11.06.2020
Tělesná výchova
"Sport je poezie pohybu a činu."     Dominik Pecka filozof,teolog"Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují."   Platón řecký filozofChtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům, kteří aktivně plnili výzvy z TV a podávali mi zprávy o svých výkonech.…
Zobrazit všechny novinky