Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Ovoce do škol

02.05.2019 - V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol žáci 1.stupně poznávali a ochutnávali různé druhy cizokrajného ovoce či zeleniny. O každém z nich se žáci dozvěděli zajímavé informace. (Pa)… Celý článek

Jarní koncert Korálku

02.05.2019 - Tradiční Jarní koncert sborů zazněl ve středu dne 24. 4. 2019 ve vyprodaném koncertním sále ZUŠ v Mostě. Na přípravě a realizaci koncertu se podílely sbormistryně Dana Hodačová, Hana Jíchová, Kateřina Kováčová a Libuše Kulíšková. Spolupracovala také Hana Najmonová, vedoucí kytarového kroužku. Jako host vystoupila Barbora Kamení… Celý článek

Volby členů školské rady

02.05.2019 - LISTINA KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY   Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.   Volby se uskuteční dne 6. 6. 2019 na třídních schůzkách.   Navržení kandidáti: Jméno a příjmení povolání rodič dítěte Havlůj Aleš, Ing. OSVČ 1.B Panuška Jaroslav,… Celý článek

Výsledky zápisu do 1. tříd

17.04.2019 - Seznam přijatých žáků Seznam nepřijatých žáků P.Č. registrační číslo P.Č. registrační číslo P.Č. registrační číslo 1 128/2019                  48 136/2019                  1 126/2019                  2 181/2019                  49 173/2019                  2 134/2019                  … Celý článek

Perlička na Zahradě písní

15.04.2019 - Malí zpěváčci a zpěvačky ze sboru Perlička se dva měsíce připravovali na celostátní soutěžní setkání v Praze „Zahrada písní“. Pod vedením Mgr. Hany Jíchové a Mgr. Libuše Kulíškové, s klavírním doprovodem Jiřího Peška (žák 9. třídy 11. ZŠ Most) a Mgr. Barbory Kameníkové, zpívali skladby jazzové, středověké, populární, lidové i k… Celý článek

Workshop Moje kniha

14.04.2019 - Ve spolupráci se ZUŠ Most, Moskevská jsme se zúčastnili výtvarného workshopu na téma: Moje kniha. Náplní workshopu byla tvorba vlastní knihy, kterou si žáci sami připravili. Jednotlivé listy knihy doplňovali o osobité tisky. Tisky si tvořili z běžných předmětů, které měli připravené (mince, klíče, hřebík, sponka, kolíček, bubli… Celý článek

Matematický klokan

27.03.2019 - Dne 22. 3. 2019 se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Původně je soutěž z Austrálie, žáci a studenti jsou rozděleni do několika kategorií:  Cvrček (2. — 3. třída ZŠ) Klokánek (4. — 5. třída ZŠ) Benjamín (6. — 7. třída ZŠ) Kadet (8. — 9. třída ZŠ) Junior (1. — 2. ročník SŠ) Student (… Celý článek

Řím – legionáři a gladiátoři

25.03.2019 - V pondělí  25. března zajímavě doplnilo výuku dějepisu představení skupiny historického šermu Pernštejni. Šesté a sedmé ročníky, kterým byl pořad  určen, se vrátily v čase do období konce římské republiky a počátku císařství  v Římě. Byla to doba, v níž vojenská tažení římské armády nemalou měrou přispěla k rozmachu a rozšiřován… Celý článek


30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
11.06.2020
Tělesná výchova
"Sport je poezie pohybu a činu."     Dominik Pecka filozof,teolog"Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují."   Platón řecký filozofChtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům, kteří aktivně plnili výzvy z TV a podávali mi zprávy o svých výkonech.…
Zobrazit všechny novinky